Handelingen

Margraten, Rijksweg 32 - Kloosterkapel Sint Julia

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Kloosterkapel St. Julia
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Eijsden-Margraten
Plaats: Margraten
Adres: Rijksweg 32
Postcode: 6269AC
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1911
Architect: Boosten, A.J.N.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 491766


Geschiedenis

De Zusters van Onze Lieve Vrouw willen het pand St. Julia aan de Venloseweg in Tegelen overdragen aan De Zorggroep. In het gebouw uit 2001 is een klooster van de Zusters gevestigd. De Zorggroep huurt er een deel dat als zorgcentrum in gebruik is. Er komen bijna geen nieuwe Zusters meer wonen in St. Julia, zodat naar verwachting steeds meer appartementen aan het zorgcentrum kunnen worden toegevoegd. “Een goede zaak,” aldus bestuursvoorzitter Wouter van Soest van De Zorggroep. “St. Julia wordt door de huidige bewoners als een prettige locatie ervaren en blijft zo behouden voor de toekomst. Het zorgcentrum sluit goed aan bij de steeds zwaarder wordende zorgvraag die wij in de nabije toekomst verwachten. En sluit bovendien prima aan bij de woon- en zorgvoorzieningen die bij de buren in De Nieuwe Munt worden geboden.” Op 26 september i2016 s de koopovereenkomst ondertekend door Zuster Sylvia van der Aa namens de Zusters van Onze Lieve Vrouw en Wouter van Soest namens De Zorggroep. Afgesproken is dat het gebouw per 1 april 2017 wordt overgenomen en dat de Zusters straks een gedeelte huren waarin zij blijven wonen. De verkoop is onder voorbehoud van goedkeuring door het Generalaat van de congregatie in Rome, de raad van toezicht van De Zorggroep en het College Sanering Zorginstellingen.

Monumentomschrijving Rijksdienst

In een traditionele bouwstijl rond 1911 langs de Rijksweg in Margraten gebouwd KLOOSTER MET SCHOOLGEBOUW. De aanbouwen aan de achtergevel van klooster en schoolgebouwzijn uitgesloten van bescherming.

Omschrijving

Het klooster en schoolgebouw heeft een T-vormige plattegrond, telt twee bouwlagen en wordt afgedekt met mansardedaken gedekt met tuiles du Nord pannen. De toegepaste bouwmaterialen zijn baksteen en mergel. Het vrijstaande gebouw bestaat uit twee met elkaar verbonden panden, waarbij het voormalige schoolgebouw haaks op de rechterzijgevel van het klooster staat. Rechthoekige houten T vensters. Rechthoekige houten deur gevat in een segmentboog. Het oostelijk gelegen pand, het klooster, heeft een naar voren springend middendeel, dit gedeelte loopt uit in een topgevelachtige dakkapel, en is door een laagbouw met recente raampartijen verbonden met het haaks daarop gelegen schoolgebouw. De beide gebouwen zijn overeenkomstig gedecoreerd: horizontale mergel banden, lisenen, het gebruik van baksteen reliëf onder de dakrand, decoratieve daklijst. De straatgevel van het schoolgebouw is voorzien van een decoratieve nis met H. Hartbeeld. Aan de onderzijde van het H. Hartbeeld een gevelsteen met het jaartal 1911. In de rechterzijgevel van het voormalige schoolgebouw wordt de dakgoot onderbroken door de dakkapelachtige vensters. Aan de achtergevel enkele aanbouwen in een bouwlaag en met een plat dak. Aan de straatzijde een bakstenen muur met hierop bakstenen kolommen verbonden met smeedijzeren stangen.

Waardering

Het klooster met voormalig schoolgebouw is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele, geestelijke en typologische ontwikkeling. Het object bezit streekgebonden architectuurhistorische waarde en is van belang vanwege het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek. Ensemblewaarde ontleent het object door de situering aan de Rijksweg en daarmee onderdeel uitmakend van een lineaire ontwikkeling in de bebouwing van de kern Margraten, en tevens van betekenis voor het aanzien van dit dorp. Klooster en voormalige school zijn tenslotte van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur, en de typologische en functionele zeldzaamheid.

Afbeeldingen