Handelingen

Noorddijk, Noorddijkerweg 16 - Stefanuskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Stefanuskerk
Genootschap: Protestantse gemeente Damsterboord Groningen
Provincie: Groningen
Gemeente: Groningen
Plaats: Noorddijk
Adres: Noorddijkerweg 16
Postcode:
Sonneveld-index: 01085
Jaar ingebruikname: 13de eeuw
Architect:
Huidige bestemming: protestantse Kerk
Monument status: Rijksmonument 18760Geschiedenis

Deze historische kerk is in eigendom bij de Protestantse Gemeente Damsterboord, op de tweede en vierde zondag van de maand is er om 10.00 uur dienst.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Vierzijdig gesloten bakstenen kerkgebouw waarvan het muurwerk uit de 13de eeuw dateert. Ter weerszijden van later vergrote vensters nissen met vlechtwerk gevuld. Vierkante toren blijkens stichtingssteen uit 1648. Vier vensters met gebrandschilderd glas uit 1765. In de kerk ronde preekstoel met achterschot en klankbord, begin 19de eeuw; langs de wanden herenbanken met hoog opgaand paneelwerk. Voorts alle banken met twee knoppen op beide zijstukken. Offerblok. Tweeklaviers orgel uit 1864, gemaakt door P. van Oeckelen & Zonen, in 1997 gerestaureerd door Mense Ruiter Orgelmakers.

Klokkenstoel met klok van W.J. de Vrij, 1660, diam. 117 cm. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk, circa 1654.

In de media

Uit Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1864.

NOORDDIJK, 17 Julij. Door de zorg van HH. Kerkvoogden was onze Gemeente in het bezit gekomen van een nieuw orgel, dat haar tot dusverre ontbroken had. Heden werd het speeltuig plegtig ingewijd, in tegenwoordigheid eener zeer talrijke schare. Het werd bespeeld door den Hoog-Welgeb. Heer Jhr. Mr. S. . Trip, die, door zijne uitstekende begaafdheden, de Gemeente aan zich verpligt heeft, daar hij haar genot verhoogde en bereidvaardig aan haar verzoek voldeed. Volgens getuigenis van deskundigen strekt dit kunstwerk in allen opzigte den vervaardiger, den Heer C. van Oeckelen, onzen gewestgenoot, tot eer. Onze Leeraar, Dr. P. Boeles, sprak bij deze plegtigheid over 2 Chron. V : 13.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

De volgende foto's werden alle 4 gemaakt door André van Dijk, Veenendaal, kerkenverzamelaar, en onderaan staan er nog 7.

Interieur

De volgende foto's werden gemaakt door André van Dijk, de kerkenverzamelaar. uit Veenendaal,