Handelingen

Mariënheem, Nijverdalseweg 32 - O.L. Vrouw ten Hemelopneming

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw ten Hemelopneming
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Raalte
Plaats: Mariënheem
Adres: Nijverdalseweg 32
Postcode: 8106AD
Sonneveld-index: 10418
Jaar ingebruikname: 1937
Architect: Leeuwenberg, G.M.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 513669

Geschiedenis

Interessante interbellumkerk met toren.Buurtschap, parochie en kerk ten oosten van Raalte zijn gelijktijdig ontstaan.

 • 2020 - De komende jaren worden zeven kerken in de gemeente Raalte en Haarle gesloten. Dat heeft het Parochie Heilig Kruis besloten. Gefaseerd sluiten de deuren van de kerken in in de komende vijf jaar.
 • Mariënheem,
 • Nieuw Heeten
 • Heeten
 • Broekland
 • Luttenberg
 • Haarle
 • Raalte

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

Driebeukige pseudobasiliek opgetrokken in rode machinale baksteen onder een met grijze Romaanse pannen gedekt zadeldak. De oostelijk gelegen toren onder een tentdak met zinken bekroning en windwijzer is voorzien van wijzerplaten en galmgaten. De aangebouwde traptoren heeft eveneens een tentdak met zinken bekroning. De toren heeft aan beide zijden een uitbouw onder een lessenaardak. Hierin zijn drie hoge rondboogvormige vensters geplaatst. Aan de achterzijde (O) van de toren een driezijdige absis met in elk gevelvlak een dubbel rondboogvenster.

Het schip wordt door steunberen in zes traveeën gedeeld. De gevelvlakken van vijf traveeën hebben drie rondboogvensters met glas-in-lood. De travee met de narthex ligt iets terug en heeft een aanbouw onder een lessenaardak. In dit geveldeel zijn twee kleine rondboogvormige vensters geplaatst. In de westelijke zijde is de ingang geplaatst in een tegen het schip geplaatste uitbouw onder zadeldak. De recht gesloten houten deuren met een natuurstenen latei onder glas-lood-vensters en spitsboog archivolten met natuurstenen aanzetstenen. Boven de ingang een nis met een madonnabeeld. In de westgevel van het schip boven het ingangsportaal zijn twee spitsboogvormige vensters en een rond venster met glas-in-lood geplaatst.

Kerkinterieur met onder andere bakstenen kruisgewelven, rustend op ronde gemetselde kolommen. Het bankenplan stamt uit de bouwperiode.

Waardering

Pseudobasiliek van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:

 • als monumentaal kerkgebouw naar ontwerp van de architect G. Leeuwenberg
 • vanwege de op de Delftse School geïnspireerde bouwstijl
 • als onderdeel van het beeldbepalende complex
 • vanwege de gaafheid van in- en exterieur.

Pastorie

PASTORIE van twee bouwlagen die door middel van een langgerekt tussenlid met de kerk verbonden is. Het één bouwlaag tellende tussenlid onder een met Romaanse pannen gedekte zadeldak is voorzien van dubbele rondboogvormige vensters en een risalerend ingangsportaal onder een steekkap met een gemetselde nokbeëindiging. De rechtgesloten houten deur bevindt zich in een segmentboogvormig portaal met natuurstenen aanzetstenen. De pastorie is opgetrokken in rode machinale baksteen onder een met Romaanse pannen gedekt zadeldak met een gemetselde nokbeëindiging en schouderstukken.

De voorgevel is voorzien van drie kruisvensters met luiken onder hanekammen met natuurstenen aanzetstenen. Op de verdieping eveneens drie kruisvensters onder hanekammen met natuurstenen aanzetstenen. In de nok een klein venster met luiken onder een uitgemetselde rondboog.

In de rechter zijgevel bevindt zich de ingang onder een schuin lopend afdakje dat gedragen wordt door een bakstenen kolom met natuurstenen kapiteel. Het rechter deel van de gevel bestaat uit een aanbouw onder een lessenaardak waaraan het tussenlid is aangehecht. In de aanbouw is een kruisvenster met luiken onder een hanekam met natuurstenen aanzetstenen geplaatst. Op de verdieping boven de aanbouw zijn in deze gevel vijf kleine vierkante vensters onder natuurstenen lateien geplaatst.

De achtergevel van het tussenlid heeft drie kruisvensters onder hanekammen met natuurstenen aanzetstenen en een korfboogvormige garagedeur. De achtergevel van de pastorie is voorzien van een driezijdige erker onder een zinken dak. Op de verdieping drie vensters, in de nok een klein venster.

De linker zijgevel heeft twee vensters met luiken en hanekammen met aanzetstenen. Rechts een aanbouw onder een zadeldak.

Waardering

PASTORIE van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:

 • vanwege het ontwerp van de architect G. Leeuwenberg
 • vanwege de op de Delftse School geïnspireerde bouwstijl
 • als onderdeel van het beeldbepalende complex
 • vanwege de gaafheid van het exterieur.

Het orgel

Het orgel is gebouwd door Adema-Schreurs in 1960 voor de voormalige kloosterkapel 'De Voorzienigheid' in Steenwijkerwold. In 1985 plaatste firma Elbertse het orgel in Mariënheem. Het orgel staat voorin de kerk en bestaat uit 2 kasten.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Orgel