Handelingen

Oirschot, Rijkesluisstraat 43 - Synagoge (1842 - 1913)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Synagoge
Genootschap: Israëlitisch
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Oirschot
Plaats: Oirschot
Adres: Rijkesluisstraat ong 43
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1842
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: Geen

Geschiedenis

Buiten gebruik sinds 1913, later sloop voor winkels. Midden 18de eeuw was David Abrahams de eerste Jood in Oirschot. Hij woonde met vrouw en zes kinderen op de hoek van de Rijkesluisstraat en de Kanaalstraat en dreef daar een slagerswinkel. Thans is daar café De Woudgalm te vinden. Er kwamen meer Joden naar Oirschot en rond 1810 vonden er huisdiensten plaats. Dat resulteerde in de bouw van een Synagoge aan de Rijkesluisstraat 43, die januari 1841 in gebruik is genomen. De laatste dienst is er in 1905 gehouden. Er waren toen nog slechts twee Joodse gezinnen. De Synagoge en de inventaris zijn verkocht en in 1913 is de Joodse gemeente bij die van Eindhoven gevoegd. Open Monumentendag 2005 is in de gevel van de twee naast elkaar gelegen winkelpanden van Franken sanitair, de plek waar ooit de Synagoge stond, een plaquette geplaatst als herinnering aan de vroegere Synagoge. Jo Latour heeft indertijd een schilderij gemaakt van de Rijkesluisstraat met de Synagoge. Onopvallend in de bossen op het perceel De Kloosters ligt nog wel de Joodse begraafplaats met een achttal staande stenen. Uiteindelijk blijkt er nog maar weinig over deze Joodse gemeente bekend te zijn. Zelfs het Pinkas-standaardwerk van de Joodse gemeenschap in Nederland besteedt slechts 14 regels aan Oirschot.

Afbeeldingen