Handelingen

Maassluis, Constantijn Huygensstraat 1 - Witte Kerkje

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object:
Genootschap:
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Maassluis
Plaats: Maassluis
Adres: Constantijn Huygensstraat 1
Postcode: 3141TA
Sonneveld-index: 02627
Jaar ingebruikname: 1951
Architect: Ir. S.J. van Embden (1951) B~D architecten (1980)
Huidige bestemming: multifunctioneel gebouw
Monument status: geenGeschiedenis

Maassluis, Witte Kerkje; jk 16-09-2010

Het zogenoemde Witte Kerkje van de NPB (1951, ir. S.J.van Embden) is na een restauratie en renovatie van enkele maanden vrijdag 1 februari 2008 weer in gebruik genomen. De inrichting is dusdanig gewijzigd dat het nu een multifunctioneel gebouw is geworden.

Ook in gebruik geweest door de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Zevendedags Adventisten.

Geschiedenis. vervolg

Het kerkje in vroegere tijden

In de periode van wederopbouw na de tweede wereldoorlog werd er flink gebouwd in Maassluis. De woningnood zette de druk op de ketel om uitbreidingsplannen door te zetten. In de Sluispolder in Maassluis stond een woningbouwplan op stapel waarvoor de "Delftse School" architect ir. S.J. van Embden werd aangetrokken. Van zijn hand zijn o.a. de duplexwoningen aan de G.A. Brederolaan en de woningbouw in de straten daar om heen.

In diezelfde periode was de Nederlandse Protestanten Bond in Maassluis op zoek naar bouwgrond voor een nieuw kerkje nadat hun gebouw in 1948 was afgebrand. In het bouwproject Sluispolder bleek een mogelijkheid om een kerkje in te passen en dezelfde architect Van Embden kreeg de opdracht voor een 'klein doch artistiek verantwoord kerkgebouw'. 70.000 gulden werd begroot exc. meubilair. Volgens de bewaard gebleven documentatie was de architect zeer verguld met de opdracht. Voor woningbouw gold het motto: zo goedkoop en doelmatig mogelijk. In een kerkje kon hij zich wat meer uitleven.

Maar liefst 7 aannemers schreven in voor het bouwproject. De opdracht werd uiteindelijk verleend aan H.V. Huurman uit Delft voor een aanneemsom van f.47.116. Voor de grond betaalde men f.6000,= en de preekstoel moest f.1490,= kosten. Bijzonder in het ontwerp is dat de architect zich ook bemoeide met het interieur. Hij ontwierp o.a. de preekstoel, de tafels en de lampen.

Een orgel kwam er ook. Bij de firma H.G. Kamphuis werd een kerkorgel aangeschaft voor f.7000,=. Dit orgel wordt nog steeds gebruikt.

  • (Bron: wittekerkjemaassluis.nl)

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 25 september 2007.

Het Witte Kerkje in Maassluis wordt flink verbouwd, zo meldt Stichting Het Witte Kerkje Maassluis in een persbericht. Het markante kerkje aan de Constantijn Huygensstraat wordt tegenwoordig voor diverse doeleinden gebruikt. Behalve kerkdiensten worden er ook concerten gehouden en lezingen gegeven. Om het kerkje in de toekomst te kunnen blijven gebruiken, is een modernisering van het gebouw en de inrichting gewenst.

De verbouwing moet ervoor zorgen dat meerdere huurders gelijktijdig gebruik kunnen maken van de ruimtes in het pand, zonder elkaar te storen. Ook zijn er voorzieningen nodig voor mensen met een lichamelijke beperking.

Tussen de kerkzaal en de consistoriekamer wordt een aanbouw geplaatst. Hier komt een toiletgroep met invalidentoilet, een keuken en de entree en foyer. De oppervlakte van de consistoriekamer wordt daardoor vergroot en de ruimten en voorzieningen kunnen voortaan onafhankelijk van elkaar gebruikt worden. Ook wordt het dak van de consistoriekamer aangepakt, net als de bestrating en de tuin. De verbouwing duurt in totaal ongeveer twaalf weken. Eind dit jaar moet alles klaar zijn.

Stichting Het Witte Kerkje is sinds 2005 onafgebroken bezig geweest met het werven van sponsors die de verbouwing willen steunen. Er is nu zo veel sponsorgeld binnengehaald, dat een groot deel van de verbouwing betaald kan worden.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 4 maart 2008.

Het Witte Kerkje aan de Constantijn Huygensstraat 1 in Maassluis is de afgelopen maanden zowel van binnen als van buiten gemoderniseerd en biedt nu aanzienlijk meer mogelijkheden voor zijn gebruikers. Op 1 februari is het gebouw „feestelijk opgeleverd”, zo meldt de stichting Het Witte Kerkje Maassluis. Burgemeester J.A. Karssen van de gemeente Maassluis verrichtte de officiële openingshandeling.

Het Witte Kerkje heeft twee ruimtes die worden verhuurd: de kerkzaal en de consistorie. In het verleden maakte de indeling van het gebouw het praktisch onmogelijk om beide ruimtes gelijktijdig te verhuren. Zo kon men de consistorie alleen via de kerkzaal bereiken en was de keuken in de consistorie gevestigd. Een verbouwing was dan ook gewenst.

Tussen de kerkzaal en de consistorie is nu een glazen foyer gebouwd die de hoofdentree vormt. Hierin zijn een nieuwe keuken, een toiletgroep met voorzieningen voor mensen met een lichamelijke beperking en een ontmoetingsruimte aangebracht. Verder is het dak van de consistorie hersteld, evenals de bestrating en de tuin.

Stichting Het Witte Kerkje Maassluis zegt lange tijd naar de verbouwing te hebben uitgekeken. In 2005 startte zij haar zoektocht naar bedrijven en fondsen die de verbouwing willen steunen. In 2007 was er eindelijk voldoende sponsorgeld beschikbaar om de plannen uit te voeren. Nu de verbouwing gereed is, is de stichting dan ook „bijzonder blij met het resultaat.”

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Tekeningen