Handelingen

Middelharnis, Landbouwweg 2 - Sionkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Sionkerk
Genootschap: Gereformeerde Gemeente
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Goeree-Overflakkee
Plaats: Middelharnis
Adres: Landbouwweg 2
Postcode: 3241MV
Inventarisatienummer: 20814
Jaar ingebruikname: 2012
Architect: Architectenbureau Born, Middelharnis
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Verzorgde moderne kerk met dakruiter, een "refodome". Verving het voormalige kerkgebouw.

Orgel

In het kerkgebouw staat een Flentrop-orgel. Het is in 1969/1970 gebouwd voor de Gereformeerde Vredekerk te Krommenie. Nadat dit kerkgebouw werd gesloten in 2008 werd het orgel opgeslagen bij de orgelbouwer in Zaandam. In 2010 heeft de Gereformeerde Gemeente van Middelharnis dit orgel aangekocht voor zijn nieuw te bouwen kerkgebouw.

In de media

  • Uit: Eilanden-Nieuw d.d. 13 januari 2012

Gereformeerde Gemeente Middelharnis neemt morgen nieuw kerkgebouw in gebruik

MIDDELHARNIS - De bouw van het nieuwe kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente van Middelharnis en Sommelsdijk, aan de Landbouwweg te Middelharnis, is voltooid. Na een voorspoedige bouwperiode - de eerste heipaal ging in november 2010 de grond in - vond in november jl. de bouwkundige oplevering plaats. Morgenmiddag kan de kerkelijke gemeente haar nieuwe bedehuis in gebruik nemen. Dat gebeurt tijdens een speciale kerkdienst waarin de eigen predikant, ds. S. Maljaars, hoopt voor te gaan. Een week later, zaterdag 21 januari, is er een open dag. ledere belangstellende kan dan het nieuwe kerkgebouw bezichtigen. Het Flentrop-orgel dat de kerkzaal siert zal de gehele dag te beluisteren zijn en ook wordt er een kleine verkoping gehouden.

Aan de bouw van de nieuwe kerk, die de naam Sionkerk draagt, zijn vele voorbereidingen en besprekingen voorafgegaan. De oude kerk - daterend van 1928, verbouwd en uitgebreid in 1957, gerenoveerd in 1992 en plaats biedend aan 450 mensen - was te krap geworden, evenals de entree.

De gemeente verjongde. Het aandeel kinderen onder het ledental nam in een periode van tien jaar met honderd procent toe. Een groter aantal zitplaatsen werd noodzakelijk. Maar zeker ook het bijgebouw voldeed niet meer aan de behoeften van nu - de kerkelijke gemeente telt zeven actieve verenigingen - noch aan de eisen van de tijd. Aanvankelijk was het de bedoeling om het bestaande kerkgebouw met zalencomplex aan de Christiaan de Vrieslaan te Middelharnis uit te breiden. Door verzet hiertegen uit de directe omgeving haalden deze plannen het niet. Eind 2006 werd daarom gekozen voor nieuwbouw op een andere plek.

Samenwerking

Samen met de gemeente Middelharnis werd uitgezien naar een geschikte bouwlocatie. Dat werd een perceel grond aan de Landbouwweg te Middelharnis. Ook Woongoed Flakkee wilde hier een nieuw kantoorgebouw als eigen onderkomen realiseren en zowel het kerkbestuur van de Gereformeerde Gemeente als Woongoed Flakkee besloten, bekrachtigd middels een samenwerkingsovereenkomst, gedurende het gehele proces samen op te trekken. De bouw van de kerk werd ook door Woongoed Flakkee gecoördineerd en begeleid. En beide partijen zullen in de toekomst ook gebruik kunnen maken van eikaars parkeerterreinen. Een bijzonder moment was het toen

Een bijzonder moment was het toen bij de aanbesteding bleek dat én voor de beide deelprojecten afzonderlijk - een nieuwe kerk en een nieuw kantoorgebouw - én voor het totale bouwproject hetzelfde bouwbedrijf als goedkoopste inschrijver uit de bus kwam: het Oosterlandse Bouwbedrijf Boogert, dat momenteel ook de uitbreiding van het ziekenhuis te Dirksland realiseert. Als belangrijkste onderaannemers namen de bedrijven Wolter & Dros TBI techniek (Goes) de technische installaties en Van Dorp installaties (Zoetermeer) de elektriciteit voor hun rekening. DWA installatie- en energieadvies (Bodegraven) zorgde hierbij voor het nodige advieswerk.

Hoge eisen Voor het nieuwe kerkgebouw

Voor het nieuwe kerkgebouw was een bouwkavel beschikbaar van zesduizend vierkante meter. Architectenbureau Born bna te Middelharnis maakte het ontwerp voor de nieuwe kerk, volledig naar wens van de gemeente om een traditioneel kerkgebouw te realiseren. Bovendien gelden voor het gebied langs de Zuidelijke Randweg te Middelharnis, waarin het bouwperceel gelegen is, hoge welstandseisen. Het ontwerp van Architectenbureau Bom beantwoordt hier ook geheel aan.

Veel vrijwilligerswerk

Bijzonder is dat al tijdens de bouw veel vrijwilligerswerk kon worden verricht. De hoofdaannemer bood hier graag ruimte voor. Zo werd binnen het leggen van de tegelvloeren en het aanbrengen van Spachtelputz aan de wanden door vrijwilligers uitgevoerd. Maar voor ook de aanleg van het buitenterrein en het schoonmaken en het inrichten van de vergaderruimtes was in de achterliggende weken steeds een grote vrijwilligersschare actief. Niet onvermeld mag ook blijven dat twee eigen kerkleden, Jaap en Marco de Jonge, een ontwerp hebben gemaakt voor een glas-in-loodpartij in de beuk aan de noordzijde van de kerkzaal. Naar verwachting zal deze creatie medio dit jaar gereed zijn en aangebracht kunnen worden.

Stijlvol

Het nieuwe kerkgebouw wordt gekenmerkt door een zeer praktische indeling. Rondom een kerkzaal met 600 zitplaatsen bevinden zich een ruime hal met aangrenzende toiletgroep, crècheruimte, moderne keuken, consistoriekamer, opbaarruimte en meerdere vergaderruimtes.

De grote zaal is door middel van schuifwanden in meerdere delen te splitsen en kan ook bij de kerkzaal worden betrokken. Voor de jeugd is een ruime zaal boven de entree beschikbaar, waar ze hun activiteiten kunnen uitoefenen. Vanaf dat niveau bestaat ook de mogelijkheid om in de toekomst een doorbraak naar de kerkzaal te realiseren, voor een gaanderij met nog eens 200 zitplaatsen.

De nokhoogte van het kerkgebouw is 19 meter, incl. dakruiter bedraagt de totale hoogte 25 meter.

Met een antracietkleurige tegelvloer, metselwerk van dieprode steen, wit gespachtelde wanden, lichteiken houten meubilair met bordeauxrode bekleding is de kleurstelling van het interieur even eenvoudig als stijlvol, warm en fris tegelijk.

Orgel

Voor de begeleiding van de gemeentezang heeft het kerkbestuur het bestaande Leeflangorgel uit 1970 ingeruild bij Flentrop Orgelbouw te Zaandam, waarvoor in de plaats een gebruikt mechanisch pijporgel uit deze orgelmakerij werd aangeschaft. Oorspronkelijk werd dit instrument door Flentrop gebouwd voor de Gereformeerde Vredekerk te Krommenie, in 1969. Op het moment dat de Gereformeerde Gemeente te Middelharnis het aankocht, lag het in onderdelen opgeslagen bij de orgelbouwer. Die heeft het in de Sionkerk boven de kansel opgebouwd en op de nieuwe ruimte afgeintoneerd. Het is het eerste Flentrop orgel dat op Goeree-Overflakkee werd geplaatst. De orgelkas en zelfs de labia van de orgelpijpen werden van kleuren voorzien die prachtig harmoniëren met de kleuren in de kerkruimte. De akoestische eigenschappen van de kerkzaal zijn uitstekend, wat de klank van het orgel zeer ten goede komt.

Dispositie

De dispositie van het orgel luidt in Middelharnis als volgt. (In Krommenie stond op het rugwerk op de plaats van de Dulciaan 8' een Scherp III, ook werd in Middelharnis een tremulant op het rugwerk geplaatst. Tevens is er rekening mee gehouden dat op termijn het pedaal met twee stemmen kan worden uitgebreid, hetzij op een aparte windlade achter de bestaande orgelkas, hetzij in twee pedaaltorens naast de hoofdwerkkas: een Bazuin 16' en een Open Subbas 16' ter vervanging van de huidige Subbas).

Hoofdwerk: Prestant 8', Roerfluit 8', Octaaf 4', Octaaf 2', Mixtuur IV, Trompet 8'. Rugwerk: Holpijp 8', Prestant 4', Roerfluit 4', Gemshoorn 2', Nasard 1 1/3', Dulciaan 8', tremulant.

Pedaal: Subbas 16', Prestant 8', Gedekt 8', Octaaf 4'.

Koppelingen: HW-RW, HW-Ped, RW- Ped.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur