Handelingen

Ootmarsum, Kerkplein 28 - Simon en Judas

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Simon en Judas Thaddeüs
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Dinkelland
Plaats: Ootmarsum
Adres: Kerkplein 28
Postcode: 7631EV
Inventarisatienummer: 10491
Jaar ingebruikname: 1220
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 31756


Geschiedenis

Historische kerk met toren.

Parochiekerk H.H. Simon en Judas te Ootmarsum uit begin 13e eeuw, één van de oudste kerken van Twente, opgetrokken in Bentheimer zandsteen. De kerk verving een kleinere kapel die vermoedelijk op een nabijgelegen locatie stond. Op 28 oktober 1406 is de naam Simon en Judas aan de kerk gegeven. De huidige kerk is ontstaan als gevolg van latere uitbreidingen en restauraties (zie beschrijving onder). Tussen 1626 en 1810 was de kerk in handen van de gereformeerden. In het laatstgenoemde jaar gaf koning Lodewijk Napoleon de kerk terug aan de rooms-katholieken.

In 2006 wilde men de bovengenoemde naamdag van de kerk jaarlijks gaan vieren. Eigenlijk wilde men op 28 oktober 2006, bij de 600-jarige herdenking van de naamgeving, de gerestaureerde kerk weer in gebruik nemen, maar dat lukte niet. Bouwkundig was de restauratie toen wel afgerond. Er wachtten nog enkele zaken, zoals de restauratie van het orgel, van de piëta, van de kruiswegstaties en van het hoofdaltaar. Ondanks dat wilde men de 600ste verjaardag van de naamgeving toch in 2006 vieren, o.a. met een processie. (55-06)

Monumentomschrijving Rijksdienst

Rooms Katholieke Kerk. Pseudobasiliek in zuiver Westfaalse Romano-gotiek uit het midden van de 13de eeuw. Koorsluiting en kapellen in de hoeken van koor en dwarsschip van 1491. Het hele gebouw is van Bentheimer steen opgetrokken. Het oudste deel is het schip, waarvan de middenbeuk twee en elk der zijbeuken vier traveeën telt. Dwarsschip iets later. Gewelven van schip en dwarsschip koepelvormig en voorzien van sierribben. Rechthoekige koortravee ook nog 13de eeuws. De zware zandstenen toren aan de westzijde is in 1842 gesloopt en vervangen door een houten torentje op het dak. Belangrijke inventaris. Orgel met Hoofdwerk, Onderpositief en Pedaal, in 1814 gemaakt door F.F. Epmann. Deze orgelmaker uit Essen maakte gebruik van ouder pijpwerk. Mechanisch torenuurwerk, Korfhage & Söhne, Buer, 1942. In 1997 gerestaureerd en voorzien van synchronisatie.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur