Handelingen

Nijeholtwolde, Weerdijk 10 - Klokkenstoel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk:
Provincie: Friesland
Gemeente: Weststellingwerf
Plaats: Nijeholtwolde
Adres: Weerdijk 9A
Postcode: 8488AL
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1973
Architect:
Huidige bestemming: klokkenstoel
Monument status: Rijksmonument 38866

Geschiedenis

De klokkenstoel dateert uit 1984 en is eigendom van de stichting 'Alde Fryske Tsjerken'. Hiervoor stonden er diverse klokkenstoelen. Aangenomen wordt dat in de 15de, 16e en 17e eeuw hier een aantal houten kerken hebben gestaan. De laatste houten kerk is in 1698 afgebroken. In dat jaar was er ook voor het eerst sprake van een klokkenstoel.

De stoel is gemaakt van Deens eikenhout en de fundering bestaat uit gemetselde poeren.

Op de klok staat:
Van Bergen Heiligerlee
Oude door Duitsch geweld ontnomen april 1943 - deze door kerkvoogdij
en ingezetenen weergekoen sept. 1947 - Nijeholtwolde

Monumentomschrijving Rijksdienst

Op het verhoogde kerkhof een klokkenstoel met gezwenkte overnaadse kap.

Afbeeldingen