Handelingen

Oosthuizen, Raadhuisstraat 61 - Grote Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Grote Kerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente te Zeevang en Oudendijk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Edam-Volendam
Plaats: Oosthuizen
Adres: Raadhuisstraat 61
Postcode: 1474HE
Inventarisatienummer: 05971
Jaar ingebruikname: 1518
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 40332

Geschiedenis

De Grote Kerk te Oosthuizen werd gebouwd in de periode 1511-1518. Het gebouw is een laat-gotische kruiskerk, zonder zijbeuken. Dat is karakteristiek voor veel oude kerken in Noord-Holland. Op het dak staat een fraai open achtkantig kruisingstorentje met een opengewerkte peervormige spits. De klok in het torentje werd in 1511 door Gerhardus van Wou gegoten. Het torentje is de oudste dakruiter in ons land.

In de kerk staat een barok marmeren praalgraf (1723) voor Francois van Bredehoff, vrijheer van Oosthuizen. Het praalgraf werd vervaardigd door de Antwerpse beeldhouwer J.P. van Bauerscheidt sr.

Het orgel werd gebouwd in de 15e eeuw. Toen de kerk omstreeks 1575 eigendom werd van de protestanten, werd het orgel buiten gebruik gesteld. Het is een van de oudste orgels in Europa.

De kerk in sinds 1982 eigendom van Stichting Oude Hollandse Kerken.

In 2018 viering van het 500-jarig bestaan van deze kerk.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Foto: Bert Wisgerhof, 9 juli 2011

Hervormde Kerk. Laatgotische kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en een open achtzijdig torentje op de kruising, 1511-1518. Middeleeuwse altaarsteen. Koorhek met snijwerk in renaissancestijl, XVI B. Preekstoel, 1664. Doophek in Lodewijk XVI-stijl. Koperen lezenaar, 1690. Koperen doopboog, XVIIc, Orgelgalerij 1871. Herenbank, XVIId. Tochtportaal, 1648. Grafmonument voor François van Bredehoff door J.P. van Baurscheit sr., 1723. Fragmenten van gebrandschilderd glas, XVIII. Twaalf rouwkassen, 1685-1785. In 16de eeuwse gotische orgelkas een oud eenklaviers instrument met overwegend 17de eeuws pijpwerk. Klokkenstoel met klok van Geert van Wou, 1511, diam. 115 cm. Mechanisch torenuurwerk van Eijsbouts, voorzien van elektrische opwinding. Boven de westingang zit een houten zonnewijzer in houten omlijsting.

Orgel

Het orgel is in 1521 gebouwd door een tot dusver onbekende orgelmaker. In 1829 plaatst A.F. Sommer het in de kerk van Oosthuizen. De orgelmaker A.M.T. van Ingen (Haarlem) maakt in 1871 een nieuwe balustrade en levert een nieuwe balg. In 1966-67 restaureert de firma D.A. Flentrop (Zaandam) de windlade en herstelt de middentoonstemming. In 2002-03 voert Flentrop Orgelbouw een algehele restauratie van het instrument uit.

Dispositie
  • Manuaal: Bourdon 16' - Prestant 8' - Octaaf 4' (discant dubbel) - Quint 3' - Woudfluit 2' - Sexquialter 2⅔' 2 sterk discant - Mixtuur 1⅓' 2-3 sterk - Tremulant.

Geen pedaal. Mechanische sleeplade. Omvang: FGA-g2.a2. Toonhoogte: a1 = ca. 465 Hz. Temperatuur: middentoon. Winddruk: 87 mm. WK.

In de media

Uit Het Vaderland, 10 Februari 1922.

De mooie 16de eeuwsche Ned. Herv. Kerk te Oosthuizen verkeert in slechten toestand en moet noodzakelijk gerestaureerd worden. Er heeft zich een restauratie-comité gevormd, met het doel de noodige gelden te verkrijgen tot behoud van het schoone kerkgebouw. Het werk is aan den architect den heer A.A. Kok te Bussum opgedragen en zal volgens begrooting f 150.000 moeten kosten. Het rijk heeft een bijdrage van f 90.000 in deze kosten toegezegd, de gemeente zal een bijdrage verleenen en ook van de provincie wordt steun verwacht. De restauratie-commissie heeft thans, volgens het Hbld., een uitgebreide circulaire verzonden met verzoek om een bijdrage voor de restauratie.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur