Handelingen

Ouddorp, Spaanseweg 13 - Gereformeerde Gemeente

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Gemeente
Genootschap: Gereformeerde Gemeenten
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Goeree-Overflakkee
Plaats: Ouddorp
Adres: Spaanseweg 13
Postcode: 3253XJ
Sonneveld-index: 02839 02840
Jaar ingebruikname: 1930
Architect: na te gaan
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Het kerkgebouw is als turfschuur gebouwd (in welk jaar?). Het werd in 1927 gekocht door een groep mensen die zich aangetrokken voelden tot het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Het kerkgebouw werd op 15 december 1927 in gebruik genomen. Nadien verbouwd in 1972, waarbij het kerkgebouw werd uitgebreid met een vergaderzaal. Ook in 1994 volgde er een uitbreiding. Sindsdien met dakruiter. De laatste uitbreiding / renovatie was in 2022.

Orgel

In 1947 wordt het kerkgebouw voorzien van een elektrisch harmonium, dat in 1950 vervangen wordt door een tweedehands Ernst en Leeflang orgel. In 1986 plaats firma J.L van den Heuvel een nieuw orgel in het kerkgebouw. Tijdens de uitbreiding en renovatie van het kerkgebouw in 2022 kreeg dit orgel een nieuwe verflaag.

In de media

  • Uit: Eilanden Nieuws d.d. 26 augustus 2022
Gereformeerde Gemeente Ouddorp neemt verbouwd en vernieuwd kerkgebouw in gebruik met eredienst


Donderdagavond (gisteren) mocht de Gereformeerde Gemeente Ouddorp het verbouwde, uitgebreide en op veel onderdelen vernieuwde kerkgebouw aan de Spaanseweg in gebruik nemen. Dat gebeurde met een speciale eredienst die werd geleid door de plaatselijke predikant ds. G. Pater.

De kerkelijke gemeente is dankbaar en blij met deze accommodatie die licht en ruimte uitstraalt en, met een uitbreiding van het aantal zitplaatsen tot 350, nu meer leden en bezoekers kan ontvangen.

De verbouwing heeft ongeveer een half jaar in beslag genomen. Er is een deel aan de kerk aangebouwd en gelijktijdig kon groot onderhoud worden gepleegd. Er is nieuwe vloerverwarming aangelegd, nieuwe verlichting en een nieuwe geluidsinstallatie. Er is een ruimere hal gecreëerd met toiletgroep. Het orgel kreeg een verflaag en om gelden bijeen te kunnen brengen voor de verbouwingskosten werd o.a. een boek uitgebracht met de titel 'Hij doet welhaast uw heilzon dagen'. Daarin staan een twaalftal preken van ds. Pater. Ook is ingespeeld op verkeersveiligheid met een nieuwe entree/uitgang aan de smalle Spaanseweg. Het allereerste oude kerkgebouw (gerealiseerd vanuit een oude schuur) dateert uit 1927. Daarna zijn in de loop der jaren (in 1972 en 1994) aanpassingen uitgevoerd. De Ouddorpse kerkelijke gemeente is in 1930 geïnstitueerd en was tot 2018 vacant. Toen kwam ds. Pater. De predikant heeft inmiddels een beroep aanvaard naar Waardenburg en zal in september Ouddorp verlaten.

Een gebouw van God

Voorafgaand aan de dienst werd het woord gevoerd door de voorzitter van de bouwcommissie, diaken H.J. Bal. Hij sprak een dankwoord uit en droeg het kerkgebouw als het ware over van de bouwcommissie aan de kerkenraad. De Gereformeerde Gemeente Ouddorp maakte van maart tot 17 juli gebruik van het verenigingsgebouw Eben Haëzer. De schriftlezing was 2 Korinthe 4 tot 2 Korinthe 5:10. De predikant koos als tekst voor de preek 2 Korinthe 5 vers 1: “Want wij weten dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen”. Dit leidde tot het thema van de preek in deze bijzondere eredienst: “Een gebouw van God” met daarin toelichting op de punten Tijdelijk gebouw en Blijvend gebouw. Directiesecretaris Krijn Kasteleijn vertegenwoordigde het gemeentebestuur Goeree-Overflakkee in deze bijzondere eredienst.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur