Handelingen

Maasland, Hammerdreef 7 - Maria Magdalena (tot 1886)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Maria Magdalenakerk
Genootschap: Rooms-Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Midden-Delfland
Plaats: Maasland
Adres: Hammerdreef 7
Postcode:
Sonneveld-index: 20425
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt ca. 1886
Monument status: geen


Geschiedenis

Oorspronkelijk R.K. schuurkerk. In etappes vergroot in de 18e en 19e eeuw. In 1886 vervangen door de huidige H. Maria Magdalenakerk.

In kort bestek

Na de reformatie ging te Maasland de dorpskerk (Maria Magdalenakerk) over in Nederduits Gereformeerde (Hervomde) handen. De katholieken kerkten aanvankelijk in een boerenwoning in de Oostgaag en ook in de Zuidbuurt op een hooizolder van de boerenwoning van de heer L. van der Leede. Vanaf ca. 1650 was het de katholieken toegestaan een eigen bedehuis te stichten. Zo zou onder leiding van pastoor Adriaen van Goes in 1671 een nieuw bedehuis zijn gesticht. In 1746 vond er een grondtransactie plaats betreffende een stuk grond aan de Commandeurspolderkade. Tussen 1756 en 1758 vonden er bouwwerkzaamheden plaats die in elk geval de pastorie en wellicht ook de kerk betroffen. In elk geval werd in 1768 de kerk met de helft vergroot. Dat betrof het voorste gedeelte. In 1771 wordt een op kerkgrond staand huis, schuur en geboomte aangekocht. In de periode van 1798-1801 wordt, op basis van een Staatsregeling, de indertijd ontvallen oude kerk ten behoeve van de Hervormden genaast en getaxeerd. De kerk, het kerkhof met bomen, muurtjes en hekwerk en de consistorie worden getaxeerd op een bedrag van fl. 6.770,-,-. Naar verhouding van het zielental ontvangen de katholieken 1.427 gld. 11 st. en 6 penn. Bouwwerkzaamheden in 1800 betreffen het vernieuwen van het achterste deel, waarna in 1801 het presbyterium (priesterkoor) wordt afgebroken en vernieuwd. In die periode worden ook een nieuw altaar en een nieuwe kruiswegstatie aangeschaft.

De kerk heeft het tot 1838 zonder toren moeten doen. Dat jaar wordt een toren voltooid waarin ook een geschonken klok, genaamd Sinte Maria Magdalena, komt te hangen. Deze toren wordt in 1873 ook nog van een slaand uurwerk voorzien.

Na 1873 worden nog bouwwerkzaamheden uitgevoerd die het vergroten van het priesterkoor betreffen. Ca. 1886 wordt de kerk gesloopt om plaats te maken voor de nieuw te bouwen kerk.

  • (Geraadpleegde bron: Geschiedenis van Maasland door B.J. Post, 1909. )

Orgel

In 1840 is er sprake van een reparatie van het orgel. De uitgave bedraagt fl. 1.020,-. Na afbraak van de kerk ca. 1886 wordt het orgel, kennelijk overgeplaatst naar de nieuwe kerk en, omdat het ‘bitter slecht’ geworden is, in 1898 vervangen.

Afbeeldingen

In de herdruk van de Geschiedenis van Maasland door B.J. Post is een foto (met copyright) van deze kerk toegevoegd.