Handelingen

Nieuwsarchief

Uit Reliwiki

Dag van de Open Kerken 2012

Op zondag 3 juni 2012 is het Dag van de Open Kerken. Dit initiatief viert dan zijn 5de jubileum. De Dag biedt veel mensen in diverse landen van Europa een kans om kerken van binnen te bekijken. Ook Nederland mag meedoen. Het is gebleken dat het openstellen van kerken het draagvlak in de samenleving voor het behoud en hergebruik/herbestemming van kerkgebouwen bevordert. Ook voor de lokale economie biedt het openstellen van deze gebouwen goede mogelijkheden. Zie http://www.openkerken.be/default.asp?structureID=142.

Excursie herbestemming religieus erfgoed

Op 17 november organiseert het Platform Religieus Erfgoed Zuid-Holland een interessante excursie naar herbestemd religieus erfgoed in Den Haag. Zie voor meer bijzonderheden: http://www.religieuserfgoed-zh.nl/activiteiten/activiteiten-platform.

Reliwiki op verkenning uit in Vlaanderen

Reliwiki was vorige maand actief om met organisaties in Vlaanderen te praten over mogelijke samenwerking. De coördinator heeft gesproken met Openkerken.be, het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur en met het Forum voor Erfgoedverenigingen. Bij dit eerste bezoek was er veel belangstelling. Het overgrote deel van de kerkgebouwen is in België eigendom van de overheid, en de situatie ligt daar dus anders dan in Nederland. Maar de problemen van leegloop en moeilijk te financieren onderhoud zijn hetzelfde. Er komt niet direct een vervolg, omdat de behoefte van een overzichtelijke database daar (nog) niet zo gevoeld wordt.

Ook in Duitsland belangstelling

Via het netwerk Refo500 heeft Reliwiki in Eisleben van belangstelling kunnen genieten tijdens een bijeenkomst aldaar. Omdat de naam ‘Reliwiki’ internationaal te gebruiken is, kan deze overal toegepast worden. In Duitsland was er vooral belangstelling voor de community die bij de site betrokken is. Ze vroegen zich af, hoe doe je dat? Ook in Duitsland was er niet direct behoefte om het model van Reliwiki over te nemen. Maar je weet nooit of het het zaadje opkomt ...


Reliwiki op de 50+-dagen in Gorinchem

Drie dagen lang, 19-21 mei 2011, heeft Reliwiki op de beurs in Gorinchem gestaan. We hebben er een grote stand gedeeld met o.a. Historizon, waar we goede contacten mee hebben en in de toekomst samen cursussen mee willen aanbieden. Het 50+-dagen evenement was kleinschalig en intiem. Er was geen stormloop zoals bij de 50+-beurs, maar het was een goed begin. Er is contact gemaakt met ca. 100 personen die voor langere tijd met ons in gesprek waren. Veel flyers en visitekaartjes zijn uitgedeeld. Herman Wesselink en Job van Nes hebben elk een dag voor hun rekening genomen en Arjan Segers van Historizon de derde dag. Het was vooral leuk dat je de gegevens die bezoekers aandroegen direct op de site kon toevoegen of aanpassen. Dat hadden ze nog nooit gezien!

Reliwiki partner van Refo500

Netwerken zijn goed voor naamsbekendheid en kennisuitwisseling. Daarom is Reliwiki blij met het sponsorschap door Donatus Verzekeringen van de partnerbijdrage van Reliwiki bij Refo500. Reliwiki is steeds op zoek naar uitbreiding van zijn gebruikersgroep. Het partnerschap van Refo500 opent veel mogelijkheden voor Reliwiki om zich bekend te stellen, aan projecten van andere partners deel te nemen of om samen met partners eigen projecten uit te voeren. Refo500 is een platform en internationaal netwerk van organisaties en instellingen (nu reeds ruim 80). Het initiatief is vorig jaar in Nederland gestart. Het doel van Refo500 is om de vergaande veranderingen die in de Europese wereld plaatsvonden in de 16de eeuw voor het voetlicht te brengen. Hoe heeft religie bijgedragen tot de vorming van Europese waarden? Wat is vandaag te leren van de geschiedenis die zijn weerslag in onze cultuur heeft? De database van religieuze gebouwen van Reliwiki sluit mooi aan bij deze doelstellingen.

GerhardMark van der Waal, coördinator Reliwiki, 1 februari 2011


Actie Donaties voor Reliwiki

We hebben u nodig! Eind juni gaat de subsidiekraan dicht en we doen een beroep op uw steun voor dit werk dat door vrijwilligers/liefhebbers gedaan wordt. Help Reliwiki in de lucht te houden met uw donatie! Zonder geld kan de site niet in de lucht blijven en ontvangen de vrijwilligers geen ondersteuning. Met een heel klein budget wordt iets gedaan dat niet alleen prachtig werk is, maar ook door heel veel mensen en organisaties gebruikt wordt.

Intussen zet het bestuur van de stichting Reliwiki zich in om de toekomst van Reliwiki veilig te stellen. Alvast kan meegedeeld worden dat de site in de lucht blijft, later volgen hier meer mededelingen over. Klik hier.

GerhardMark van der Waal, coördinator Reliwiki, 25 mei 2011

Nieuwe hoofdpagina online

Vanaf heden staat de nieuwe hoofdpagina online. Deze is een stuk duidelijker en overzichtelijker, herkenbaar maar toch fris. We hopen dat deze pagina ook bij de gebruikers in de smaak valt! Eventuele op- of aanmerkingen zijn van harte welkom, neem dan contact met ons op.

