Handelingen

Middelburg, Segeersstraat 15 - Gereformeerde Gemeente

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Segeersstraatkerk
Genootschap: Geref. Gemeenten
Provincie: Zeeland
Gemeente: Middelburg
Plaats: Middelburg
Adres: Segeersstraat 15
Postcode: 4331JM
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1898
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: Geen

Geschiedenis

Gemeente gesticht omstreeks 1855 en op 28 augustus 1836 geinstitueerd. De eerste kerkdiensten werden gehouden in een herenhuis in de Lange Delft. In 1898 werd er in de tuin een kerkgebouw gebouwd. Het is in gebruik genomen op 18 september 1893. Het kerkgebouw is bereikbaar via de Segeerstraat. Dit kerkgebouw is in 1921 uitgebreid tot 1000 zitplaatsen, de ingebruikname was op 14 Oktober 1921. In 1933 besluit men wederom het kerkgebouw uit te breiden. De verbouwing is zo ingrijpend dat er in feite een nieuwe kerk wordt gebouwd. Dit kerkgebouw wordt op 30 Oktober 1933 in gebruik genomen met 1350 zitplaatsen. In 1993 valt het besluit een nieuwe kerk te bouwen, dit in verband met de slechte bereikbaarheid van het kerkgebouw aan de Segeerstraat. Buiten gebruik in 1997, gesloopt. De kerkelijke gemeente ging naar het nieuw gebouwde kerkgebouw.

In de media

  • Uit Het Vaderland, 6 Februari 1924.

Men schrijft ons: De Gereformeerde gemeente te Middelburg (d.i. de oud-gereformeerde gemeente, waartoe ook ds. Kerstens behoort) heeft opdracht gegeven voor het bouwen van een pneumatisch orgel. Vroeger werd het begeleiden van den zang in Gereformeerde kerken als iets hoogmoedigs beschouwd. De psalmen van Datheen werden a capella gezongen en wel op de wijze welke dit kerkgezang tot iets zeer bijzonders kenmerkte. De kerk te Middelburg wordt reeds Electrisch verlicht en nu een orgel, er is dus ook wel iets te bespeuren van vooruitgang.

Orgel

In 1924 wordt er een orgel geplaatst gebouwd door de firma A.S.L. Dekker te Goes. In 1957 wordt het orgel gerestaureerd en uitgebreid door de firma M.K. Koppejan te Ederveen. In 1990 plaatst de firma Fama & Raadgever te Maarssen een nieuw orgel. Na sluiting van het kerkgebouw is dit orgel overgeplaatst naar het nieuwe kerkgebouw

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur