Handelingen

Middelburg, Segeersstraat 15 - Gereformeerde Gemeente

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Segeersstraatkerk
Genootschap: Geref. Gemeenten
Provincie: Zeeland
Gemeente: Middelburg
Plaats: Middelburg
Adres: Segeersstraat 15
Postcode: 4331JM
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1898
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: Geen

Geschiedenis

Gemeente gesticht in 1836. Kerkgebouw in 1933 geheel vernieuwd. 1300 zitplaatsen. Buiten gebruik 1997, sloop, gemeente naar Ter Hoogekerk.

In de media

  • Uit Het Vaderland, 6 Februari 1924.

Men schrijft ons: De Gereformeerde gemeente te Middelburg (d.i. de oud-gereformeerde gemeente, waartoe ook ds. Kerstens behoort) heeft opdracht gegeven voor het bouwen van een pneumatisch orgel. Vroeger werd het begeleiden van den zang in Gereformeerde kerken als iets hoogmoedigs beschouwd. De psalmen van Datheen werden a capella gezongen en wel op de wijze welke dit kerkgezang tot iets zeer bijzonders kenmerkte. De kerk te Middelburg wordt reeds Electrisch verlicht en nu een orgel, er is dus ook wel iets te bespeuren van vooruitgang.

Afbeeldingen