Handelingen

Maassluis, Lange Boonestraat 5 - Immanuëlkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Immanuëlkerk
Genootschap: Protestantse kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Maassluis
Plaats: Maassluis
Adres: Lange Boonestraat 5
Postcode: 3142CA
Sonneveld-index: 02614
Jaar ingebruikname: 1954
Architect: B.T. Boeyinga
Huidige bestemming: Protestantse kerk
Monument status: geenGeschiedenis

Maassluis, Immanuëlkerk; jk (2010)

Buitengewoon belangrijke wederopbouwkerk met dakruiter. Gebouwd als Gereformeerde kerk.

Omdat de Noorderkerk op 18 maart 1943 door een bombardement verloren is gegaan beschikt de Gereformeerde Kerk te Maassluis nog maar over één kerkgebouw (de Zuiderkerk) en een inderhaast omgebouwd pakhuis (de Rehobothkerk).

Herbouw van een kerk op dezelfde plaats was in die tijd niet zeker, ook omdat de kerkelijke gemeente al een stuk grond aan de Fenacoliuslaan in bezit had. Voor dat stuk grond wordt aanvankelijk een plan voor een nieuwe kerk ontwikkeld. Dat plan wordt uiteindelijk door de rijksoverheid afgewezen, waarna het met de burgerlijke gemeente tot een grondruil komt in het uitbreidingsplan Sluispolder waar later de Maranathakerk/De Kandelaar zal worden gebouwd.

Met het gemeentebestuur en Wederopbouw komt men overeen een nieuwe kerk te bouwen op nagenoeg dezelfde plaats als het vergane kerkgebouw. Op 11 oktober 1952 wordt in het Zeemanshuis op de Wip een aanbesteding gehouden waarbij blijkt dat aannemer Brandwijk uit Sliedrecht de laagste inschrijver is. De totale bouwkosten voor de kerk worden op fl. 541.000,- geraamd, waarvan de helft voor rekening van het rijk komt.

De eerste steen van de nieuwe kerk wordt gelegd op woensdagmiddag 10 juni 1953 en, na een wat vertraagde bouwperiode, op woensdagavond 1 september 1954 in gebruik genomen. In de kerk zijn op de begane grond 786 en op het balkon 284 zitplaatsen beschikbaar.

Na de sanering van oude huizen rondom het gebouw kon in 1956 nog een zaalruimte met fietsenstalling worden aangebouwd. Latere saneringen en de aanleg van een grote parkeerplaats hebben de kerk meer ‘in het zicht’ gebracht.

Vanaf 2007 heeft men plannen ontwikkeld om de kerk te herinrichten. Ook de kerkzaal heeft inmiddels een gedaanteverandering ondergaan. Het liturgisch centrum is gewijzigd, de kansel met klankbord is verwijderd, en de speeltafel van het orgel is verplaatst. Daarnaast zijn er nieuwe stoelen geplaatst en is de kleurstelling gewijzigd.

In de in 1974 gebouwde Ned. Hervormde Kerk De Ark aan de Rembrandtlaan 2 is 26 september 2010 de laatste kerkdienst gehouden. De Gereformeerde Immanuëlkerk (1955, B.T. Boeyinga) is vanaf zondag 3 oktober 2010 de protestantse kerk.

Gebouwomschrijving

Het gebouw, naar een ontwerp van architect B.T. Boeyinga in samenwerking met architect A. Warnaar te Maasland, is een modern vormgegeven creatie. Op basis van een langwerpige achthoek is een plattegrond ontwikkeld waarbij de kansel op een lange zijde is gesitueerd en de zitplaatsen, gedeeltelijk oplopend, in een halve cirkel daaromheen geplaatst volgens het principe centraalbouw. Een rondom lopend balkon of galerij is eveneens volgens dit principe aanwezig.

Het gebouw is gefundeerd op een paalfundering; de hoofddraagconstructie bestaat uit een stelsel van betonnen portalen die op dakniveau aan elkaar gekoppeld zijn met een betonnen dakvloer. Op dat niveau zijn spanten aangebracht waarop een achtzijdig tentdak, gedekt met opnieuw verbeterde pannen.

Het dak is voorzien van een daktoren met koperen bekleding en voorzien van een 370 kg wegende Bes-klok. Deze klok is afgestemd op de klokken van de Groote Kerk.

Het in de gevels zichtbare betonnen geraamte is gevuld met metselwerk in klezorenverband en voorzien van in betonkaders gevatte glasvlakken met gebrandschilderd glas-in-lood. De gevels worden bekroond met betonnen rasterwerk.

Orgel

Seifert-orgel; jk (2010)

Algemeen

Voor het realiseren van een nieuw orgel wordt een orgelcommissie, met Koos Bons als adviseur, ingesteld. Deze commissie bezoekt een aantal orgelbouwers in binnen- en buitenland en komt tot het advies aan de kerkenraad om het orgel door de firma Seifert & Sohn uit Duitsland te laten bouwen.

Aanvankelijk blijken de kosten te hoog te zijn, maar na een actie van een gemeentelid kan toch de opdracht gegeven worden.

Op 21 augustus 1954 is het orgel voltooid en wordt ruim een maand later een eerste concert gegeven door Koos Bons. Vele concerten volgden en vermaard zijn de improvisaties die hij gaf na de kerkdiensten.

In 2002 wordt door de orgelbouwer het orgel gereinigd, intoneren zij het opnieuw en breiden de dispositie met twee stemmen uit.

Dispositie

  • Hoofdwerk (manuaal 2): Bourdon 16' - Prestant 8' - Fluit 8' - Gemshoorn 8' - Octaaf 4' - Roerfluit 4' - Quint 2⅔' - Superoctaaf 2' - Sesquialter 2⅔' 2 sterk - Mixtuur 2' 5 sterk - Cornet 8' 5 sterk discant (2002) - Trompet 8'.
  • Positief (manuaal 1): Gedekt 8' - Quintadena 8' - Prestant 4' - Blokfluit 4' - Zwegel 2' - Sifflet 1⅓' - Scherp 1' 4 sterk - Kromhoorn 8'.
  • Zwelwerk (manuaal 3): Fluitprestant 8' - Roergedekt 8' - Viola di Gamba 8' - Vox céleste 8', vanaf c (2002) - Prestant 4' - Nachthoorn 4' - Nasard 2⅔' - Woudfluit 2' - Holfluit 1' - Mixtuur 1⅓' 5 sterk - Dulciaan 16' - Schalmei 8' - Klaroen 4' - Tremulant.
  • Pedaal: Prestant 16' - Subbas 16' - Zachtbas 16' (transm.) - Quintbas 10⅔' - Octaafbas 8' - Gedekt 8' - Koraalbas 4' - Vlakfluit 2' - Mixtuur 2⅔' 4 sterk - Bazuin 16' - Trompet 8' - Trompet 4'.
  • Koppelingen: P + I - P + II - P + III - P + III super - I + III - II + I - II + III.
  • Speelhulpen: twee vrije combinaties - vrije pedaalcombinatie - Tutti - Koppelingen af - Tongwerken af - Vulstemmen af - Generaal-crescendo.
  • Elektro-pneumatische tractuur. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur