Handelingen

Leiden, Langebrug - Petrus (1835 - 1933)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Petrus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Leiden
Plaats: Leiden
Adres: Langebrug 62
Postcode: 2311TB
Sonneveld-index: 02539
Jaar ingebruikname: 1836
Architect: Molkenboer, Th.
Huidige bestemming: door brand verwoest
Monument status: geen

Geschiedenis

Neoclassicistische kerk met torentje. Door brand verwoest 1933, restanten gesloopt. Ter plaatse nu brandweerkazerne.

Ter vervanging van deze kerk is in 1934-1936 de huidige monumentale St. Petruskerk aan de Lammenschansweg gebouwd.

In de media

  • Uit Limburger Koerier, 26 Juli 1933.

KERKBRAND IN LEIDEN. De Sint Petrus geheel vernield. 1½ TON SCHADE

Te omstreeks kwart voor tien brak Dinsdagavond brand uit in de St. Petruskerk te Leiden. De brandweer was spoedig ter plaatse, doch al spoedig bleek, dat de kerk niet meer te redden was. Een lijk, dat in de kerk stond opgebaard, werd naar buiten gebracht. De deken en de pastoor waren op retraite. De koster riep de hulp in van een pater, die in de buurt logeerde. Het H. Sacrament en verschillende kostbaarheden werden in veiligheid gebracht. Om kwart voor twaalf stortte de toren in. De heele stad was in rep en roer. Tegen den morgen was men 't vuur meester. De sacristie en de belendende perceelen bleven gespaard. De schade beloopt meer dan 1 1/2 ton.

  • Uit Het Vaderland, 12 Januari 1934.

Wij vernemen, dat de door den brand grootendeels vernielde Petruskerk te Leiden niet meer zal worden herbouwd. Eenerzijds ontstonden er moeilijkheden bij een eventueelen herbouw, doordat de gemeente plannen in voorbereiding heeft tot verbreeding van de Ketelboetersteeg, waaraan de Petruskerk grenst, teneinde een beteren toegang te verkrijgen tot het politiebureau aan de Zonneveldstraat, anderzijds doordat de gestadige uitbreiding van de stad aan de overzijde van den Zoeterwoudschesingel het gewenscht maakt in dat stadsgedeelte een r.-k. kerk te bouwen. Het ligt nu in de bedoeling deze nieuwe kerk in den Roomburgerpolder bij de verlenging van de Cronesteinkade te bouwen.

Het vrijkomende terrein van de Petruskerk zal grootendeels worden ingenomen door den nieuw te bouwen hoofdpost van de brandweer, welke dan in de onmiddellijke nabijheid van het politiebureau komt te liggen. Zeer binnenkort zijn voorstellen in den Raad te verwachten tot samenvoeging van politie en brandweer.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur