Handelingen

Nispen, Dorpsstraat 71 - Kapel St. Antoniusgesticht

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Kapel St. Antoniusgesticht
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Roosendaal
Plaats: Nispen
Adres: Dorpsstraat 71
Postcode: 4709AB
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1926
Architect: Sturm, F.B.
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen

Geschiedenis

Klooster St. Antonius van Padua, gesticht door de Zusters Franciscanessen van Roosendaal. Complex met links van de voorgevel een driezijdig gesloten kapel met dakruiter. Diverse meisjesscholen. In de tuin bevond zich een Lourdesgrot. Het klooster is opgeheven in 1968. Het werd verbouwd tot gezinsvervangend tehuis voor geestelijk gehandicapten onder de naam Huize Moerendaal. Als zodanig buiten gebruik gesteld in 1998.

De dakruiter is in 1985 gesloopt.

  • 2020 Gebouw bestaat nog en heeft een onderwijsfunctie.