Handelingen

Oud-Beijerland, Kerkstraat 35a - Nederduits Gereformeerde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Nederduits Gereformeerde Kerk
Genootschap: Gereformeerde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Hoeksche Waard
Plaats: Oud-Beijerland
Adres: Kerkstraat 35a
Postcode: 3262EN
Jaar ingebruikname: 1937
Sonneveld-index: 02829
Huidige bestemming: woning
Monument status: geen

Geschiedenis

Voormalige schuur Nederduits Gereformeerde Gemeente. Kleine kerkzaal zonder toren in neogotische vormen, met aparte ingangspartij. Buiten gebruik in 1997. Later is het kerkelijk meubilair verwijderd. Weer later (jaren 2010) was het gebouw in gebruik als Kringloopwinkel. Het gebouw is uiteindelijk verkocht aan een particulier, die er een woning van wilde maken.

  • Januari 2019. Het leeggehaalde pand is in verbouwing tot woonhuis. Het is, met name door de neogotische ramen, nog wel goed herkenbaar als voormalige kerk.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad 11 April 1997

OUD-BEIJERLAND - De Nederduits gereformeerde gemeente van Oud-Beijerland heeft gisteravond haar laatste dienst gehouden. Onlangs heeft de algemene ledenvergadering van dit kerkverband besloten tot opheffing over te gaan.

Een geleidelijke terugloop van het aantal leden, de hoge leeftijd en de lichamelijke omstandigheden van de huidige kerkenraadsleden, alsmede het ontbreken van opvolging vormden de aanleiding tot dit ingrijpende besluit. De gemeente gaat niet in haar geheel over naar een ander kerkverband. Iedereen is vrij gelaten zelf een keuze te maken.

De Nederduits gereformeerde gemeente van Oud-Beijerland werd in 1858 opgericht. De eerste samenkomsten vonden plaats in een schuur op een scheepstimmerwerf, later in een kaaspakhuis aan de Havendam. Vanaf 1937 kerkte men in een tot kerkgebouw omgebouwde schuur aan de Kerkstraat. Oud-Beijerland is de laatste gemeente van dit kerkverband. Bekende voorgangers waren onder anderen ds. B. Hennephof en ds. B. Jongejan. De leden van de huidige kerkenraad, bestaande uit een ouderling en een diaken, herdachten in januari beiden hun 45-jarig ambtsjubileum.

In de laatste dienst ging gisteravond ds. M. van Kooten, hervormd predikant in Montfoort, voor. Hij preekte naar aanleiding van Galaten 6:14. Ds. Van Kooten sprak over verzoening door het kruis, vervreemding middels het kruis en verwerping vanwege het kruis. „Straks gaat deze kerk dicht, maar het Woord niet”, zei hij. „Alleen in een prediking waarin het kruis centraal staat, is de identiteit te vinden die bewaard moet blijven. Dan is ook alles wat de wereld ons biedt van generlei waarde. Als we eerlijk blijven en het pand bewaren dat ons is toebetrouwd, krijgen we niet alleen de wereld maar ook de godsdienst tegen. Zalig als we dan achter dat kruis mogen schuilen”, aldus de predikant, die ten slotte Psalm 145:3 liet zingen.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur