Handelingen

Lijnden, Hoofdweg 110 - Geloof en Liefde

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Geloof en Liefde
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Haarlemmermeer
Plaats: Lijnden
Adres: Hoofdweg 110
Postcode: 1175KD
Inventarisatienummer: 05861
Jaar ingebruikname: 1935
Architect: Kraak, L.
Huidige bestemming: woning
Monument status: Geen


Geschiedenis

Aardige kleine interbellumkerk met dakruiter. Buiten gebruik 2001.

  • 2021 - Gebouw heeft een woonfunctie.

Gebouwomschrijving SKKN

Het kerkgebouw ligt aan de Hoofdweg nr. 110 en heeft boven de ingang de naam van de kerk Geloof en Liefde. De kosterswoning ligt rechts van de kerk en is ermee verbonden met een gang. Achter de kerk bevindt zich de consistorie en een grote zaal die verhuurd wordt voor diverse activiteiten. Op de eerste verdieping bevindt zich een ruimte waarin het orgel is gebouwd. Op 16 november 1868 werd de eerste steen gelegd voor een houten gebouw, eveneens aan de Hoofdweg, door Jacoba van Wisselingh, dochter van de predikant te Hoofddorp. Op de predikant van Lijnden werd altijd een beroep gedaan in geval van huwelijken, dopen en catechisatie. Het gebouw was bedoeld als evangelisatiepost, maar deze predikant wilde een deel van het gebouw ook als weeshuis inrichten. De naam Geloof en Liefde verwijst naar het liefdevol opnemen van weeskinderen. Als weeshuis heeft het oude houten gebouw echter nauwelijks gefunctioneerd. Het huidige gebouw is een ontwerp van L. Kraak, architect te Hoofddorp. Hij ontwierp een eenbeukige kerk met een paraboolvormig gewelf. De aanbesteding van het werk vond plaats op 22 juni 1935. De eerste steenlegging was op 4 september 1935 en al op 27 november van dat jaar kon de openingsdienst gehouden worden. In 1945 werd een orgel aangeschaft.

Na de periode als evangelisatiepost werden Lijnden en Badhoevedorp in 1944 samen één zelfstandige Hervormde gemeente. Van 1 januari 1961 tot 1 januari 1969 was de Hervormde gemeente te Lijnden geheel zelfstandig om daarna weer met Badhoevedorp samengevoegd te worden tot Hervormde Gemeente Badhoevedorp / Lijnden. Op 1 januari 1989 kwam de SOW-gemeente Badhoevedorp / Lijnden tot stand. De laatste dienst in dit gebouw vond plaats op 21 mei 2001. De belangrijkste kerkelijke voorwerpen zijn daarna overgebracht naar de Pelgrimskerk te Badhoevedorp.

Orgel

In Lijnden werd in 1935 een Hervormde Kerk in gebruik genomen. Op 5 augustus 1945 nam men ook een pijporgel in gebruik, een unit-orgel, gebouwd door de firma De Wit uit Badhoevedorp. Nadat er een samen-op-weggemeente was gevormd kreeg het gebouw de naam "Geloof en Liefde". Op 21 mei 2001 werd er een laatste kerkdienst gehouden, waarna het gebouw gesloten werd. In februari 2008 is het orgel te koop aangeboden in verband met de toen voorgenomen afbraak van het gebouw.

Afbeeldingen

Exterieur