Handelingen

Middelharnis, Ring 15 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde Kerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Middelharnis
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Goeree-Overflakkee
Plaats: Middelharnis
Adres: Ring 15
Postcode: 3241CP
Inventarisatienummer: 02652
Jaar ingebruikname: 15e
Architect:
Huidige bestemming: hervormde kerk
Monument status: Rijksmonument 29750 (kerk); 29751 (toren)

Geschiedenis

Historische dorpskerk met spitsloze toren. Oorspronkelijk gewijd aan St. Michaël.

Door brand beschadigd 1904 en 1948, hersteld.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

Ned. Herv. Kerk. Laatgotische, met tongewelven overdekte kruiskerk uit het derde kwart der 15e eeuw. Noordbeuk omstreeks 1500. Tussen de noordbeuk en het schip zuilen met koolbladkapitelen. De kerk is door brand geteisterd in 1904 en 1948, waarna herstel volgde. Tegen de noordgevel van het dwarsschip een hardstenen obelisk voor Lucas Slotemaker (overleden 1821), opgericht door "zijne Vrienden en de Afdeling M. en S. der Mij tot nut van 't algemeen".

Toren

Toren der Herv. Kerk. Eenvoudige gotische toren, sinds 1811 zonder spits. Door brand geteisterd in 1904 en 1948, waarna herstel volgde. Klokkenstoel met gelui bestaande uit een klok van J. Waghevens?, 1521, diam. 67 cm en een moderne klok. Mechanisch torenuurwerk, is buiten gebruik gesteld.

De toren is 33 m. hoog.

Orgel

Het orgel is in 1950 gebouwd door de firma Ernst Leeflang (Middelharnis).

Dispositie
  • Hoofdwerk (manuaal 1): Holquintadena 16' - Praestant 8' - Roerfluit 8' - Salicionaal 8' - Octaaf 4' (discant dubbel) - Nachthoorn 4' - Quint 2⅔' (discant dubbel) - Superoctaaf 2' (discant dubbel) - Cornet 1⅓' 2-5 sterk - Mixtuur 1⅓' 5-6 sterk - Fagot 16' - Trompet 8'.
  • Rugwerk (manuaal 2): Holpijp 8' - Quintadena 8' - Praestant 4' - Roerfluit 4' - Octaaf 2' - Quintfluit 1⅓' - Sesquialter 2 sterk - Scherp 1' 4 sterk - Dulciaan 8' - Tremulant.
  • Bovenwerk (manuaal 3): Baarpijp 8' - Trechtergamba 8' - Octaaf 4' - Koppelfluit 4' - Roerquint 2⅔' - Gemshoorn 2' - Flageolet 1' - Cymbaal ½' 5-6 sterk - Schalmei 8' - Tremulant.
  • Pedaal: Bourdon 32' (unit) - Praestant 16' - Subbas 16' - Octaafbas 8' - Gedekt 8' - Roerquint 5⅓' - Octaaf 4' - Nachthoorn 2' - Mixtuur 2⅔' 4 sterk - Bazuin 16' - Trompet 8' - Schalmei 4' - Cinck 2'.
  • Koppelingen: Hoofdwerk aan Pedaal - Rugwerk aan Pedaal - Bovenwerk aan Pedaal - Rugwerk aan Hoofdwerk - Bovenwerk aan Hoofdwerk - Bovenwerk aan Rugwerk.
  • Mechanische speeltractuur (pedaal pneumatisch) en elektro-pneumatische registertractuur (sleepladen). Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1.

In de media

Uit Rotterdamsch Nieuwsblad, 27 Juni 1904.

De om zijn 30 meter hooge stompe toren over heel 't land van Goeree en Overflakkee bekende Hervormde Kerk van Middelharnis is Vrijdagavond ten deele door brand verwoest. Men was het gebouw aan het restaureeren — er waren o.a. drie nieuwe geschilderde ramen ingezet — en loodgieters werkten er in. Vermoedelijk door het omvallen van een spirituslamp is de brand ontstaan, die in zeer korten tijd, den geheele kap in lichtelaaie zette en die zich zoo fel deed aanzien, dat van heinde en ver de kijkers kwamen.

Eerst leek het, of kerk en toren geheel een prooi der vlammen zouden worden, maar 't is gelukt den toren geheel te behouden; hij kreeg alleen geringe brandschade. Ook de buiten muren van 't gebouw bleven geheel staande en van 't meubilair werd — dank zij tal van handen — veel gered. Ook het eigenaardig ornament, dat den preekstoel versierde, en dat er afgerukt werd toen deze alle brandde, bleef behouden. 't Fraaie orgel echter is verwoest evenals de overkapping. De aangerichte schade wordt geraamd op 30 à ƒ 40.000.

Ongeveer 10 uur gisteravond was de brand zoo goed als uit en gingen de blusschers meest allen naar huis, maar vanochtend smeulde het nog tusschen de rookende puinhoopen.

Persbericht PKN 26 juni 2009.

Na 1 mei 2004 hebben zich 350 van de ruim 2600 leden van de hervormde gemeente van Middelharnis doen uitschrijven uit het register van de hervormde gemeente en zich aangesloten bij de hersteld hervormde gemeente. Aan de hersteld hervormde gemeente wordt door de hervormde gemeente kerkrentmeesterlijk en diaconaal vermogen overgedragen.

Links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur