Handelingen

Opheusden, Hamsestraat 2a - Dorpskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Dorpskerk
Genootschap: Nederlands Hervormde Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Neder-Betuwe
Plaats: Opheusden
Adres: Hamsestraat 2a
Postcode: 4043LH
Sonneveld-index: 12090 19248
Jaar ingebruikname: 15e eeuw
Architect:
Huidige bestemming: Hersteld Hervormde Kerk
Monument status: Rijksmonument 23660(kerk); 23659(toren)Geschiedenis

Historische dorpskerk met toren.Oorspronkelijk gewijd aan Johannes de Doper.

Door oorlogshandelingen verwoest in 1940, hersteld en uitgebreid in 1952. In 2008 restauratie dak. Sinds 2007 Hersteld Hervormde Kerk. De Hersteld Hervormde gemeente van Opheusden telt ruim 2600 leden. De kerk biedt plaats aan 670 mensen.

Orgel

Het orgel is gebouwd door Gebr. van Vulpen in 1955 als eenklaviers instrument met zelfstandig pedaal. In 1966 is het orgel uitgebreid met een rugwerk en zelfstandig pedaal, door Gebr. van Vulpen.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

Laatgotische dorpskerk met driebeukig, pseudo-basilicaal schip en dwarspand, gedateerd 1524. Eenbeukig 15de eeuws koor. Sacristie in de hoek tussen koor en zuiderdwarsarm. Na de oorlogsverwoesting in 1940, waarbij de toren en het westelijk deel van het schip verloren gingen, is bij de restauratie (1949-'50) het schip naar het westen verlengd. De kerk bezit vier zerken uit de 17de en 18de eeuw.

Toren

Luidklok van Hans Falck van Nuerenberg, 1609.

In de media

  • Uit Het Nieuws van de Dag, 9 Juli 1888.

In de Hervormde kerk te Opheusden is thans een orgel gesticht, dat zeer goed voldoet. Het is vervaardigd door den Heer G. van Druten, orgelmaker te Hemmen.

  • Persbericht PKN 30 maart 2007.

In Opheusden is het overgrote deel van de leden van de hervormde gemeente overgegaan naar de Hersteld Hervormde Kerk. Om die reden is vrijwel het gehele vermogen overgedragen aan de hersteld hervormden. Het aantal leden dat tot de Protestantse Kerk wil blijven behoren, is te gering om een zelfstandig functionerende gemeente mogelijk te maken. Daarom wordt de hervormde gemeente samengevoegd met de hervormde gemeente te Kesteren. Tot de vermogensbestanddelen die worden overgedragen aan de hersteld hervormde gemeente behoren onder meer het monumentale kerkgebouw in Opheusden en de pastorie. In de zitting van de kleine synode gaf de voorzitter van de Commissie van Bijzondere Zorg, ds. Wisgerhof, aan dat de voorziening in Opheusden in goed overleg met de hersteld hervormde gemeente tot stand is gekomen. Wisgerhof meldde in dat verband ook dat de hersteld hervormde gemeente Opheusden de bijzondere eisen heeft ingetrokken die zij had ingediend in de bodemprocedure die een aantal hersteld hervormde gemeenten tegen de Protestantse Kerk in Nederland heeft aangespannen.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 22 april 2008.

In Opheusden wordt op dit moment het dak van de hersteld hervormde kerk gerestaureerd. Er komt een nieuw leien dak en de oude goten en ladderhaken maken plaats voor nieuwe. Ladderhaken worden gebruikt om dakladders aan te hangen of dienen als ankerpunt bij de inspectie en reparatie van de dakvlakken.

De kosten van de restauratie bedragen ongeveer een half miljoen euro. Een groot deel daarvan kan gefinancierd worden met de subsidie die de kerk ontvangt van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). Ruim 150.000 euro moet de gemeente zelf betalen.

Maarten van Dijk, een van de organisten van de kerk, maakte vorige week in de Martinikerk in Bolsward ten bate van de restauratie een cd-opname met eigen psalm- en gezangbewerkingen. Kerkvoogd Van Ballegoijen toont zich verheugd over zulke initiatieven. „Mensen in ons dorp zijn traditioneel en historisch verbonden aan ons kerkgebouw. Daardoor zie je bij velen grote genegenheid om hun steentje bij te dragen.”

Rond 2010 ontvangt de kerk opnieuw nieuwe subsidie van de RACM. Waarschijnlijk krijgt de binnenzijde van de kerk dan een grondige opknapbeurt. In voorgaande jaren zijn de pilaren en de glas-in-loodramen al aangepakt.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur