Handelingen

Leeuwarden, Doelestraat 8 - Noorderkerk (1889 - 2004)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Noorderkerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Friesland
Gemeente: Leeuwarden
Plaats: Leeuwarden
Adres: Doelestraat 8
Postcode: 8911DX
Inventarisatienummer: 09224 14278
Jaar ingebruikname: 1889
Architect: Groot, W.C. de
Huidige bestemming: Congrescentrum
Monument status: Rijksmonument 24185 (ingangsportaal)


Geschiedenis

Deze kerk zonder toren ligt op het binnenterrein van de Fryske Akademy, tussen de bebouwing aan de Grote Kerkstraat en de Groeneweg, en is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. Het ingangsportaal, Grote Kerkstraat 31B, is Rijksmonument.

Kerk en ingang zijn ontworpen door de belangrijke architect W.C. de Groot.

In 1889 gebouwde Gereformeerde kerk, die als zodanig in gebruik is geweest tot 1964. Daarna overgegaan naar de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, die tot 2004 van deze kerk gebruik heeft gemaakt en toen is verhuisd naar de nieuwe kerk De Morgenster aan het Vrijheidsplein.

In 2004 is de kerk gekocht door de Fryske Akademy die het heeft verbouwd tot het congrescentrum It Aljement.

Geschiedenis. Bron: wcdegroot.nl

Noorderkerk, 1887-1888, gereformeerde kerk en verbouwing poort, Grote Kerkstraat 31, Leeuwarden

Voor een architect die nog aan het begin van zijn carrière stond, was de Noorderkerk in Leeuwarden een opmerkelijke opdracht. Het was de eerste kerk die de gereformeerden na de Doleantie in Leeuwarden bouwden. Het gebouw staat op een binnenterrein in de oude stad, achter een rijk versierde poort in Hollandse neorenaissance stijl. Een korfboogvormige doorgang met neggenblokken wordt omlijst door gemetselde, van speklagen voorziene pilasters die een kroonlijst en een gebroken fronton dragen. In het fronton is een aedicula met het opschrift Noorderkerk opgenomen. In het muurwerk links van de poort zijn de kunststenen banden van de pilasters doorgezet en is een entree tot de bovenwoning opgenomen.

De kerkzaal zelf heeft een eenvoudig interieur. Het is een kerkschuur met galerijen op zuilen, zoals Abraham Kuyper die voor de eredienst voldoende achtte. De Groot tekende behalve voor het exterieur en het interieur ook voor de preekstoel en de orgelkast. Het kerkgebouw is tegenwoordig in gebruik als zalencentrum It Aljemint van de Fryske Akademy.

Omschrijving Rijksdienst

Drie traveeën breed pand waarvan de pui is opgeofferd aan ingangsportaal van een kerkgebouw. Kroonlijst aangepast aan die van nr 31.

Afbeeldingen

Exterieur