Handelingen

Nederhemert , Kerkplein 1 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde Kerk
Genootschap: Nederlandse Hervormde Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Zaltbommel
Plaats: Nederhemert
Adres: Kerkplein 1 (NZ)
Postcode: 5317JT
Inventarisatienummer: 11843 19239
Jaar ingebruikname: 1776
Architect:
Huidige bestemming: Hersteld Hervormde Kerk
Monument status: Rijksmonument 23629

Geschiedenis

Hervormde kerk uit 1776. Moderne uitbreiding aan de zijgevel.

Was PKN Hervormd tot 2007. Vanaf 2007in gebruik als Hersteld Hervormde Kerk.

In Nederhemert is op 17 september 2014 de eerste steen gelegd voor de uitbreiding van het kerkgebouw van de hersteld hervormde gemeente.

Monumentomschrijving Rijksdienst

HERV. KERK. Zaalkerkje uit 1776, aan de noord- en zuidzijde driehoekig gesloten. Open klokkentorentje op het dak. In het middenvak van de zuidelijke sluiting een poortje met geblokte, bakstenen pilasters en fronton. Tot de inventaris behoren: eenvoudige preekstoel, 19e eeuw; een dubbele laat 18de eeuwse herenbank. Klokkenstoel met klok van Jan en Jasper Moer, 1541, diam. 55 cm.

Orgel

Het orgel is gebouwd door K.B. Blank in 1982.

In de media

  • Persbericht PKN, 30 maart 2007.

In Nederhemert is een groot deel van de hervormde gemeente overgegaan naar de Hersteld Hervormde Kerk. Daarnaast is duidelijk geworden dat in de afgelopen jaren een deel van de gemeente is ‘geperforeerd’; dat wil zeggen dat zij al voor de totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland naar naburige gemeenten is overgegaan. Omdat de groep hervormden die in de Protestantse Kerk in Nederland willen blijven te klein is om een zelfstandige gemeente te vormen, is vrijwel het gehele vermogen van de hervormde gemeente in de Protestantse Kerk overgedragen aan de herstelden, waaronder ook de twee monumentale kergebouwen en de pastorie. De hervormde gemeente wordt samengevoegd met de hervormde gemeente te Kerkwijk.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 1 september 2009.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft een kort geding aangespannen tegen de hersteld hervormde gemeente van Nederhemert. Morgen is er een zogenaamde rolzitting bij de rechtbank. Dat is de voorbereiding op het eigenlijke kort geding dat later zal worden gevoerd. De Protestantse Kerk eist uitvoering van de door haar opgelegde voorziening waarbij de hersteld hervormde gemeente kerkrentmeesterlijk en diaconaal vermogen moet overdragen aan de hervormde gemeente in Nederhemert. De hervormde gemeente in Nederhemert belegt geen diensten en staat onder leiding van de protestantse classis. De hersteld hervormde gemeente wil niet meewerken aan uitvoering van de door de PKN opgelegde voorziening.

  • Uit Nederlands Dagblad, 4 januari 2011.

De hersteld hervormde gemeente in Nederhemert moet binnen vier weken alle kerkelijke gebouwen, landerijen en het archief teruggeven aan de hervormde gemeente, hoe klein die ook is. Dat bepaalde de Rechtbank Arnhem op 22 december 2010.

De Commissie Bijzondere Zorg (CBZ) van de Protestantse Kerk komt echter met een handreiking en biedt de eerder getroffen en geweigerde voorziening voor de gemeente nogmaals aan.

De speciale commissie werd na de breuk in de Hervormde Kerk in het leven geroepen om in die gemeenten waar gescheurd was, ruzies te sussen en kerkelijke eigendommen te verdelen. De voorziening die de CBZ voor Nederhemert had getroffen, hield in dat de verschillende kerkelijke gebouwen, waaronder de twee kerkgebouwen en de pastorie, overgedragen worden aan de hersteld hervormde gemeente. De archieven en een deel van het geld ten behoeve van pastoraat en diaconaat blijven in bezit van de hervormde gemeente. Deze gemeente is te klein om een zelfstandige gemeente te kunnen vormen en wordt daarom samengevoegd met een naburige, hervormde gemeente.

De hersteld hervormde gemeente weigerde de voorziening om verschillende redenen. De belangrijkste is dat de gemeente de Hersteld Hervormde Kerk en niet de Protestantse Kerk ziet als voortzetting van de Hervormde Kerk. Deze vraag was de inzet van een jarenlange rechtszaak tussen de twee kerken. Die werd vorig jaar door de rechter afgehandeld in het voordeel van de Protestantse Kerk.

De hersteld hervormden in Nederhemert kunnen de kerkelijke eigendommen dus niet claimen, zo oordeelde de Arnhemse rechtbank. De gemeente moet nu bepalen of zij zich daar bij neerlegt, of dat ze alsnog de voorziening van de CBZ accepteert.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 4 januari 2011.

De Commissie van Bijzondere Zorg (cbz) van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) biedt een eerder opgestelde voorziening voor de hersteld hervormde gemeente (hhg) van Nederhemert opnieuw aan.

Op 22 december 2010 heeft de Arnhemse rechtbank uitgesproken dat de hervormde gemeente in Nederhemert de eigenaar is van de kerkelijke goederen, zo meldt de PKN in een persbericht. De PKN biedt de hhg van Nederhemert nu nogmaals een eerder gedane voorziening aan. Daarin worden alle onroerende kerkelijke goederen aan de hhg toegewezen. De gemeente wilde deze voorziening niet aanvaarden omdat ze van mening is dat zij de wettige opvolger is van de hervormde gemeente. Ook wilde ze niet instemmen met de voorwaarde van eventueel medegebruik van de gebouwen door de hervormde gemeente. De scriba van de kerkenraad van de hersteld hervormde gemeente, J. van Ooijen, deelde desgevraagd mee dat de kerkenraad nog over het voorstel van de PKN moet beraadslagen.

  • UIt Reformatorisch Dagblad, 19 februari 2015

De hersteld hervormde gemeente (hhg) te Neder­hemert neemt op 28 februari om 9.30 uur haar kerk weer in gebruik. De dorpskerk is uitgebreid en gerenoveerd. Het gebouw dateert van 1777 en telde 400 zitplaatsen. De laatste jaren volgden ongeveer honderd kerkgangers de diensten in Rehoboth via een beamer. Nu is het aantal zitplaatsen verhoogd tot 650. Het nieuwe gedeelte lijkt op het eerste gezicht los te staan van het oude kerkgebouw, vanwege het vele glas dat is gebruikt. Het dak loopt wel door. Het interieur van de aanbouw heeft, evenals dat van het oude deel, een koepel gekregen, maar de uitstraling is anders. Er hangen geen kroonluchters, maar 46 ledlampen. De banken, die dateerden uit de jaren zestig van de vorige eeuw, zijn vervangen door nieuwe, opklapbare exemplaren. De oude zijn grotendeels verkocht aan een school. Op de bouwkosten van in totaal 1,3 miljoen euro is naar schatting 100.000 euro bespaard door vrij­willigerswerk.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur