Handelingen

Opheusden, Kerklaan 1 - Gereformeerde Gemeente in Nederland

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Gemeente in Nederland
Genootschap: Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Provincie: Gelderland
Gemeente: Neder-Betuwe
Plaats: Opheusden
Adres: Kerklaan 1
Postcode: 4043ME
Jaar ingebruikname: 1951
Architect: Beijnum, W.M. van, Amerongen
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Gebouwd ter vervanging van het voormalige kerkgebouw Kolossale "Refodome", in etappes uitgebreid . Oorspronkelijk gebouwd als eenvoudige zaalkerk in 1951. Op vrijdag 9 Maart 1951 werd het kerkgebouw in gebruik genomen. Het kerkgebouw bevatte 850 zitplaatsen. Was tot 1956 Gereformeerde Gemeenten (synodaal). Sinds 1956 in gebruik bij Gereformeerde Gemeenten in Nederland .

opname 2002 © André van Dijk Veenendaal

In 1959 werd in het kerkgebouw een geluidsinstallatie geplaatst. In 1960 is het kerkgebouw enige weken ook gebruikt door de Hervormde gemeente, dit in verband met de restauratie van het eigen kerkgebouw. In 1966 mocht ds. M van Beek zich aan de gemeente verbinden. In 1968 begon het kerkgebouw langzamerhand te klein te worden voor de steeds groeiende gemeente. De galerij werd uitgebreid met vijf rijen banken, zodat het aantal zitplaatsen met 120 vermeerderde. Ook werd een tweede trap aangebracht. Het totaal aantal zitplaatsen kwam zodoende op 1000. In 1974 kwam er een nieuw pannendak op het kerkgebouw. Ook werden de banken in het kerkgebouw gestoffeerd. Toch bleef het kerkgebouw te klein en werd wederom het kerkgebouw uitgebreid. In 1978 begon men met de bouw van een nieuw stuk, waarin 360 zitplaatsen kwamen. Op 15 mei 1979 werd het uitgebreide kerkgebouw in gebruik genomen. In 1988 werd wederom besloten tot uitbreiding van het kerkgebouw: aan de oostzijde werd een nieuw gedeelte aangebouwd, dat 340 zitplaatsen telde. De groei bleef echter doorzetten zodat in het jaar 1999 - 2000 het kerkgebouw weer moest worden uitgebreid. Op 2 maart 2000 nam de gemeente haar vernieuwde kerkgebouw in gebruik. De kerk was met 880 zitplaatsen uitgebreid, zodat het totaal aantal zitplaatsen nu 2600 is. Tijdens deze nieuwbouw maakte de gemeente gebruik van het ‘Synodale’ kerkgebouw.

Wegens verbouwing 1999.PNG

Uitbreidingen

Uitbreidingen na sloop deel gebouw uit 1951, in 1980 en 1990 uitgebreid met transepten. De laatste grote uitbreiding (2000) door architect Van Beijnum omvatte een nieuw schip. Toen is het aantal zitplaatsen uitgebreid naar 2600. In 2008 is het aantal zitplaatsen nogmaals uitgebreid naar 2850, waarmee de kerk qua zitplaatsen de grootste was van alle Nederlandse kerkgebouwen.

opname 2002 © André van Dijk Veenendaal
opname 2002 © André van Dijk Veenendaal
opname 2002 © André van Dijk Veenendaal

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 1 september 1998.

In verband met een nijpend tekort aan zitplaatsen heeft de kerkenraad van de gereformeerde gemeente in Nederland te Opheusden plannen ontwikkeld om het kerkgebouw te vergroten. De behoefte aan extra zitplaatsen wordt op dit moment geraamd op enkele honderden. Een bouwcommissie heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van nieuw- of verbouw. Het onderzoek heeft geresulteerd in de keuze voor verbouwing van het bestaande kerkgebouw. Uit een drietal ontwerpen is het ontwerp van architectenburo Van Beijnum BNA BV te Amerongen gekozen. Het plan omvat naast de vergroting van de kerkzaal de aanleg van extra vergaderruimten.

Onlangs zijn voorlichtingsavonden gehouden voor respectievelijk de leden en de omwonenden. Van de bestaande kerkzaal zullen de twee zijbeuken nagenoeg ongewijzigd blijven. De bestaande ’hoofdbeuk’ zal verbreed, verlengd en verhoogd worden.

Het verbouwplan is dusdanig ontworpen, dat de naastgelegen woning aan de Burg. Lodderstraat kan worden gehandhaafd, behoudens een kleine aanpassing. Het aantal zitplaatsen zal met 875 uitgebreid worden tot 2600."

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 3 maart 2000.

„Volgens sommigen helpt bidden niet en worden er ook geen mensen meer bekeerd. Dat leert Jezus niet. Hij roept op te bidden: Uw Koninkrijk kome.” Dat zei ds. J. Roos gisteravond tijdens de ingebruikname van het vernieuwde kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Nederland te Opheusden.

De gemeente kwam na een jaar weer voor het eerst bijeen in het eigen kerkgebouw aan de Burg. Lodderstraat, dat na de uitbreiding plaats biedt aan 2600 mensen. Daarmee is de kerk meteen de grootste in het land voor wat betreft het aantal zitplaatsen. De gereformeerde gemeente in Nederland te Opheusden telt in totaal 2536 leden.

Bij de verbouwing is de hoofdbeuk breder en langer gemaakt, aldus voorzitter ir. G.G. Bochove van de bouwcommissie. Daardoor kreeg de kerk er 880 zitplaatsen bij. Alleen de twee vleugels van het gebouw bleven intact, de rest is vernieuwd. Ook heeft de kerk er enkele royale zalen bij gekregen. Het werk werd verricht onder begeleiding van architectenbureau Van Beijnum. De hoofdaannemer was Van Driesten Harskamp.

De kosten die met de uitbreiding zijn gemoeid, bedragen 5,5 miljoen gulden. Daarnaast wordt nog 1 miljoen gulden uitgetrokken voor een nieuw orgel. De kerkleden betalen het geld uit eigen zak: leningen van zustergemeenten en de bank zijn vooralsnog overbodig gebleken. De gemeente verrichtte bovendien zelf een groot aantal werkzaamheden, waardoor maar liefst een half miljoen gulden werd bespaard.

Na de preek hielden de heer W. van Beijnum, ds. J. Karens namens de plaatselijke kerken en burgemeester F.C. Moree van Kesteren een toespraak. Zowel Moree als ds. Roos toonde zich tevreden over het onderlinge overleg. „Wij hebben erop aangestuurd dat de keuze op verbouw viel en niet op verhuizing naar de rand van het dorp”, aldus de burgemeester. „Een kerk hoort in de bebouwde omgeving. Het gebouw heeft een goede uitstraling. Ik hoop dat de gemeente van Christus, die hier samenkomt, dezelfde uitstraling zal hebben in onze samenleving.”

Orgel

Het oude kerkgebouw had een Van Leeuwen orgel uit 1951 en was gebouwd door G. van Leeuwen. Opvallend was dat de adviseur bij de bouw van dit orgel ds. Roosendaal was. Bij de oplevering in 1951 was het orgel slechts gedeeltelijk voltooid: alleen het eerste manuaal en de Bourdon 16' en Octaafbas 8' van het pedaal waren geplaatst. Het instrument is nooit meer afgebouwd. Het orgel werd in 1989 afgebroken en vervangen door een tweedehands orgel van Pels en Van Leeuwen uit 1964, afkomstig uit de Vaste Burchtkerk in Hoogvliet. Dit orgel deed dienst tot 2000. Na de uitbreiding van het kerkgebouw met 875 zitplaatsen, was het in de kerk aanwezige orgel van de firma Pels niet langer toereikend. B.A.G. Orgelmakers kregen daarom in 1999 de opdracht voor de bouw van een nieuw orgel voor de kerk. Het instrument werd op 14 juli 2002 in gebruik genomen. Het B.A.G.-orgel heeft 34 stemmen, verdeeld over twee klavieren en pedaal. Het Pels-orgel is verkocht naar Bergentheim.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Voormalige orgels