Handelingen

Monster, Herenstraat 47 - Gereformeerde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Kerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Westland
Plaats: Monster
Adres: Herenstraat 47
Postcode: 2681BC
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1875
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Buiten gebruik in 1936, toen werkplaats. Later gesloopt.

Aan de Herenstraat 47 heeft een kerk gestaan. Dit is het verhaal:

Op 10 april 1874 is in Monster de Gereformeerde Kerk geïnstitueerd. Het was een Afscheidingskerk, toentertijd Christelijke Gereformeerde Kerk genoemd. Eén van de drie initiatiefnemers was Nols van Velden. Hij stelde een stuk grond beschikbaar tegenover de van oudsher genoemde plaats Geerbron, Sectie D, No. 1997. De Hervormde gemeente heeft de bouw danig gedwarsboomd omdat men van mening was dat de nieuw te bouwen kerk binnen 200 meter lag van de Hervormde kerk. En dat was niet toegestaan. Maar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de Raad van State stelden de Gereformeerden in het gelijk. In oktober 1875 is het kerkje in gebruik genomen. Het was gebouwd achter de pastorie en was van de weg af eigenlijk niet te zien. De kerk heeft dienst gedaan tot 1936 toen elders in Monster een nieuwe kerk naar een ontwerp van architect B.W. Plooij gereed kwam.

Het orgel en de kroonluchters verhuisden mee naar de nieuwe kerk. Het orgel heeft tot 1956 dienst gedaan in de nieuwe kerk en is toen vervangen door een Pels-orgel. Met een jubileumconcert door Klaas Jan Mulder is 19 november 2006 het 50-jarig bestaan van het orgel gevierd. De banken werden niet verkocht. De oude kerk werd verkocht aan timmerman en aannemer J. Uittenbroek. Hij verkocht de banken. De pastorie werd zijn woonhuis en de kerk werd zijn werkplaats. De kerk is inmiddels afgebroken. En de gevelsteen van de oude kerk is terug te vinden in de huidige kerk.