Handelingen

Ouderkerk aan den IJssel, Abelenlaan 41 - Hersteld Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Hersteld Hervormde Kerk
Genootschap: Hersteld Hervormde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Krimpenerwaard
Plaats: Ouderkerk aan den IJssel
Adres: Abelenlaan 41
Postcode: 2935SB
Sonneveld-index:
Jaar ingebruikname: 2017
Architect: B.V. Born B.V.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geenGeschiedenis

Prachtig nieuw groot kerkgebouw zonder toren, met klassieke uitstraling. Neogotische ramen. "Refodome".

Dit is de kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente van "Ouderkerk en omstreken".

Beschrijving uit 2016

Door Architectenbureau Born BV is een prachtig ontwerp gemaakt voor de nieuw te bouwen kerk. Dit ontwerp is al diverse malen aangepast om tot een goedkeuring van de gemeenteraad te komen. In december 2014 is de gemeenteraad van Ouderkerk, in haar laatste vergadering, akkoord gegaan met het de bouw van de kerk aan de Abelenlaan. Medio 2015 is een start gemaakt met de bouw van de kerk op de strook grond langs de Abelenlaan. De kerk is begin 2017 in gebruik genomen en wordt in de volksmond de ´kathedraal van Ouderkerk´ genoemd.

Het doel was een kerk te ontwerpen die als klassieke kerk herkenbaar was en verwijst naar de historie van de gemeente die teruggaat tot 1579 toen de eerste predikant de gemeente diende. De kerk telt standaard 930 zitplaatsen en is eenvoudig uit te breiden tot meer dan 1.000 zitplaaten.

In het exterieur vallen de gebruikte klassieke elementen op, zoals onder meer de steunberen met natuurstenen afwerking, de vier kappen met de grote lange kap die het kerkgebouw een voornaam uiterlijk geeft, de spitsboogramen, het lijstwerk bij de dakgoten en het fraai aangebouwde rouwcentrum. Ook fraai is de dichtgemetselde raampartij nabij de hoofdentree en het grote ronde raam boven de zijentree.

In het interieur is de klassieke lijn herkenbaar aan de grote balken in het interieur, de klassieke preekstoel uit de 17de eeuw (uit de Groenlandkerk in Edam) en daarvoor in de kerk `de drie Papegaaien` in Amsterdam', de ambachtelijk gemaakte kroonluchters naar 17de eeuws model en de aanwezige rieten stoelen voor de banken.

Orgel

Het prachtige Flentrop-orgel uit de buiten gebruik gestelde Maranathakerk in Amsterdam is aangekocht. Dit orgel dateert uit 1959. De firma Van den Heuvel zal het orgel gebruiksklaar maken door het geheel te restaureren. Tevens wordt het orgel uitgebreid met diverse dragende stemmen zodat het totaal aantal stemmen uitkomt op 38, verdeeld over 3 klavieren en een pedaal. De bestaande orgelkas werd als te modern ervaren en er is inmiddels een geheel nieuwe orgelkas ontworpen naar het model van het Hinsz orgel in Harlingen.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 2 januari 2007.

De rechtbank van Den Haag heeft een bezwaar van de hersteld hervormde gemeente (hhg) van Ouderkerk aan den IJssel tegen het feit dat de gemeente Ouderkerk geen vergunning wil geven voor de bouw van een tijdelijke kerk afgewezen.

Dat bevestigde de voorzitter van de kerkvoogdij, J.P.A. Baas, desgevraagd. De hhg van Ouderkerk kerkt sinds geruime tijd in de Sebakerk van de gereformeerde gemeente in Krimpen aan den IJssel.

„Op advies van het college van Ouderkerk hebben wij in 2005 een stuk grond van zo’n 5100 vierkante meter gekocht tussen de Abelenlaan en het Zijdepark, met het doel om daar een kerk te bouwen”, aldus Baas. „Vervolgens heeft de gemeenteraad van Ouderkerk in juni 2005 een motie aangenomen waarin wordt uitgesproken dat op dat stuk grond nooit een kerk gebouwd mag worden. Omdat wij echter zo snel mogelijk op eigen benen willen staan, hebben we vervolgens een plan ingediend voor een tijdelijke kerkruimte op het stuk grond. Noem het een veredelde bouwkeet, die we in een halfjaar daar neer zouden kunnen zetten om de ongeveer 700 kerkgangers onder te kunnen brengen. De gemeente heeft daarvoor geen vergunning verleend. We hebben tegen die beslissing bezwaar aangetekend bij de rechter in Den Haag, en dat bezwaar is nu afgewezen.”

De kerkvoogdij beraadt zich op het vervolgtraject.

  • Persbericht PKN 11 juni 2010.

Op 1 januari 2003 telde de Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel 2866 leden. 700 leden zijn na 1 mei 2004 overgegaan naar de Hersteld Hervormde Gemeente. Aan de diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente wordt diaconaal vermogen overgedragen. Tevens is vastgesteld dat de Hersteld Hervormde Gemeente maximaal vier jaar gebruik mag maken van de Dorpskerk voor twee diensten per zondag, indien binnen vier jaar na de vaststelling van de voorziening de gemeente geen gebruik meer kan maken van het kerkgebouw dat nu gebruikt wordt.

  • Uit Het Kontakt, 17 april 2011.

Het plan van de Hersteld Hervormde Gemeente om een kerk te bouwen in het Ouderkerkse buitengebied blijft de gemoederen bezighouden in het dorp.

Nog voordat de laatst gehouden raadsvergadering goed en wel was begonnen, voerde burgemeester John de Prieëlle het meest gevoelige voorstel van de avond - de bouw van een nieuwe kerk naast tuincentrum Tiendhoek - alweer van de agenda. Dit op verzoek van de indiener van het bouwplan: de Hersteld Hervormde Gemeente (HHG). Een eerder gehouden bewonersavond gaf daar volgens voorzitter Bart van Rijnsbergen van de kerkvoogdij aanleiding toe. “Tijdens die avond bleek dat er toch wat zorgen bestaan onder inwoners over ons bouwplan. Er waren vragen over het uizicht op de kerk, de grootte van het kerkgebouw zelf en de geluidsoverlast door het luiden van de kerkklokken. Dat zijn zorgen die wij serieus nemen.” Van Rijnsbergen zegt dat zijn kerkgemeente tijd nodig heeft om de plannen wat bij te schaven voordat het in de commissie VROM opnieuw wordt behandeld. Als de commissie en uiteindelijk de raad akkoord gaan met een ontheffing om te bouwen op de beoogde locatie, moet ook de provincie er nog naar kijken. “Pas als die ‘ja’ zeggen, kan er een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden waarna we de plannen verder kunnen uitwerken”, weet Van Rijnsbergen. “Maar zover zijn we nog lang niet. Het is echt een zaak van de lange adem.”

Dat het nu weer wat langer duurt voordat er beslissing valt, vindt Van Rijnsbergen niet erg. “Als het plan maar op voldoende steun kan rekenen. Liever een bijeenkomst te veel dan te weinig.” Dat twee partijen in de raad - de PvdA en de VVD - zo hun bedenkingen hebben, snapt Van Rijnsbergen wel. Zo vinden de liberalen het niet nodig omdat er al zoveel kerken zijn in het IJsseldorp. “Maar er is geen kerk waar wij als gemeente in passen. En buiten het dorp een kerk bouwen, bijvoorbeeld in Krimpen, is ook niet wenselijk aangezien de meeste van onze leden in Ouderkerk wonen.” Bij het standpunt van de PvdA, dat de kerk niet past in het open poldergebied, zet de voorzitter van de kerkvoogdij z’n vraagtekens. “Stedebouwkundig gezien is het een prima locatie. En de plek is al dusdanig verommeld dat je niet echt kunt spreken van een aantasting van het landschap. Ik denk echt dat je daar, bij de entree van het dorp, een kwaliteitsslag kunt maken. Het moet een heel mooi gebouw worden dat past in de omgeving.” In het gebouw komen, naast een grote zaal voor de diensten, vergaderzalen, een keuken en een condoléanceruimte.” En van buiten? “Dat weten we nog niet”, aldus Van Rijnsbergen. “Daar mag een architect zich op uitleven, maar we hebben wel zo onze ideeën.” Of er ook een kerkklok in de kerk komt te hangen, is nog de vraag. Binnen de gemeente is de behoefte aan een eigen kerkgebouw groot. De bijna duizend leden kerken al jaren in de Krimpense Sebakerk. Dat gaat goed, vertelt Van Rijnsbergen, “maar het is ooit uit noodzaak geboren. Het verlangen naar een eigen kerk is groot.” Hij wil er niet aan denken dat het voorstel het niet haalt. “Dat zou een enorme domper zijn, maar ik heb goede hoop dat het deze keer gaat lukken.”

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 17 februari 2017

Twaalf jaar na het indienen van de eerste plannen wordt het kerkgebouw van de hersteld hervormde gemeente van Ouderkerk aan den IJssel en omstreken geopend. „Het wonder van de Abelenlaan” noemen bouwcommissieleden de kerk. Het gebouw aan de rand van het dorp oogt in eerste instantie als vier naast elkaar staande, hoge huizen, maar de hoge nok en de royale vierhoekige ingangspartij helpen je snel uit de droom. Het gaat om een gebouw met klassieke vormen.

Gebouwd volgens een aangepast ontwerp, dat wel, want de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Ouderkerk aan den IJssel had allerlei voorwaarden aan het gebouw gesteld. Uitgangspunt was een vierkant blok, waarmee de architect creatief aan de slag moest gaan. Voordat de eerste tekening uitgewerkt kon worden, stroomden er duizenden liters water door de Hollandsche IJssel bij het dorp.

De gemeenteraad wees aanvankelijk een bouwvergunning voor de kerk aan de Abelenlaan af. Daarna haalde een verzoek om te mogen bouwen aan de Oude Kerkweg het niet. Pas in 2015 volgde definitieve toestemming voor de bouw aan de Abelenlaan. Een toren was niet toegestaan, terwijl de hoogte van kerk werd bepaald op maximaal 12 meter.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur