Handelingen

Leeuwarden, Valeriusstraat 2-1 - Fenix (1960 - 2012)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Fenix
Genootschap: PKN Gereformeerde Kerk
Provincie: Friesland
Gemeente: Leeuwarden
Plaats: Leeuwarden
Adres: Valeriusstraat 2-1
Postcode: 8915AC
Jaar ingebruikname: 1960
Architect: Van der Bom en Ingwersen, Archb.
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Gebouwd als tweede Gereformeerde Kerk, tevens wijkcentrum, in Leeuwarden-West, ter aanvulling van de Pelikaankerk.

Interessante moderne zeshoekige kerk, zonder toren.

Deze kerk is in 2002, mede in verband met de buitengebruikstelling in dat jaar van de Ned. Herv. Goede Herderkerk, naar een ontwerp van architectenbureau Sytsma en Feekes te Leeuwarden ingrijpend verbouwd, en rondom de eigenlijke kerkzaal uitgebreid met een groot aantal bijruimten.

Hierbij is in de kerkzaal de "aandachtswand", met kansel, doopvont en avondmaalstafel, vernieuwd en verplaatst naar de linker zijkant.

De opstelling, met nieuwe stoelen, is hiertoe aangepast. In de vroegere "aandachtswand", architectonisch gezien het hoogste deel van de kerk, stond het belangrijke Flentrop-orgel, afkomstig uit de (in 2004 gesloopte) Ned. Herv. Goede Herderkerk. Na de sluiting van Fenix is dit grote orgel (in 2013-2014) overgeplaatst naar de vroegere Open Hof, verbouwd tot De Fontein.

In dit kerkgebouw bevinden zich achterin, c.q. in de linker zijwand, 5 kleine, vierkante, glas-in-loodramen, ook afkomstig uit deze Goede Herderkerk.

In de huidige aandachtswand zijn 3 andere vergelijkbare ramen op mooie wijze goed zichtbaar (onduidelijk of deze 3 ook uit de Goede Herderkerk komen, dit nader te onderzoeken).

Bericht 09-06-2010: De Koepelkerk, Pelikaankerk, Fenix en Adelaarkerk in Leeuwarden sluiten in 2011 hun deuren. De eerste twee kerken hebben een monumentale status. Drie kerken blijven over: de Grote of Jacobijnerkerk, de Schakel in Camminghaburen en de Open Hof. De kerken in Leeuwarden moeten dicht vanwege dalende inkomsten en ledentallen. De kerkelijke gemeente telt rond de 6500 leden. Jaarlijks loopt dat aantal met 2 à 3 procent terug, overeenkomstig de landelijke trend in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Al in 2008 werd besloten enkele kerken af te stoten. De te sluiten kerken gaan in de verkoop.

Laatste viering in De Fenix zondag 20 mei 2012.

  • Zomer 2017 staan Fenix en de vele bijzalen en vroegere woning geheel leeg, in afwachting van sloop. In de noordelijke wand (de nieuwe aandachtswand) zitten nog die 3 vierkante glas-in-loodramen. De torenklok hangt nog in de kleine klokkenstoel bovenaan de oostelijke wand.
  • 2018 De kerk is in juni - augustus 2018 gesloopt.

Orgel

Het orgel is in 1957 gebouwd door de firma D.A. Flentrop (Zaandam) voor de Goede Herderkerk te Leeuwarden. In 1991 reinigt de firma Bakker & Timmenga (Leeuwarden) het en intoneert het opnieuw. In 2003 plaatsen zij het orgel over naar “De Fenix”.

Dispositie
  • Hoofdwerk (manuaal 2): Prestant 8' - Roerfluit 8' - Octaaf 4' - Mixtuur 1⅓' 3-4 sterk.
  • Rugwerk (manuaal 1): Holpijp 8' - Prestant 4' - Roerfluit 4' - Gemshoorn 2' - Sesquialter 2⅔' 2 sterk, vanaf a - Cymbel 1-2 sterk.
  • Pedaal: Bourdon 16' - Gedekt 8' (transm.).
  • Koppelingen: Hoofdwerk aan Pedaal - Rugwerk aan Pedaal - Rugwerk aan Hoofdwerk.

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-f1.

Dit orgel bevindt zich sinds 2014 in de vroegere Open Hof, die na verbouwing De Fontein heet.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 15 februari 2011

De beroepszaak inzake het sluiten van kerken in Leeuwarden wordt op 30 juni behandeld door het hoogste landelijke beroepscollege van de Protestantse Kerk. Dat heeft voorzitter Henk Drewel van de algemene kerkenraad (AK) van de protestantse gemeente Leeuwarden desgevraagd meegedeeld.

Het generaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen in de Protestantse Kerk in Nederland gaat op die datum beide partijen horen in een hoorzitting. De AK is in beroep gegaan tegen het vernietigen van een kerkenraadsbesluit dat de Pelikaankerk, de Koepelkerk, de Adelaarkerk en de Fenix moeten worden afgestoten. Een groep bezwaarden kreeg vorig jaar bij een regionaal beroepscollege gelijk dat het besluit niet zorgvuldig was genomen.

Wanneer er een uitspraak komt is niet te zeggen, aldus een woordvoerder van het college. Over een grote zaak wordt soms meerdere keren vergaderd. De uitspraak van het landelijk college is bindend. „Als alles opnieuw moet, zijn we maximaal 2,5 jaar verder”, aldus Drewel. Zolang de zaak onder de kerkelijke rechter is, worden er geen inhoudelijke uitspraken gedaan. Wel worden kerkleden geïnformeerd over de lopende procesgang via kerkblad Geandewei.

Uit Reformatorisch Dagblad, 9 mei 2012

Adelaarkerk en Fenix in Leeuwarden sluiten zondag 20 mei 2012

LEEUWARDEN – De Adelaarkerk in Leeuwarden gaat de deuren sluiten. Op zondag 20 mei 2012 houdt de protestantse wijkgemeente Adelaar-Regenboog de laatste dienst in de kerk. Ook de Fenixkerk zal dan sluiten.

  • Uit Leeuwarder Courant, 22 november 2016

De Fenix in Leeuwarden is na vier jaar leegstand verkocht. Waarschijnlijk wordt het kerkgebouw gesloopt. Dat zegt Gert Jan Vos, voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente in Leeuwarden. De algemene kerkenraadsvergadering keurde de verkoop maandagavond goed, dinsdagmiddag zaten de partijen bij de notaris.

Vos maakt niet bekend wie het gebouw koopt (,,dat zal de koper zelf wel doen’’), maar gaat ervan uit dat het gebouw wordt gesloopt. De kerk, mede ontworpen door de wederopbouwarchitect Ben Ingwersen, was in gebruik van 1960 tot 2012. De Fenix is het tweede kerkgebouw van de Protestantse Wijkgemeente Fenix/Goede Herder dat verdwijnt: de Goede Herderkerk aan de Troelstraweg werd in 2004 gesloopt. Daar zijn inmiddels appartementen.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, d.d. 6 juli 2018

Het was al in april beloofd door Geert Visser van Ontwikkelingsmaatschappij W. S. Visser: de klok van kerkgebouw Fenix in Leeuwarden zal bewaard blijven. Er moest deze week een grote kraan aan te pas komen om een deel van de klokkenstoel en de luidklok van de kerk te takelen. Geert Visser vertelt dat de klok eerst een plek krijgt bij hem op de zaak. Verschillende gegadigden hebben zich al bij hem gemeld, maar Visser vindt dat de klok een bestemming moet krijgen waar een goed verhaal bij zit. „We sille letternoch rêstich besjen watweno fierder mei de klok dogge. Hy hat by ús earst in goed plak.” De Fenix, een beeldbepalend kerkgebouw in Leeuwarden, wordt gesloopt.

Afbeeldingen

Exterieur

Sloop kerk in 2018

Interieur