Handelingen

Oosterwolde, Jan Frankensingel 28 - Het Anker

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Het Anker
Genootschap: Protestantse gemeente Oosterwolde C.A.
Provincie: Friesland
Gemeente: Ooststellingwerf
Plaats: Oosterwolde
Adres: Jan Frankensingel 28
Postcode: 8431AH
Jaar ingebruikname: 1965
Architect: Grit, A.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Oorspronkelijk gebouwd als Gereformeerde Kerk. Nu PKN. Interne verbouwing 2008.

Orgel

Het orgel is in 1976 gebouwd door de firma H.J. Vierdag (Enschede).

Dispositie
  • Hoofdwerk (manuaal 1): Prestant 8' - Roerfluit 8' - Octaaf 4' - Octaaf 2' - Mixtuur 1⅓' 4 sterk.
  • Borstwerk (manuaal 2): Holpijp 8' - Fluit 4' - Woudfluit 2' - Quint 1⅓' - Dulciaan 8' - Tremulant.
  • Pedaal: Subbas 16'.
  • Koppelingen: Hoofdwerk aan Pedaal - Borstwerk aan Pedaal - Borstwerk aan Hoofdwerk.

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-f1.

In de media

  • Uit Fries Dagblad, 10 juli 2007.

De Protestantse Gemeente te Oosterwolde c.a. heeft besloten om de reguliere erediensten voortaan te houden in Het Anker. Om de hervormden tegemoet te komen, wordt er een keer per maand een eredienst gehouden in de Dorpskerk. De kapel in Fochteloo, die ook bij de kerk van Oosterwolde hoort, gaat na de zomer dicht.

Dat heeft de kerkenraad "na rijp beraad" in april besloten. Het besluit is deze maand gepubliceerd in kerkblad Tweeklank. Aan het besluit ging een reeks van gemeenteavonden vooraf. De Protestantse Gemeente heeft in eerste instantie onderzocht of er een compleet nieuw gebouw kon komen op het terrein van het huidige verenigingsgebouw De Esch, dan wel dat er grootschalig geïnvesteerd zou worden in (de voormalige gereformeerde kerk) Het Anker. Beide opties bleken te ambitieus, vertelt voorzitter Taeke van der Woude van het college van kerkrentmeesters, "gezien het dalende ledental en de afnemende kerkelijke bijdragen". De kerkenraad vindt ‘pastoraat belangrijker dan stenen’ en heeft daarom gekozen voor een beperkte aanpassing van Het Anker, zodat er voldoende middelen overblijven voor twee volledige predikantsplaatsen. De Protestantse Gemeente van Oosterwolde telt zo’n 1900 leden. Bij bijzondere diensten en musicals zijn er gemiddeld zo’n vierhonderd mensen in de kerk, vertelt Van der Woude. "Dat maakte de keuze in feite vrij eenvoudig, want in de Dorpskerk passen maar 220 mensen. Alleen Het Anker is groot genoeg om zo’n aantal te kunnen ontvangen."

De PKN (voormalig Gereformeerde Kerk) Het Anker (1965, A. Grit) wordt samen met het ernaast gelegen verenigingsgebouw het PKN kerkelijk centrum.Het Anker is in 2008 inwendig geheel gerenoveerd en medio oktober 2008 weer in gebruik genomen. (58-07/61-09)

Afbeeldingen