Handelingen

Nieuwe Niedorp, Dorpsstraat 179 - Fenixkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Fenixkerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Nieuwe Niedorp E.O.
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Hollands Kroon
Plaats: Nieuwe Niedorp
Adres: Dorpsstraat 179
Postcode: 1733AD
Sonneveld-index: 05930
Jaar ingebruikname: 1966
Architect: Schippers
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status: Rijksmonument 30384 (Toren)

Geschiedenis

Moderne kerk met hoge historische toren van de voorgaande gesloopte kerk.

In het centrum van Nieuwe Niedorp staat deze grote toren van de voormalige oude dorpskerk. Het fundament van de toren werd in de dertiende eeuw gelegd. Hierna volgde de bouw in vier fasen. Dat is aan de buitenzijde van de toren nog goed te zien. In die tijd was het nodig om kerkgebouwen in fasen te bouwen. Er moest tussen elke bouwfase tijd worden ingeruimd voor het uitzakken van de toren. Waarschijnlijk werd er om de 50 jaar een gedeelte bovenop gebouwd. In de vijftiende eeuw kwam de toren gereed. In de toren hangt een luidklok uit 1653. Ondanks de langdurige ‘uitzaktijd’ is de toren in de loop der jaren scheef gaan staan. In de dertiende eeuw werd tevens een gotische kruiskerk tegen de toren aangebouwd. Deze kerk werd in 1876 om bouwtechnische redenen gesloopt. Inmiddels was ook het aantal kerkgangers (er waren 600 zitplaatsen in de oude kerk) sterk teruggelopen. Besloten werd een nieuw kerkgebouw op de plaats van de oorspronkelijke kerk te bouwen. Na afbraak van de kruiskerk werd in juni 1876 de eerste steen gelegd door dominee A.C.H. Calkoen. Inwijding van de nieuwe kerk vond plaats op 16 december 1877. Het orgel was gebouwd door gebroeders van Dam uit Leeuwarden voor de somma van f. 5640,–. De geschiedenis van deze kerk was minder opvallend dan die van de afgebroken kruiskerk. Meest besproken dominee die in de nieuwe kerk preekte was wel ds. Schermerhorn die van september 1894 tot juli 1929 meermalen zoveel toehoorders wist te trekken dat de kerk soms te klein was om allen plaats te kunnen bieden. Na verloop van jaren werd het kerkbezoek minder, maar werden de bouwkundige gebreken van de kerk groter. Nog geen honderd jaar na de inwijding kon deze kerk afgebroken worden. Er voor in de plaats kwam een kleiner, doelmatiger ingericht, kerkgebouw waarvan de ingebruikname plaatsvond op 22 mei 1966.

Monumentomschrijving Rijksdienst

TOREN van drie geledingen; de zijden verlevendigd door geprofileerde spitsboognissen; de bovenste geleding afgesloten door een spitsboogfries met gebeeldhouwde kraagstenen; achtzijdige spits. Klokkenstoel met klok van François en Pieter Hemony, 1653, diam. 138 cm.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur