Handelingen

Meedhuizen, Hoofdstraat 6 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde Kerk
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Groningen
Gemeente: Eemsdelta
Plaats: Meedhuizen
Adres: Hoofdstraat 6
Postcode: 9937PD
Sonneveld-index: 01016
Jaar ingebruikname: 13e
Architect:
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Rijksmonument 12326

Geschiedenis

Historische kerk met toren uit 1803. Buiten gebruik als kerk in 2006.

Zaalkerk voorzien van een ongelede toren. Delen van het zware muurwerk, door lisenen in traveeën gedeeld, dateren mogelijk uit de 13de eeuw. Aan de oostzijde twee gedichte oorspronkelijke vensters. Bij een ingrijpende verbouwing in 1703 zijn de topgevels en de gewelven verwijderd. In 1803 voegde men de toren toe die in 1833 wat is verhoogd en in 1928 omklampt. Tot de inventaris behoort een eenvoudige kansel uit ca 1700. Het eenklaviers orgel is in 1906 vervaardigd door M. Eertman (Noordwolde). Klok uit 1659.

Op 31 december 2006 is de laatste kerkdienst gehouden in de Ned. Hervormde Kerk. De weinige kerkgangers die er nog over waren, gaan nu in Farmsum naar de kerk. Wat er met het gebouw gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Er is een stichting in het leven geroepen die het kerkje een sociaal-culturele bestemming wil geven. Voorlopig gaat dit echter niet door. Er is geld beschikbaar gekomen om de kerk te restaureren. Pas daarna worden er plannen gemaakt voor een nieuwe bestemming van het kerkje. De kerk dateert al van 1237. Van oorsprong was het een rooms-katholieke kerk. Na de Reformatie in 1594 behoorde Meedhuizen bij Farmsum. Vanaf 1624 had het een eigen predikant en was het zelfstandig. Op 1 januari 1968 fuseerde Meedhuizen met Oterdum, Heveskes en Weiwerd tot Oosterhoek-Meedhuizen. In 1969 volgde een fusie met Farmsum. En in 2005 was er de fusie met Delfzijl.(57-07/61-09)

Monumentomschrijving Rijksdienst

Herv. Kerk (waarvan de toren niet op de lijst wordt geplaatst). In aanleg nog wel 13e eeuws kerkgebouw met zeer zwaar muurwerk door lisenen in traveeën gedeeld. Aan de oostzijde twee gedichte oorspronkelijke vensters. Klok 1659.

In de media

  • Uit Stichting Groninger Kerken, d.d. 19 november 2017

Op vrijdag 24 november 2017 wordt de monumentale Laurentius Kerk in Meedhuizen door de Protestantse Gemeente te Delfzijl overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De overdracht vindt plaats in de kerk van Meedhuizen, Hoofdweg 6 te Meedhuizen. Ook na de overdracht blijft de kerk beschikbaar voor kerkdiensten en trouw- en rouwdiensten, naast mogelijke activiteiten vanuit het dorp, georganiseerd door een plaatselijke commissie of op verzoek van buitenaf.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur