Handelingen

Ooltgensplaat, Van Weelstraat 1 - Rehoboth

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Rehoboth
Genootschap: Geref. Gemeenten (v/h in Ned en N.Amerika)
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Goeree-Overflakkee
Plaats: Ooltgensplaat
Adres: Van Weelstraat 1
Postcode: 3257 BB
Inventarisatienummer: 02807
Jaar ingebruikname: 1996
Architect: Fierloos, J., Goes
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Moderne zaalkerk met dakruiter. "Refodome".

Gemeente gesticht in 1946. Ter vervanging van een kleiner kerkgebouw uit 1950 werd in 1996 de nieuwe kerk Rehoboth van de Gereformeerde Gemeente gebouwd. J. Fierloos te Goes maakte het ontwerp. In 2009 bleek de kerk weer te klein. De kerkzaal is vergroot. En er is een nieuwe kerkenraadskamer gekomen. Vrijdag 12 januari 2011 is de uitgebreide kerk weer in gebruik genomen.

Orgel

In het kerkgebouw staat het orgel uit het voormalige kerkgebouw van de firma W.n de Jongh te lisse.

In de media

  • Uit: Reformatorisch Dagblad d.d. 18 januari 2011.

Vrijdag vindt de ingebruikname plaats van het uitgebreide en aangepaste kerkgebouw van de gereformeerde gemeente van Ooltgensplaat (Goeree-Overflakkee). Dat gebeurt in een dienst die begint om 19.00 uur. De consulent van de gemeente, ds. E. Bakker, gaat voor in de dienst.

De linkerzijde van de kerk is met ongeveer 8 meter verbreed. Dat zorgde voor een grotere kerkzaal, ruimte voor een nieuwe kerkenraadskamer en voor een hal met garderobe en toilet. De kleine zaal is vergroot door samenvoeging met de oude kerkenraadskamer. Het totaalaantal zitplaatsen is uitgebreid van 206 naar 291.

Het plan voor de uitbreiding dateert uit 2009. In januari 2010 stemde de ledenvergadering nagenoeg unaniem in met de voorgenomen uitbreiding, waarvan de kosten ongeveer 275.000 euro bedragen.

De gemeente, die 237 leden telt, werd geïnstitueerd in 1946 en telde toen 27 leden. Zij kwam eerst samen in een loods aan de Molendijk. In 1950 nam de gemeente een kerkgebouw met 136 zitplaatsen in gebruik. In 1996 had de ingebruikname van het huidige kerkgebouw aan de Van Weelstraat plaats.

  • Uit: Reformatorisch Dagblad d.d. 23 december 1996

De gereformeerde gemeente van Ooltgensplaat heeft zaterdagmiddag het nieuwe kerkgebouw ”Rehoboth” in gebruik genomen. In een speciale kerkdienst ging ds. C. de Jongste voor. Het thema van de preek kwam uit Zacharia 4: De gouden kandelaar als beeld van Gods Kerk.

De predikant sprak over de trouw van de Vader, het werk van de Heilige Geest en het doel van de Zoon. De tijd van de profeet Zacharia was een donkere tijd, aldus ds. De Jongste. „De tweede tempelbouw werd tegengewerkt en allen waren moedeloos. Maar God kwam met Zijn belofte: Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden”.

Na de dienst spraken burgemeester A. van Pelt, architect J. Fierloos uit Goes, B. Both namens de classis Tholen, ds. Feij namens de gereformeerde kerk, ouderling C.W. Braber namens de hervormde gemeente en ouderling J. Bal namens de kerkenraad. De nieuwe kerk, die 206 zitplaatsen heeft, is gebouwd door bouwbedrijf Kroon uit Den Bommel.

Eén van de grootste problemen voor de bouwperiode was de verwerving van de grond. Verschillende locaties werden afgewezen. Volgens de woordvoerder van de bouwcommissie, Den Haan, is de naam Rehoboth niet zo maar uit de lucht gegrepen. „Het is de Heere Die ruimte gemaakt heeft. De kerk staat nu op een stuk grond dat al jaren braak lag. Vroeger stond er de muziektent”.

Volgens Den Haan is door werkzaamheden door de gemeenteleden veel geld bespaard. De gemeente telt 89 leden en 75 doopleden. De bouwkosten bedragen 1,3 miljoen gulden.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur