Handelingen

Leeuwarden, Keizersgracht - Kapel St. Fredericusgesticht (1882 - 1988)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Kapel St. Fredericusgesticht
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Friesland
Gemeente: Leeuwarden
Plaats: Leeuwarden
Adres: Keizersgracht hoek Kruisstraat
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1882
Architect: Cuypers, P.J.H.
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Voormalige kapel St. Fredericusgesticht. Dit neogotische complex is gesloopt in 1988. Het torentje, dat op de hoek van dit complex stond, is herplaatst in een plantsoentje vlakbij de locatie van dit complex, bij de (architectonisch) ook interessante voormalige Gevangenis aan het Blokhuisplein.

In de media

Uit Leeuwarder Courant, 22 januari 2018

Torentje van Cuypers weg van Blokhuisplein

Het historische torentje van Pierre Cuypers, dat tot voor kort op het Blokhuisplein in Leeuwarden stond, is verwijderd en in opslag gezet.

,,Het paste niet meer in de plannen voor de herinrichting van het Blokhuisplein’’, meldt een gemeentewoordvoerder. Aanvankelijk zou het een plek krijgen in de bocht van de Oosterkade en de Keizersgracht, bij het nieuwe hostel. Hier zou het echter een monumentale boom in de weg staan. Dus in overleg met de Bomenridders heeft de gemeente besloten een andere plek te zoeken.

Het is aan de bekende Leeuwarder sneuper-politicus Hendrik ten Hoeve te danken dat het torentje nog bestaat. Het kwam vrij, toen corporatie Patrimonium bebouwing aan de nabijgelegen Keizersgracht sloopte voor nieuwbouw.

De corporatie schonk het aan de gemeente, die het voor de oude bajes een nieuw plekje gaf in 1990. Patrimonium betaalde de restauratie, die 75.000 gulden kostte en beloofde ook het onderhoud ter hand te nemen.

De toren stond bovenop het katholieke weeshuis, het zogeheten Sint-Fredericus Liefdesgesticht, dat hier in 1882 verrees. Dit werd ontworpen door de bekendste Nederlandse architect van de negentiende eeuw, namelijk Pierre Cuypers, bekend van het Rijksmuseum, het Amsterdamse NS-station en de Leeuwarder Bonifatiustoren. Later kwam de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in het gebouw. Toen kreeg het oude gesticht een invulling als laboratorium.

Afbeeldingen