Handelingen

Lochem, Emmastraat 10 - In alles de Liefde (1879 - 1905)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: In Alles de Liefde
Genootschap: Remonstrantse Broederschap
Provincie: Gelderland
Gemeente: Lochem
Plaats: Lochem
Adres: Emmastraat 10
Postcode: 7241EJ
Sonneveld-index: 11795
Jaar ingebruikname: 1879
Architect: Bosch, J.
Huidige bestemming: door brand verwoest
Monument status: geen

Geschiedenis

Aan het eind van de negentiende eeuw kwamen nogal wat mensen uit het westen van het land in Lochem wonen. Daardoor ontstond in 1879 de Remonstrantse Gemeente Lochem. Zij bouwde al gauw haar eigen kerk. Op 3 december 1905 brak er brand uit in de kerk. Hierbij raakte het gebouw onherstelbaar beschadigd. Op dezelfde plaats werd een nieuwe kerk gebouwd die op 14 oktober 1906 in gebruik werd genomen.

In de media

  • Uit Het Nieuws van den Dag, 11 Mei 1905.

Te Lochem is Zondag het nieuwe orgel plechtig ingewijd, hetwelk de leden geschonken hebben bij gelegenheid van het zilveren feest der gemeente aldaar. Het nieuwe is alleen inwendig, want de buitenbouw is behouden gebleven. De nieuwe registers en de pneumatische inlichting zijn het werk van den zeer bekwamen orgelmaker Leichel te Lochem. De predikant, Ds. Horst, hield bij de inwijding eene toespraak over de waarde der kunst voor den godsdienst. Het orgel werd voortreffelijk bespeeld door door den Heer Brandts Buijs uit Warnsveld, namelijk: een Adagio van Mendelssohn; varaties van Liszt, en "Adoration" van Neuville. Een dameskoor zong Psalm 23 en Psalm 130 van Alexis Hollander, onder leiding eveneens van den Heer Brandts Buijs.

  • Uit Nieuwe Tilburgsche Courant, 5 December 1905.

Gisterenochtend ruim halftien ontdekte de koster van de Remontrantsche kerk te Lochem dat er brand in het gebouw was. De brand nam zeer spoedig in hevigheid toe, zoodat toen de brandspuiten op het terrein kwamen, het dak en het torentje één zee van vlammen was. Het aardige kerkje is dan ook geheel uitgebrand; alleen de muren staan nog, terwijl de konsistoriekamer, achter aan het gebouw, behouden bleef. Ook is het nog gelukt stoelen, kerkboeken, enz. te bergen. De brand is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door lek in de kachelpijp, twee omstandigheden hebben medegewerkt, dat hij zulk een grooten omvang nam. Ten eerste is de zware mist oorzaak geweest, dat door de voorbijgangers niet werd opgemerkt dat er rook uit het dak kwam, terwijl de brandklok juist op denzelfden tijd, kwart voor tien, begon te luiden, dat er gewoonlijk des Zondagsmorgens wordt geluid voor de kerk, zoodat de leden van de brandweer in het eerst niet aan brand dachten.