Handelingen

Lamswaarde, Jacobus de Waalstraat 23 - Cornelius (1686 - 1871)

Uit Reliwiki

Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Cornelius
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zeeland
Gemeente: Hulst
Plaats: Lamswaarde
Adres: Oostvogelpolder
Postcode:
Inventarisatienummer: 17573
Jaar ingebruikname: 1686
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen


Geschiedenis

In 1668 werd in het dorpje een schuurkerk gebouwd. Deze werd bediend door paters die uit De Klinge afkomstig waren. In 1809 werd Lamswaarde een zelfstandige parochie, en het kerkje werd verheven tot parochiekerk en hierop werd in 1810 een torentje gebouwd. Reeds in 1845 waren er klachten over het feit dat het kerkje veel te klein was, daar menigeen niet in staat is om te knielen en er altijd nog zeer velen in de open lucht moeten blijven. In 1854 kwam er een nieuwe pastorie, maar pas in 1871 had men genoeg geld ingezameld en begon men met de bouw van de huidige rooms-katholieke Heilige Corneliuskerk, die in 1873 door de Deken van Hulst werd ingewijd.

Uitbreiding 1851, buiten gebruik 1871.

Afbeeldingen