Handelingen

Oss, Watertorenstraat 1 - Oss Ulu Moskee

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Genootschap: Islamitisch
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Oss
Plaats: Oss
Adres: Watertorenstraat 1
Postcode: 5341TE
ID nummer:
Jaar ingebruikname: 1976
Architect:
Huidige bestemming: Turkse moskee
Monument status: Rijksmonument 516605

Geschiedenis

Turkse moskee in voormalige oude watertoren, ao. 1935, architect J.H.J. Kording. In 2007-2009 zijn de oude bijgebouwen gesloopt en vervangen door een nieuw multicultureel centrum.

Omschrijving Rijksdienst

Inleiding

In 1935 werd aan de toenmalige rand van de stad in opdracht van het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening te 's-Gravenhage deze WATERTOREN in de verstrakte vormen van de Late Amsterdamse School opgetrokken. De ontwerper was waarschijnlijk Kording. De éénlaags aanbouwen aan de voet van de watertoren zijn van latere datum en vallen buiten de van rijkswege geldende bescherming. De watertoren is niet meer als zodanig in gebruik. Op de begane grond is nu winkelruimte gevestigd. De bovenste verdiepingen staan leeg. Sinds 1985 is de watertoren eigendom van een Turkse moskeevereniging die in de aanbouwen een moskee exploiteert.

Omschrijving

De gedeeltelijk vrijstaande, 48.0 meter hoge, watertoren is gebouwd op een ronde grondslag. De schacht van de vijf verdiepingen tellende toren heeft een met gemetselde machinale baksteen ommanteld en opgevuld betonskelet. De toren heeft een rond hoogliggend dubbel reservoir van beton met een vlakke bodem. De rondboogingang met houten klampdeur is bereikbaar via een kleine stenen trap. Aan weerszijden van de ingang bevindt zich een kunststeen decoratie met als opschrift: ANNO 1935. De buitenzijde heeft enig verticaal decoratief accent gekregen door de toepassing van grote bakstenen pilasters op de plaats van het betonskelet en door de smalle, hoge, in stalen kozijnen gevatte, ramen. De smalle tussenverdieping met lekvloer onder het reservoir heeft per travee vier lage smalle vensteropeningen. De lichttoetreding naast het reservoir wordt per travee verzorgd door een hoog, smal venster met glasstenen. De ronde spits met flauwe helling is gedekt met groen verweerde koperen platen. De zeskante betonnen standpijp is centraal in het gebouw geplaatst. Inwendig is de ruimte steeds zeszijdig gehouden met betonnen pijlers en spanten op de hoeken. De spanten ontmoeten elkaar bij de standpijp. De ruimten tussen deze hoekpijlers is steeds opgevuld met een grote, vrij grove machinale baksteen. Op de planken vloer van de eerste verdieping na zijn de verdiepingsvloeren van beton. Iedere verdieping is voorzien van een ijzeren steektrap. Tussen het reservoir en de ommanteling is een betonnen trap aangebracht. In de ruimte tussen reservoir en lekvloer bevinden zich nog de authentieke pijpleidingen en aansluitingen.

Waardering

Doordat de watertoren een bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van de drinkwatervoorziening in Nederland is en als zodanig een sociaal-economische ontwikkeling zichtbaar maakt, is deze van algemeen cultuurhistorisch belang. De watertoren is uitdrukking van een technische en typologische ontwikkeling en is als zodanig van architectuurhistorisch belang. De watertoren is van belang wegens de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur. Tevens heeft de toren als markant onderdeel van het stedelijk silhouet ensemblewaarde. De watertoren is van belang wegens de architectonische gaafheid van exterieur en interieur.