Naast de hoofdpagina is ook de snelcursus vernieuwd. Neem gerust een kijkje om je geheugen op te frissen. Andere pagina's die nuttig kunnen zijn om nog eens te bekijken: de korte handleiding, de bouwkundige termenlijst en de pagina over architectuurhistorie.

De redactie, 29 december 2010

RCE verlengt financiële ondersteuning van Reliwiki

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelt voor de eerste helft van 2011 weer een subsidie beschikbaar voor het technische back-office werk van de site. Dat betekent dat vrijwilligers die veel bewerkingen doen en grote aantallen foto's uploaden, door kunnen gaan. Ook is de housing en hosting van de site en het ICT-beheer en onderhoud gegarandeerd. De subsidie dekt de onkosten van de site maar voor een deel. Nu de stichting Reliwiki opgericht is en donaties daaraan aftrekbaar zijn van de belasting, doen we een beroep op overheden, bedrijven en gebruikers om het werk aan de site financieel te ondersteunen (zie 'Financieel bijdragen').

GerhardMark van der Waal, coördinator Reliwiki, 23 december 2010

Waar staan we? Enkele cijfers.

Na het mooie resultaat van 30.000 unieke bezoekers per maand in oktober staan we in november nog hoger, op 35.000. Ook is eind november het 70.000ste bestand geüpload. Proficiat aan allen die hieraan bijgedragen hebben! Geen wonder dat (in alle bescheidenheid) onze landelijke en internationale positie het afgelopen halfjaar beter is dan de sites van vele grote en bekende Nederlandse erfgoedinstellingen. Toch is er nog veel werk dat wacht, met name om de teksten aan te vullen en meer professioneel te maken - het zal de bruikbaarheid van de site aanzienlijk verhogen. Gelukkig zijn er vanaf begin september 60 nieuwe liefhebbers bijgekomen die hun kennis en afbeeldingen delen met de wereld. Welkom aan boord!

Redactie, 6 december 2010

Stichting Reliwiki opgericht!

Met genoegen kan ik meedelen dat met ingang van afgelopen week de stichting Reliwiki (zonder winstoogmerk) zorg draagt voor de kwaliteit en continuïteit van Reliwiki. Het doel van de stichting is het bevorderen van de kennis over en waardering van (voormalige) religieuze gebouwen in Nederland met het oog op het beter behoud en (her)gebruik van deze gebouwen. Als bestuurders zijn aangetreden: voorzitter dhr. Jacques Klok (ook vz. van de stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland), secretaris/penningmeester dhr. Simon Kadijk (directeur Donatus) en dhr. Kees Doevendans (universitair hoofddocent TU Eindhoven). Martijn Snel blijft de ICT doen en ik het coördinatiewerk.

Een van de eerste acties van het bestuur was om met het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te praten over de mogelijkheid de financiële steun die we tot nu toe mochten ontvangen te verlengen zodat de stichting zich kan richten op nieuwe financieringsmogelijkheden in het nieuwe jaar. Voorts gaan we verder met het verbreden van de gebruikersgroep en professioneel maken van de inhoud van de database.

Geweldig dat zo'n grote groep mensen met plezier hun gegevens delen met zoveel anderen. Het blijkt dat ook veel organisaties en bedrijven gebruik maken van de data die mensen zoals u verzamelen en op Reliwiki plaatsen. Hoe beter de data zijn, hoe meer de website gebruikt zal worden. Het aantal unieke gebruikers per maand staat nu rond 30.000, een mooie prestatie!

GerhardMark van der Waal, 5 november 2010

Redactiepagina gelanceerd

De nieuwe redactiepagina staat online. Hier kunt u meer lezen over de werkzaamheden van de redactie en ziet u de gezichten van de mensen achter Reliwiki. Bent u geïnteresseerd en wilt u ook eens een Reliwiki-dag bijwonen? Stuur een email!

18 september 2010

Reliwiki verwelkomt 500ste vrijwilliger

De vijfhonderdste gebruiker heeft zich aangemeld bij Reliwiki.nl, de online database van religieuze gebouwen in Nederland. De site, die in 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed is gelanceerd, nam de inventarisatielijst van ‘kerkenverzamelaar’ Jan Sonneveld over en is sindsdien verrijkt met tienduizenden foto’s en beschrijvingen van hobbyisten door het hele land. Initiatiefnemer GerhardMark van der Waal: ‘De hoge raadpleegcijfers van de website (www.reliwiki.nl) geven aan dat er echt vraag is naar open databases. Mensen zitten met gigantische verzamelingen van vooral oude en zelfgemaakte foto’s die ze graag met anderen delen. De vrije beschikbaarheid van deze data is ook interessant voor beleid, handhaving en het onderwijs en onderzoek van het erfgoed!‘

6 september 2010

Spambestrijding

Naar aanleiding van het recente spambombardement hebben we maatregelen genomen. Naarmate Reliwiki populairder is geworden, kregen we ook meer last van spam. Aangezien vrijwel alle nuttige bewerkingen door geregistreerde gebruikers worden gedaan, is Reliwiki voorlopig alleen door geregistreerde gebruikers te bewerken. Spambots krijgen nu geen kans meer. Zo wordt Reliwiki aantrekkelijker en meer bruikbaar.

Bent u nog een niet-geregistreerde gebruiker? U kunt dan op Reliwiki rondsurfen en alles bekijken. Wilt u informatie bewerken of foto's toevoegen, dan bent u van harte uitgenodigd u aan te melden. Deze proef zal tot na de zomer duren, daarna hopen we een definitieve oplossing gevonden te hebben tegen het spamprobleem, waarbij Reliwiki echter weer open is voor niet-geregistreerde gebruikers.

12 juli 2010