Handelingen

Overleg

Amersfoort, Langegracht 36 - O.L. Vrouw ten Hemelopneming (Elleboogkerk)

Uit Reliwiki

Gegevens op Beeldbank Amersfoort gevonden: toren 1971 verwijderd en 1985 hebouwd.

In de, op zich interessante, beschrijvingen hieronder ontbreekt het feit, dat deze Elleboogkerk geruime tijd geen toren meer heeft gehad. De oorspronkelijke toren is, vermoedelijk kort na de buitengebruikstelling als R.K. kerk, dus begin jaren 1960, maar wellicht ook al eerder, ongetwijfeld wegens bouwvalligheid, verwijderd. Een exact jaartal hierover is mij (JvN) niet bekend, maar dit moet in archieven te vinden zijn. In 1984 nam ik foto's van deze vm. kerk, toen als kantoorruimte in gebruik, zonder toren. Begin jaren 1990 is de toren herbouwd, ik heb foto's van deze situatie ao. 1993 en later. Bij de brand in oktober 2007 is deze toren, die dus hooguit 15-20 jaar eerder was herbouwd, opnieuw verloren gegaan. Het lijkt me interessant, en van algemeen belang, de exacte gegevens, qua jaartallen, over de lotgevallen van deze toren t.z.t. bij elkaar te krijgen.