Handelingen

Nieuwleusen (De Meele), Meeleweg 41 - Rehoboth

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Rehoboth
Genootschap: Hersteld Hervormde Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Dalfsen
Plaats: Nieuwleusen (De Meele)
Adres: Meeleweg 41
Postcode: 7711EJ
Inventarisatienummer: 09987
Jaar ingebruikname: 1921
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: na te gaan

Geschiedenis

Voormalig evangelisatiegebouw van Gereformeerde Bondssignatuur. Sinds 2008 Hersteld Hervormde Kerk.

Kerkgebouw van recente datum op L-vormig grondplan. Neogotische kansel van elders aangekocht. Orgel uit ca 1904, gemaakt door J. Proper (Kampen), afkomstig uit de Oude Kerk van Ermelo, in 1994 door Pels & Van Leeuwen ('s-Hertogenbosch) vernieuwd en in Nieuwleusen-De Meele geplaatst.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 24 december 1994.

De hervormde gemeente Rehoboth in Nieuwleusen nam gisteravond haar nieuwe orgel in gebruik. Ds. D. Heemskerk hield een meditatie naar aanleiding van Psalm 150:4b : „Looft Hem met snarenspel en orgel". Na de meditatie vond de officiële overhandiging van het Proper-orgel plaats. Door een recente uitbreiding van het aantal zitplaatsen was een groter orgel gewenst. Zowel de begeleiding tijdens de kerkdienst als de orgelbespeling na de dienst werd verricht door Jan Jongepier, organist van de Grote Kerk in Leeuwarden en adviseur namens de Hervormde Kerk.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 28 maart 2008.

De kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft vrijdag ingestemd met voorzieningen voor zeven hersteld hervormde gemeenten. Alle 600 leden van de gemeente van Nieuwleusen-Rehoboth zijn overgegaan naar de Hersteld Hervormde Kerk. De hersteld hervormde gemeente vervult een streekfunctie, met veel leden uit Staphorst en Rouveen. De voorziening houdt in dat alle bezittingen worden overgedragen aan de hersteld hervormde gemeente."

  • Uit Staatscourant, d.d. 30 januari 2013.

Het ontwerp van de “14e herziening bestemmingsplan Buitengebied Nieuwleusen, uitbreiding kerkgebouw Rehoboth” In deze partiële herziening wordt de uitbreiding van het kerkgebouw aan de Meeleweg 41 in Nieuwleusen en de verplaatsing van de woning Meeleweg 43 mogelijk gemaakt. De woning wordt verplaatst in verband met de uitbreiding van het kerkgebouw. De uitbreiding van het kerkgebouw betreft de realisering van diverse gebruiksruimten.

  • Uit Reformatorisch Dagblad. d.d. 23 januari 2017

De hersteld hervormde gemeente van Nieuwleusen (Overijssel) krijgt een nieuw orgel. Het instrument wordt gebouwd door de Oostenrijkse orgelbouwer Kögler. Orgelbau Kögler (St. Florian) bouwt voor de gemeente Rehoboth een instrument met twee klavieren (hoofd- en rugwerk) en vrij pedaal met twintig stemmen. Adviseur is organist Sietze de Vries.Het instrument van Kögler vervangt een orgel dat Proper rond 1904 voor de Oude Kerk in Ermelo maakte. Later werkten onder anderen Flentrop, Steendam en Pels & Van Leeuwen aan het orgel. De laatste plaatste het in 1994 in de kerk in Nieuwleusen. Na de laatste verbouwing van de Rehobothkerk bleek de draagkracht van het orgel te wensen over te laten, aldus Aalt Leusink van de orgelcommissie. Ook was groot onderhoud nodig en waren er al langer technische problemen. Navraag bij een aantal orgelbouwers leerde dat de mogelijkheden voor het verbeteren van de draagkracht zeer beperkt waren. Ook zou de technische aanleg ingrijpend veranderd moeten worden om de problemen structureel op te lossen. Daarbij bleek de beschikbare ruimte op het orgelbalkon onvoldoende om de technische verbeteringen door te kunnen voeren. Bovendien zou een en ander aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Nadat aan de orgelbouwers was gevraagd wat ze zouden voorstellen als ze, in de beperkt voorhanden ruimte, opnieuw zouden mogen beginnen, kwam het voorstel van Kögler als het meest creatieve en tevens het meest voordelige naar voren. De oplevering van het nieuwe orgel in Nieuwleusen staat gepland voor oktober dit jaar.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur