Handelingen

Melissant, Bouwdijk 32 - Gereformeerde Kerk (1912 - 1939)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Kerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Goeree-Overflakkee
Plaats: Melissant
Adres: Bouwdijk 32
Postcode: 3248LA
Inventarisatienummer: 02645
Jaar ingebruikname: 1912
Architect:
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen


Geschiedenis

Zaalkerk zonder toren. Buiten gebruik in 1939, toen de huidige Gereformeerde Kerk aan de Nieuweweg in gebruik werd genomen.

Over de Gereformeerden van Melissant waren al notulen die dateren van 27-04-1904. Daarin kunnen we lezen dat er nauwe verbondenheid was met Stellendam. De 1e vergadering onder leiding van Ds. A.A. Koppe werd te Melissant belegd op 27-04-1904. Hiermee werd de gemeente van de Gereformeerde Kerk te Melissant een feit. En er werd toen Psalm 100:1 en 4, een loflied, gezongen in een dijkhuisje. Op 24-09-1910 werd een kerkvisitatie gehouden. Aan de Molendijk werden in het middelste van 3 arbeidershuisjes (nu no, 122) kerkdiensten gehouden. De preekstoel was een kuipachtig meubel. In oktober 1911 werd er een flinke lamp aangeschaft en gereedschap voor het Heilig Avondmaal.

In juni 1912 werd er weer een kerkvisitatie gehouden door de classis. Eind juli - begin augustus 1912 is een schuur omgebouwd en werd aan de Bouwdijk no. 32 de nieuwe Gereformeerde Kerk in gebruik genomen. Een kerk zonder kerkenraadskamer en w.c.; het orgel stond op 2 pilaren boven de deur, tegenover de preekstoel. Het daglichtraampje boven de preekstoel zit anno 1994 nog steeds op zijn plaats. De ingang is thans dichtgemetseld, maar ook de pilaren zitten nog steeds op dezelfde plaats.

Men was erg blij met dit kerkje.

Op 11-06-1939 werd voor de laatste de kerkdienst gehouden in dit kerkje. De kerk is nu omgebouwd tot woning met garage.

Op 14 juni 1939 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen.

  • 2019 Gebouw is in gebruik als woning.

Afbeeldingen