Handelingen

Leeuwarden, Achter de Hoven 2c - Gereformeerde Gemeente

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Gemeente
Genootschap: Gereformeerde Gemeente
Provincie: Friesland
Gemeente: Leeuwarden
Plaats: Leeuwarden
Adres: Achter de Hoven 2c
Postcode: 8933AJ
Jaar ingebruikname: 1950
Architect:
Huidige bestemming: evangelisatiepost
Monument status: geen
Inventarisatienummer: 09250


Geschiedenis

Oorspronkelijk 19e eeuws herenhuis. Sinds 1950 in gebruik als kerk door diverse kerkgenootschappen.

Van 1950 tot 1982 Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Van 1982 tot 2003 Gemeente Gods.

Sinds 2003 Gereformeerde Gemeente die voor die tijd in de Adventkerk samen kwamen.

De Evangelisatiepost Leeuwarden van de Gereformeerde Gemeente (onder verantwoordelijkheid van de gemeente te Kampen) hield bijeenkomsten in de Adventkerk aan de Eekwerd 1, de kerk van de Zevende Dagsadventisten. Op 2 november 2003 is het gebouw van de inmiddels opgeheven Gemeente Gods aan Achter de Hoven 2-C gekocht waardoor men nu over een eigen gebouw kan beschikken. Er is aan verbouwd om het gebouw als evangelisatiepost goed te kunnen gebruiken. Op 14 september 2005 is de kerkzaal officieel in gebruik genomen. (51-04/55-06)

Het orgel

Men maakt gebruik van een electronisch Johannus orgel

In de media

  • Uit: Reformatorisch Dagblad d.d. 13 september 2005.

In Leeuwarden wordt morgenavond de kerkzaal van de evangelisatiepost van de Gereformeerde Gemeenten in gebruik genomen. Het deputaatschap had in 2003 het gebouw aan Achter de Hoven 2c aangekocht. Inmiddels is het gebouw geschikt gemaakt voor evangelisatiewerkzaamheden.

De hal en een zaaltje zijn omgebouwd tot inloophuis. Voor de hoofdingang is een nieuwe glazen pui geplaatst. De kerkzaal wordt in gebruik genomen in een kerkdienst die geleid wordt door ds. J.J. Tanis, predikant van de moedergemeente Kampen. De post te Leeuwarden werd in 1977 opgericht door evangelist Joh. A. Segers. De huidige evangelist in Leeuwarden is S. de Visser.

  • Uit: Reformatorisch Dagblad d.d. 16 mei 2006.

Mevrouw C.Ch. Segers-Tromp, de weduwe van evangelist Joh. A. Segers, opende zaterdag in Leeuwarden de inloop op de evangelisatiepost van de Gereformeerde Gemeenten.

In haar openingstoespraak memoreerde ze de beginperiode van de post. In 1977 vond haar man een onderkomen voor de zondagse samenkomsten in het speeltuingebouw De Vluchtheuvel aan de Van Loonstraat. Voordat hier de samenkomsten konden beginnen, moesten eerst de bierflesjes van de vorige avond worden opgeruimd.

Tot voor kort had de evangelisatiepost geen eigen onderkomen. Mevrouw Segers noemde dit moment een mijlpaal in de geschiedenis van de post Leeuwarden.

De voorzitter van het deputaatschap voor evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten, ds. A. Schreuder, zei: „Wanneer de Heere Zijn werk begint in het hart van een zondaar is dit geen voorpaginanieuws. Toch is er blijdschap in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Wij zijn ook blij met dit gebouw. Het is een middel in Gods hand, waar de Bijbel mag opengaan.”

Evangelist S. de Visser sprak over Handelingen 17. Het gebouw heeft volgens De Visser een goede ligging, dicht bij het centrum aan een doorgaande weg. Achter de inloopruimte is een kerkzaal, waar zondags de samenkomsten worden bezocht door gemiddeld veertig bezoekers.

Het inloophuis in Leeuwarden is het zesde dat onder verantwoordelijkheid van het deputaatschap wordt geopend. Deze inloopprojecten worden in samenwerking met de classes opgezet. De classes zorgen voor vrijwilligers en voor de financiële middelen, het deputaatschap voor de evangelisten, de toerusting en de evangelisatiematerialen.

De inloop in Leeuwarden is geopend op vrijdag en zaterdag. Omdat er voldoende vrijwilligers zijn uit de gemeenten binnen de classis Kampen, zal de inloop binnenkort vaker geopend zijn. Er is ook een Bijbelshop waar Bijbels, boeken en cd’s worden verkocht. Ook wordt er al vele jaren kinderbijbelclub gehouden op de post. Binnenkort wordt in de binnenstad op vaste tijden met een Bijbelstand geëvangeliseerd. Ook wordt er een maaltijdproject gestart.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur