Handelingen

Lattrop, Dorpsstraat 66 - Simon en Judas (1818 - 1925)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Simon en Judas
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Dinkelland
Plaats: Lattrop
Adres: Dorpsstraat 66
Postcode: 7635NC
Inventarisatienummer: 14499
Jaar ingebruikname: 1818
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Protestantse families in Lattrop en Breklenkamp waren bereid in 1816 een verzoekschrift van G. Rikkink en J. Groeneveld te onderschrijven om de parochianen in Lattrop en Breklenkamp aan een eigen kerk te helpen. Naast de reeds door Bentinck aangevoerde motieven over de afstand naar Ootmarsum en het vele water van de Dinkel in de winter wordt nu uitgebreid op de ongeschiktheid van de huidige plaats ingegaan: “In den gemelde boerenwoning, welke alhier naar landsgebruik de woning der huislieden en de stalling van het vee zonder afscheiding of tusschenmuur bevat, en dus onmiddelijk bij en in bijwezen van paarden en koeijen de heilige Mis en predik bij te wonen”. Voor deze bijzondere schuilkerken komen volgens overlevering een drietal plaatsen in aanmerking: 1. Een schuur op het erf Bodde aan de Bergvennenweg. 2. De schuur op het voormalige erf Pikkemaat aan de Frensdorferweg. 3. Op het erf Scholte Lubberink aan de Dorpsstraat.Koetshuis met muur van voormalige turfopslag bij kerk in Lattrop

Vermeld moet nog worden, dat achter de huidige kerk zich een schuur en enige muurdelen bevinden, die volgens de experts van Monumentenzorg al eeuwen oud moeten zijn. (Red.: Dit is vermoedelijk een overblijfsel van de voormalige turfopslag van de marke). Hoe het ook zij, in een apart schrijven melden de families geen bezwaar te hebben: "De ondergeteekenden gereformeerden van Breklenkamp bij besluit van den Koning om eene kerk voor de Roomsch-Katolijken te timmeren op het erve van Stokke en wel bepaaldelijk in het bosch bij Oude Stokke en voor ons ook tot groot genoegen, want anders kunnen onze dienstboden, die meest Katolijken zijn, slecht ter kerke komen en ook onpartijdig geoordeeld dat de grenzen van Breklenkamp nog verder naar dezelve moeten gaan dan van de grenzen Lattrop. Namen en getal der zielen: G. Boers (9), J. Molendiek (3), H. ten Brink (5), G. Lugten (4), L. Grooteveltman (10), J. Lupen (4), L. Seijsen (6), L. Scholten (8), G. Riekman (6), H. ??rman (6), H. Loohuis (9), G. Brookman (14), J. Vos (8) en H. Rotman (9)”

De actie had succes, want, gelijktijdig met de afscheiding van de gemeente Denekamp van de gemeente Ootmarsum in 1818, werd Lattrop als zelfstandige parochie van Ootmarsum afgescheiden. Als eerste pastoor werd Johannes B. Vinke benoemd, tot dan kapelaan in Ootmarsum en vandaar ook geboortig. Deze kon meteen als bouwpastoor aan het werk en in 1819 werd een zogenaamde Waterstaatskerk ingezegend onder de patroonheiligen Simon en Judas, dezelfden die ook de parochie Ootmarsum al bijna 1000 jaar had gehad.

Vervangen door nieuwbouw.


Afbeeldingen