Handelingen

Markelo, Kerkplein 6 - Martinuskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Martinuskerk
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Overijssel
Gemeente: Hof van Twente
Plaats: Markelo
Adres: Kerkplein 6
Postcode: 7475AE
Sonneveld-index: 10419
Jaar ingebruikname: 1840
Architect: Dep. Waterstaat
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 28129 (kerk); 28130 (toren)

Geschiedenis

Neoclassicistische kerk met historische toren.

Het vorige kerkgebouw werd in 1840 afgebroken nadat het in 1836 werd beschadigd door een storm. In 1839 werd door een bouwkundige van de Waterstaat van Overijssel een ontwerp met bestek en tekening gemaakt voor het huidige kerkgebouw. Op 10 juni 1839 werd met de bouw begonnen. De eerste steen werd gelegd door predikant H.W. Stroink. Op 27 augustus 1861 werd besloten om aan Carl Friedrich Haupt uit Ostercappeln de opdracht te verstrekken tot het bouwen van een orgel. Bij de restauratie in 1932 werden mooie gebrandschilderde ramen aangebracht. In 1962 werd een modernisering van de inrichting uitgevoerd. Kansel en banken werden vernieuwd. Na de restauratie in maart en april 2005 van de frontpijpen, orgelkast en balustrade, is de sfeer van de 19e eeuw weer teruggebracht. Dit werd uitgevoerd door orgelmakerij Gebr. Reil en schildersbedrijf Wolters. In 2004 heeft de kerkenraad besloten de naam Martinuskerk in ere te herstellen. (bron: pkn-markelo.nl)

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

N.H. Kerk. Eenvoudig zaalgebouw uit 1840. Voorgevel van drie traveeën, geleed door pilasters. In de risalerende middentravee ingang met omlijsting. De zijgevels geleed door lisenen; rondboogvensters. Zandstenen doopvont (XV). Orgel met Hoofdwerk, Positief en vrij Pedaal, in 1863 gemaakt door C. Haupt uit Ostercappeln.

Toren

De toren van de Hervormde Kerk bestaat uit twee geledingen en wordt gedekt door een tentdak. Veelhoekig uitgebouwde spiltrap in de zuidmuur. De gevelvlakken der beide geledingen verlevendigd door telkens drie spitsboognissen. Segmentboogvormige ingang omlijst door spitsboog. Vier consoles en aanzetten voor een gewelf over de begane grond. Klokkenstoel met gelui van drie klokken, waarvan één van C. Konink, 1737, diam. 131,5 cm. en twee moderne klokken. Mechanisch torenuurwerk J. van de Kerkhof, Aarle-Rixtel, later voorzien van elektrische opwinding. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk (Jurien Sprakel?), 1747, staat buiten gebruik in de toren opgesteld.

In de media

  • Uit Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1864.

MARKELO, 19 Mei. Heden werd alhier eene godsdienstoefening gehouden, waarbij de Pred. had tot tekst gekozen Psalm CXLVII: 1 en voor het eerst gebruik werd gemaakt van het orgel, het eerste in den Gemeente. Het is vervaardigd door den Heer C.F. Haupt, Orgelmaker te Oster-Cappeln, in Hannover, en werd bij afwisseling bespeeld door den verdienstelijken Organist van de Hervormde kerk te Delden, den Heer B.H. Cramer, en door den Heer W.J. van Goor, Hoofdonderwijzer alhier. Allen waren bijzonder voldaan over de zuivere, liefelijke en krachtige toonen van dit kunststuk en alle deskundigen roemden het zeerst de netheid, keurigheid en degelijkheid van bewerking. Het heeft 25 registers, twee klavieren en een vrij pedaal.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur