Handelingen

Montfoort, Mosterdmolenweg 4a - Hersteld Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hersteld Hervormde Kerk
Genootschap: Hersteld Hervormde Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Montfoort
Plaats: Montfoort
Adres: Mosterdmolenweg 4a
Postcode: 3417XM
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 2006
Architect:
Huidige bestemming: bedrijfspand
Monument status: geen

Geschiedenis

Dit was een tijdelijke kerkruimte van de Hersteld Hervormde Kerk. Buiten gebruik 2007.

Sindsdien houdt de Hersteld Hervormde Kerk op zondag twee eigen vieringen in de historische Hervormde Grote of St. Janskerk. In die kerk houdt de Hervormde Gemeente Montfoort, met Gereformeerde Bond signatuur, iedere zondag ook twee eigen vieringen.

De Hersteld Hervormde Gemeente te Montfoort hield haar kerkdiensten een aantal maanden in 2006 in deze bedrijfshal. De burgerlijke gemeente verbood echter deze locatie. Vanwege het verbod ging de Hersteld Hervormde Gemeente toen de Hervormde Grote Kerk te Montfoort mede gebruiken.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 4 juli 2006.

De twee kerkdiensten van de hersteld hervormde gemeente in Montfoort zijn zondag gewoon doorgegaan, ondanks een dwangbevel van de burgerlijke gemeente. De hersteld hervormden mochten hun diensten nog tot 1 juli in een loods op het industrieterrein in Montfoort houden. Vanaf die datum mag dat van de gemeente Montfoort niet meer. Desondanks gingen de diensten zondag gewoon door. Daarmee riskeerde de hersteld hervormde gemeente een boete van 5000 euro per dag. Deze boete heeft de kerkelijke gemeente niet ontvangen, meldt de scriba van de kerkenraad, C. van de Wijngaard desgevraagd.

De kwestie is maandag overigens opnieuw in de gemeenteraad besproken. Afgesproken is dat de burgerlijke gemeente weer met de kerkvoogdij om tafel gaat zitten om een oplossing te zoeken. Scriba Van de Wijngaard denkt daarbij bijvoorbeeld aan een gedoogvergunning voor vijf jaar.

Uit Reformatorisch Dagblad, 1 augustus 2006.

De hersteld hervormde gemeente in Montfoort moet voor 1 september een oplossing gevonden hebben voor de kerkruimte. Op dit moment ligt er een dwangsom van 50.000 euro die de burgerlijke gemeente Montfoort oplegde na het gebruik van een loods op een industrieterrein als kerkgebouw.

Het college verleende de hersteld hervormde gemeente tot 1 juli toestemming om in de loods aan de Mosterdmolenweg kerkdiensten te houden. Toen bleek dat de hersteld hervormden na 1 juli ook kerkdiensten in de loods wilden houden, stuurde de gemeente een brief waarin dit op straffe van een dwangsom van 5000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro werd verboden. De hersteld hervormden bleven de afgelopen weken evenwel kerken in de loods.

De gedoogtermijn werd vervolgens op basis van nieuwe feiten verlengd tot 1 september. Het kerkbestuur krijgt nu nog ruim een maand de tijd om een oplossing voor het huisvestingsprobleem te vinden. Voorwaarde is dat de hersteld hervormde gemeente met de hervormde gemeente gaat praten over gezamenlijk gebruik van de Grote Kerk in het centrum.

Scriba C. van de Wijngaard deelt desgevraagd mee dat de gemeente druk doende is een oplossing te vinden voor het kerkruimteprobleem.

Uit Reformatorisch Dagblad, 29 augustus 2006.

De hersteld hervormde gemeente van Montfoort hoopt ook na 1 september te kunnen blijven kerken in de loods aan de Mosterdmolenweg. Dat zegt president-kerkvoogd A. Belo desgevraagd. Het college van de gemeente Montfoort verleende de hersteld hervormde gemeente eerst tot 1 juli toestemming om in de loods op het industrieterrein kerkdiensten te houden. Daarna werd het gebruik van het gebouw als kerk op straffe van een dwangsom van 5000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro verboden. De hersteld hervormden bleven echter in de loods kerken. De gedoogtermijn werd na overleg met B en W vervolgens verlengd tot 1 september, onder voorwaarde dat de hhg zou gaan praten met de hervormde gemeente over gezamenlijk gebruik van het kerkgebouw.

Volgens Belo voelt de hhg zich door de gemeente op het verkeerde been gezet. „Er waren gesprekken geweest met de gemeente waarin aangegeven was dat tijdens de gedoogsituatie een tijdelijke vergunning van vijf jaar zou worden verstrekt en mogelijk daarna opnieuw een vergunning voor vijf jaar.” De burgemeester heeft echter aangegeven dat dit niet zo is en stelde, na correspondentie te hebben ontvangen van de hervormde gemeente, dat de hersteld hervormde gemeente terug de kerk in kan.

Inmiddels is er een eerste oriënterend gesprek tussen de kerkenraden van de hervormde gemeente en de hersteld hervormde gemeente gevoerd. „Maar hiervoor hebben we gewoon meer tijd nodig, onder andere door de vakantie”, aldus Belo. „We hebben een juridisch adviseur in de arm genomen met wie de handelwijze van de gemeente tegen het licht wordt gehouden en bezien wordt op welke manier we van de burgerlijke gemeente meer tijd kunnen krijgen. Een mogelijke oplossing moet niet onder zware tijdsdruk tot stand komen, dat is voor niemand goed”, aldus de kerkvoogd. „Het heeft de voorkeur van de hersteld hervormde gemeente om aan de Mosterdmolenweg te blijven kerken.”

Uit Reformatorisch Dagblad, 28 november 2006.

De hersteld hervormde gemeente (hhg) in Montfoort wil via de Utrechtse bestuursrechter afdwingen dat ze kerkdiensten mag blijven houden in de loods op het industrieterrein. Vrijdag dient er een kort geding waarin de hhg de beslissing van de gemeente om de kerkdiensten niet langer te gedogen, aanvecht. Dat heeft scriba C. van der Wijngaard gisteren bevestigd.

Intussen tekent de hhg bij de commissie van beroep- en bezwaarschriften protest aan tegen het besluit van de gemeente Montfoort om voor elke dag dat de kerk activiteiten organiseert in de loods aan de Mosterdmolenweg 5000 euro te eisen, tot een maximum van 50.000 euro. De gemeente heeft toegezegd dat op verzoek van de rechtbank de gedoogsom niet zal worden opgeëist voordat er uitspraak is gedaan. Oorspronkelijk zou het dwangsombesluit op 23 november zijn ingegaan.

De hhg maakt sinds april gebruik van de loods aan de Mosterdmolenweg, na een scheuring in de hervormde gemeente van Montfoort in verband met het SoW-proces. Aanvankelijk gedoogde de burgerlijke gemeente de kerkdiensten op het industrieterrein, maar na klachten van omwonenden verbood de gemeente de diensten per 1 november op straffe van een dwangsom. De gemeente wilde zo overleg afdwingen tussen de hersteld hervormd gemeente en de hervormde gemeente (PKN) over gezamenlijk gebruik van de oude kerk in Montfoort. Volgens Van der Wijngaard is dat overleg stukgelopen omdat de twee gemeenten het niet eens kunnen worden over de aanvangstijden van de diensten.

Uit Reformatorisch Dagblad, 27 december 2006.

De hersteld hervormde gemeente (hhg) van Montfoort kerkt tot 1 januari in een bedrijfshal aan de Van Rietlaan 3 in Linschoten. Dat heeft de voorzitter van de kerkvoogdij, A. Belo, desgevraagd bevestigd.

De hersteld hervormde gemeente moest vorige week vrijdag op korte termijn een onderkomen regelen voor de kerkdiensten van afgelopen zondag en de kerstdagen. De gemeente Montfoort had de hhg verboden nog langer kerkdiensten te organiseren in een bedrijfshal aan de Mosterdmolenweg. De gemeente heeft de kerk een dwangsom opgelegd van 5000 euro per dag dat er een kerkelijke activiteit in deze hal wordt georganiseerd.

Volgens Belo is de beslissing om tijdelijk in de hal van zijn bedrijf Metaalwerk Arie Belo te kerken onder tijdsdruk genomen. „Op zo’n korte termijn was er niets anders meer te regelen.” Eerder had de sporthal in Montfoort reeds laten weten dat ook daar geen kerkdiensten belegd konden worden in verband met problemen met de gebruikersvergunning. Ook is de sporthal niet iedere zondag beschikbaar voor kerkdiensten vanwege sportactiviteiten.

De gemeente Montfoort had eerder bij de rechter gezegd dat de hhg wel kerkdiensten in de sporthal kon beleggen en daarom niet langer in de bedrijfshal aan de Mosterdmolenweg hoefde te kerken. Volgens Belo wordt deze week verder overlegd over de huisvesting.

Uit Reformatorisch Dagblad, 11 april 2007.

Het hoger beroep dat de hersteld hervormde gemeente (hhg) te Montfoort heeft aangespannen tegen de burgerlijke gemeente over het niet mogen gebruiken van de loods aan de Mosterdmolenweg dient vrijdagochtend bij de rechtbank in Utrecht. Dat heeft een woordvoerder van de rechtbank bevestigd.

Het beroep heeft betrekking op het besluit van de gemeente Montfoort van 9 november 2006, waarbij de hhg werd gelast om met ingang van 23 november 2006 het gebruik van de bedrijfshal aan de Mosterdmolenweg 4a te Montfoort als kerkgebouw te beëindigen. De gemeente Montfoort legde de hhg bovendien een dwangsom op met een maximum van 50.000 euro als ze aan het verbod geen gehoor zou geven.

De uitkomst van een kort geding, dat was aangespannen door de hhg, viel uit in het nadeel van de hersteld hervormde gemeente. Volgens de rechter mocht de gemeente Montfoort inderdaad een dwangsom opleggen.