Handelingen

Nijkerk, Bagijnenstraat 3 - Gereformeerde Gemeente

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Gemeente
Genootschap: Gereformeerde Gemeenten
Provincie: Gelderland
Gemeente: Nijkerk
Plaats: Nijkerk
Adres: Bagijnenstraat 3
Postcode: 3861JT
Sonneveld-index: 11898
Jaar ingebruikname: 1980
Architect: J. Valk uit Soestdijk
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Moderne kerk zonder toren. Verving een voormalig kerkgebouw. In gebruik genomen op 20 augustus 1980 met 230 zitplaatsen.

Orgel

Na eerst een Heijligers orgel te hebben gebruikt is in 2006 een nieuw Eminent orgel in gebruik genomen.

In de media

  • Uit: Reformatorisch Dagblad d.d. 18 december 2002:

NIJKERK - Een deel van de gereformeerde gemeente van Nijkerk heeft zich zondag afgesplitst. Dat bevestigt desgevraagd scriba G. C. van Haaren. Zondagmorgen deelde een ouderling mee dat de kerkenraad besloten had uit het verband van de Gereformeerde Gemeenten te treden. Een meerderheid zou hiertoe hebben besloten. De kerkenraad bestond uit drie ouderlingen, twee diakenen en ds. J. Beens. Twee kerkenraadsleden en de predikant konden zich in het vermeende besluit niet vinden. Na overleg met de consulent kwamen ze tevens tot de conclusie dat het besluit niet rechtmatig was: slechts drie van de zes kerkenraadsleden hadden dit genomen. Nadat dit zondagavond aan het begin van de dienst was meegedeeld, verliet een groep aanwezigen het kerkgebouw. Ouderling J. van Wijncoop is een van de drie kerkenraadsleden die buiten het verband van de Gereformeerde Gemeenten zijn getreden. Als reden noemt hij bezwaren rond prediking en privé-situatie van de plaatselijke predikant. Vanwege de al langer aanwezige spanningen in Nijkerk had de classis Barneveld vrijdag een commissie ingesteld om de vertrouwensbreuk in de kerkenraad te bezien. Van Wijncoop: "Wij wilden nu echter een concrete uitspraak." Met de andere oud-ambtsdragers is Van Wijncoop momenteel in overleg. "We denken na over de vraag of we als zelfstandige gemeente verdergaan of aansluiting zoeken bij de oud gereformeerden."

  • Uit: De Stentor d.d.16 oktober 2008:

NIJKERK - Het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente Nijkerk aan de Bagijnenstraat mag worden uitgebreid. De ingediende bezwaren zijn ongegrond verklaard. Ze zijn volgens het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders niet zwaarwegend genoeg om de gevraagde uitbreiding te weigeren. De uitbreiding van de kerk is vooral bedoeld om de ruimten in de kerk her in te delen. Het totaal aantal zitplaatsen wordt met maximaal twintig uitgebreid. Daarnaast worden, om het extra aantal bezoekers op te vangen, extra parkeerplaatsen aangelegd. Het gaat om maximaal vijf. Dat aantal voldoet volgens de gemeente aan de norm. Eén van de indieners van een bezwaarschrift is van mening dat levensgevaarlijke situaties ontstaan bij het in- en uitparkeren en de hiermee gepaard gaande uitwijkmanoeuvres op de smalle verbindingsweg. Ook wordt gevreesd dat de doorgang voor hulpverleningsvoertuigen naar het Synagogepad in het geding is. Als oplossing wordt gezien dat de kerkgangers parkeren bij de parkeergarage De Bonte Koe en dat de gemeente toeziet op de naleving van de verkeersregels. Het college zegt dat op zondag echter geen parkeercontroles plaats vinden. De klachten over de problemen bij het parkeren en de doorgang voor brandweer, politie en ambulance worden niet gedeeld. De kerk is daarnaast bereid op zondag een 'parkeerwacht' aan te stellen en buiten de zondagen de parkeerplaats af te sluiten.

  • Uit: Reformatorisch Dagblad d.d. 9 juni 2009:

De gereformeerde gemeente te Nijkerk heeft haar kerkgebouw grondig verbouwd. Alle ruimten rondom de kerkzaal zijn gesloopt. Daarvoor in de plaats zijn onder andere twee zalen en een nieuwe consistorie gebouwd. „Het oude kerkgebouw had geen zalen”, zegt diaken C.P. van de Baan. „Omdat de consistorie te klein was om de catechisaties en verenigingen te herbergen, is besloten het kerkgebouw uit te breiden. Ook was de garderobe te klein.” Een van de twee nieuwe zalen is via een schuifwand bij de kerkzaal te voegen. Hierdoor neemt het aantal zitplaatsen in de kerkzaal met ongeveer negentig toe. Omdat de consistorie is verplaatst, kwam er in de kerkzaal ruimte vrij op de plek van de oude ‘route’ van de kerkenraad naar het liturgisch centrum. Hier zijn nu enkele kerkbanken geplaatst. Dit leverde veertig extra zitplaatsen op. Het kerkgebouw is verder voorzien van een nieuwe verflaag. Ook zijn alle ramen vervangen door dubbel glas. De kerkbanken werden opnieuw gespoten en in de kerkzaal zijn drie nieuwe kroonluchters aangebracht.

Tijdens de verbouwing kerkte de gereformeerde gemeente in een loods op het industrieterrein in Nijkerk. De totale kosten van de verbouwing, uitgevoerd door aannemersbedrijf Slingerland Bouw in Nijkerk, bedragen 600.000 euro. Een deel van het werk is uitgevoerd door vrijwilligers.

  • Uit: Reformatorisch Dagblad d.d. 26 mei 2011.

De gereformeerde gemeente in Nijkerk bestaat 75 jaar. Op 20 mei 1936 institueerde ds. J. Fraanje, die toen predikant was in Barneveld, de gemeente. Al sinds 1924 was er in Nijkerk een afdeling van de gereformeerde gemeente te Barneveld. De institueringsdatum was tot voor kort niet bekend. In de kerkelijk jaarboeken stond jarenlang een verkeerde datum vermeld. Van 1924 tot 1980 kwam de gemeente samen in een kerkgebouw aan de Brink. In 1980 werd er een nieuw gebouw aan de Bagijnenstraat in gebruik genomen. De gemeente heeft door de jaren heen één predikant gehad. Van 1996 tot 2003 was ds. J. Beens aan Nijkerk verbonden. De gemeente telt momenteel 155 doopleden en 182 leden, in totaal 337 leden. Consulent ds. G. Beens, predikant van de gereformeerde gemeente in Kootwijkerbroek, heeft zondag in de avonddienst stilgestaan bij het 75-jarig jubileum. Ter gelegenheid van het jubileum verscheen een herdenkingsboekje: ”Gods trouw op ’t late nageslacht”, geschreven door gemeentelid G. Bouw. De uitgave, die met name het ontstaan en de beginjaren beschrijft, is te bestellen via 033-2462409 of cpvdbaan@solcon.nl (5 euro, inclusief verzendkosten).

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur