Handelingen

Overasselt, Valkstraat 7 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde Kerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Heumen
Plaats: Overasselt
Adres: Valkstraat 7
Postcode: 6611KV
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 15e
Architect:
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Rijksmonument 32125

Geschiedenis

Het huidige gebouw is het koor van de oude kerk. Oorspronkelijk was die kerk gewijd aan St. Antonius Abt.

Na de combinatie van Over- en Nederasselt tot één predikantsplaats bleven twee kerkgebouwen in gebruik. Dit bleef zo tot het samengaan in 1967, toen men de Nederasseltse kerk buiten gebruik stelde, en later overdeed aan de burgerlijke gemeente.
In 1971 hield men ook op met het kerken in Overasselt, en ook daar werd de kerk later aan de plaatselijke "wereldlijke" overheid overgedragen. Van dat laatste gebouw restte trouwens sinds 1710 nog slechts het koor, terwijl de middeleeuwse kerk van Nederasselt reeds lang was verdwenen, door verval en hoogstwaarschijnlijk ook door oorlogsgeweld bij de verschillende belegeringen van het vestingstadje Grave.
In de achttiende eeuw stond de toren nog overeind, en daarin werd gekerkt. Deze toren werd bij de nadering van de revolutionaire Fransen, in 1794, op militair bevel ook gesloopt.
Het kerkje werd daarna, in 1804, gebouwd. In diezelfde, Bataafse, tijd hebben de "Asseltse" katholieken ten minste twee keer geprobeerd de oude kerkgebouwen - voor Nederasselt dus de ruïne -, met bijbehorend goed, in handen te krijgen. Beide pogingen haalden uiteindelijk niets uit, waarschijnlijk beide malen door ingrijpend veranderde politieke omstandigheden. (bron: Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.)

Monumentomschrijving Rijksdienst

N.H. Kerk. Restant van een laat-gotische kloosterkerk, bestaande uit twee traveeën met driezijdige sluiting, overwelfd door netgewelven. Het bouwwerk is vrij gelegen op een terrein met beplanting.

Orgel

Er is geen orgel aanwezig in de kerk.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur