Handelingen

Middelburg, Het Zwin 1 - Leger des Heils

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Korpszaal
Genootschap: Leger des Heils
Provincie: Zeeland
Gemeente: Middelburg
Plaats: Middelburg
Adres: Het Zwin 1
Postcode: 4335XT
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 2009
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Geen

Geschiedenis

Als kerkgebouw herkenbaar complex zonder toren. Naast brandweergebouw.

In de 19de eeuw was er een zeepziederij gevestigd in het pand Hoogstraat 18. Toen de zeepziederij werd opgeheven kocht de Doopsgezinde gemeente het pand. En na het gereedkomen van hun nieuwe kerk, in 1889, verkochten ze het pand weer aan het Leger des Heils. Het werd als korpszaal op 13 juli 1889 officieel in gebruik genomen. Die datum is tevens de geboortedatum van het Korps Middelburg van het Leger des Heils. Dit gebouw werd in de Tweede Wereldoorlog ernstig beschadigd. Er is toen een noodgebouw gebruikt In 1960 is een nieuw en ruimer pand in gebruik genomen aan de Gravenstraat 8. Een tijdelijk en ruimer onderkomen is daarna gevonden in de voormalige kerk aan de Kerklaan 19 in West Souburg.

Op 1 februari 2008 is aan de Stromenweg in Middelburg de eerste paal geslagen voor het nieuwgevormde Korps Walcheren. Januari 2009 was het klaar en zaterdag 7 maart 2009 kon het officieel in gebruik worden genomen.

Afbeeldingen