Handelingen

Lieren, Lierderstraat 7 - Gereformeerde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Kerk
Genootschap: PKN Gereformeerde Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Apeldoorn
Plaats: Lieren
Adres: Lierderstraat 7
Postcode: 7364BH
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1934
Architect: Sikma T., Amersfoort
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Het kerkgebouw uit 1934 verving een ouder kerkje uit ca. 1850 in Beekbergen (zie hieronder). Thans Protestantse Gemeente van Lieren-Beekbergen.

De (oude) Gereformeerde Kerk van Beekbergen behoort tot de oudste Gereformeerde Kerken in Nederland. In 1835, in het jaar na de afscheiding, werd in Apeldoorn een bijeenkomst gehouden, waarbij verschillende vertegenwoordigers uit Lieren en Oosterhuizen aanwezig waren. Voorganger was Ds. Brummelman uit Hattem, die de afscheiding op de Oost-Veluwe sterk heeft gestimuleerd. De afscheiding werd voorafgegaan door huisbijeenkomsten. Dit waren bijeenkomsten van leden van de Staatskerk, de Nederlandse Hervormde Kerk, die verontrust waren over de vrijheid van leer. In 1840 kreeg de afgescheiden kerk van Apeldoorn, liever gezegd de kerk van Apeldoorn-Noord, een predikant: Ds. Poppe de Wit. Hij fungeerde tevens als predikant voor Beekbergen en Teuge. In 1849 werd besloten tot de bouw van een eigen kerkgebouw aan de Tullekensmolenweg, ter hoogte van nr. 106. dit werd op 21 april 1850 in gebruik genomen. In dit gebouw waren 150 zitplaatsen aanwezig. Het kerkelijk budget bedroeg in 1851 f 356,21. Het predikantstraktement bedroeg in 1854 f 225,--. Op 31 juli 1853 kreeg de gemeente van Beekbergen de eerste predikant nl. kandidaat M. Sipkes.

Het kerkgebouw van 1850 aan de Tullekensmolenweg nr. 106 ging ruim 80 jaar mee, maar in de dertiger jaren werd het te klein. De avondmaalsvieringen waren niet stichtelijk en bovendien konden de kinderen naar de "eis des verbonds" niet mee naar de kerk.

In de kerkenraadsvergadering van 13 februari 1930 werd voorgesteld om nieuw te bouwen en op 6 maart werd een gemeentevergadering gehouden om de gevoelens van de gemeente te peilen. Ruim vier jaar later werd na veel inspanning en hulp van buitenaf de nieuwe (huidige) kerk op 26 september in gebruik genomen. De pastor loci Ds Estié ging voor bij de ingebruikneming. De kosten bedroegen f 15.202,--; een ander orgel kwam er ook: voor f 1.100,-- terwijl het oude nog f 400,-- opbracht.

foto: Bert Wisgerhof, 27.11.2010

In 1976 werd Het Trefpunt achter de kerk in de huidige vorm verbouwd; daarvoor stond er al een kleiner zaaltje los van de kerk. Ook de gaanderij kwam toen tot stand, omdat er in de zomermaanden veel vakantiegasten kwamen en vaak twee diensten gehouden moesten worden.

In 1985 is het orgel met een tweede manuaal uitgebreid.

In 2009 wordt de kerkzaal gerenoveerd. Op 4 november 2009 (Dankdag voor Gewas en Arbeid) worden kerkzaal en orgel opnieuw in gebruik genomen.

  • (Bron: pknbeekbergen.nl )

Orgel

Het orgel is in 1966 gebouwd door de firma Van den Berg & Wendt (Zwolle en Nijmegen). Adviseur is Gerard Akkerhuis (Den Haag). In 1985 breidt de firma N.D. Slooff & Zoon (Ouderkerk aan den IJssel) het uit met een Onderpositief en past de intonatie van het bestaande pijpwerk enigszins aan. Adviseur is dan Willem Hendrik Zwart (Kampen). In 2009 neemt de firma Gebr. Reil (Heerde) het orgel onder handen na de renovatie van de kerkzaal. Het orgel wordt gereinigd, de windvoorziening wordt herzien (andere motor, andere balg, nieuwe kanalisatie) en een nieuwe tremulant wordt geplaatst. De winddruk wordt verlaagd en de intonatie van het Onderpositief wordt opnieuw opgezet. Adviseur bij deze werkzaamheden is Erik van der Heijden (Ede).

Dispositie
  • Hoofdwerk (manuaal 2): Prestant 8' (C-E in Holpijp) - Holpijp 8' - Octaaf 4' - Roerfluit 4' - Flageolet 2' (wijde fluitmensuur) - Mixtuur 1' 3 sterk - Schalmey 8.
  • Onderpositief, in zwelkast (manuaal 1): Roerfluit 8' (C-H mahonie) - Viola di Gamba 8' (C-H in Roerfluit, ouder pijpwerk) - Quintadeen 8' (C-H in Roerfluit) - Fluit 4' (gedekt) - Nasard 3' - Woudfluit 2' - Tremulant.
  • Pedaal: Bourdon 16' (mahonie).
  • Koppelingen: Positief aan Pedaal - Hoofdwerk aan Pedaal - Positief aan Hoofdwerk.

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang C-g3. Pedaalomvang C-d1.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 15 september 2009.

De gereformeerde kerk aan de Lierderstraat te Lieren (gemeente Apeldoorn) is de afgelopen tijd gerenoveerd. Het interieur is opnieuw geschilderd. Deuren, kansel, doopvont en liturgie­tafel zijn vernieuwd. Het orgel ondergaat op dit moment een grote opknapbeurt en zal opnieuw worden geïntoneerd. Het instrument, in 1966 gebouwd door Van den Berg & Wendt, is in 1984 voor het laatst gerestaureerd.

Het college van kerkrentmeesters verwacht op 1 november de kerk weer in gebruik te kunnen nemen. Tot die tijd kerkt de gemeente in vergaderruimte ’t Trefpunt, achter de kerk. De gereformeerde kerk te Lieren dateert uit 1934.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 29 oktober 2011.

De toren van de gereformeerde kerk (behorend tot de Protestantse Kerk) te Lieren (gemeente Apeldoorn) is de afgelopen maanden gerenoveerd. Deze week zal het werk worden opgeleverd. De werkzaamheden bestonden onder meer uit het aanbrengen van een ondersteunende staalconstructie, het aanbrengen van een nieuwe houten torenspits en het dichten van scheuren in de toren. Binnenkort wordt er nog gewerkt aan het haantje, aan het uurwerk, en aan de luidinstallatie.

De kerk dateert uit de jaren 1930. Twee jaar geleden is de kerkzaal reeds geheel vernieuwd. Er kwamen een nieuwe vloer en een nieuw liturgisch centrum.

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur