Handelingen

Musselkanaal, Sluisstraat 78 - Antonius van Padua

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Antonius van Padua
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Groningen
Gemeente: Stadskanaal
Plaats: Musselkanaal
Adres: Sluisstraat 78
Postcode: 9581JD
Inventarisatienummer: 01055
Jaar ingebruikname: 1905; uitbr. 1926
Architect: Ebbers, G.; Walta, P.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Late neogotische kerk met toren.

De katholieken ter plaatse kerkten aanvankelijk te Zandberg en te Stadskanaal. In 1904 werd Jurjen Yntema benoemd tot bouwpastoor van een nieuw op te richten parochiekerk te Musselkanaal. De eerste steen werd gelegd op 20 sept. 1904 en op 10 mei 1905 werd de kerk met kerkhof ingezegend. De officiële oprichtingsdatum van de parochie is 21 mei 1905; tot 1915 bleven de kerkelijke eigendommen echter op naam staan van de moederparochie te Zandberg.

Architect was G. Ebbers uit Utrecht, aannemer J. Mulder te Groningen, die een neogotische kerk bouwde met koor en drie traveeën met open dakstoel. In 1926 werd begonnen met de verbouwing van de te klein geworden kerk o.l.v. architect P. Walta uit Franeker. De kerk werd naar het westen met enkele traveeën en een toren (naar de oorspronkelijke plannen) uitgebreid en voorzien van gewelven. In 1927 kon de vergrote kerk geconsacreerd worden.

In het jubileumjaar 1955 werd het kerkplein vernieuwd. De uit het jaar van de kerk stammende pastorie werd in 1967 vervangen door nieuwbouw. In het kerkinterieur, dat in 1965 een versobering had ondergaan, zijn ca. 1988-1989 weer enkele stukken herplaatst, o.a. het hoofdaltaar.

Musselkanaal is de moederparochie van de O.L. Vrouw van Lourdes-parochie te Mussel-Kopstukken, waar in 1949 de eerste kerk werd gebouwd.

Orgel

Het orgel is gebouwd door firma Verschueren in 1930 en werd op de koorzolder geplaatst. In 1967 is het orgel uitgebreid en verplaatst naar het priesterkoor door firma Verschueren.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur