Handelingen

Krimpen aan den IJssel, Patrijzenstraat 2 - Molukse Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Molukse Kerk
Genootschap: Geredja Indjili Maluku
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Krimpen aan den IJssel
Plaats: Krimpen aan den IJssel
Adres: Patrijzenstraat 2
Postcode: 2922AB
Inventarisatienummer: 02448
Jaar ingebruikname: 1968
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Bescheiden moderne kerk, die door 3 verschillende Molukse kerkgenootschappen wordt gebruikt. Na stormschade aan het dak begin 2012 was dit gebouw langdurig buiten gebruik en in verval.

Pas in de loop van 2016 is begonnen met herstel en renovatie van dit kerkgebouw.

In de media

Uit Mediatv van 3 januari 2012:

Krimpen aan den IJssel - Aan de Meerkoetstraat in Krimpen aan den IJssel is dinsdagavond een deel van een dak van de aldaar gevestigde kerk gewaaid. Hoe groot de schade is valt nog niet te zeggen.

Het dak van het Molukse kerkgebouw ligt op straat, ook veel rommel is daarbij naar beneden gekomen. Een aantal mensen die in de kerk aanwezig waren om de kerstboom af te tuigen, bleven ongedeerd. Ook geparkeerde auto's hebben schade opgelopen vanwege het weggewaaide dak. Dit kwam ook in tuinen van omwonenden terecht.

De gemeente kwam ter plaatse om te controleren of er asbest is verwerkt in het dak. Het is nog niet bekend of dat ook het geval is. De Meerkoetstraat is door de politie afgesloten.

Uit Hallokrimpen.nl, eind 2016:

Een Molukse maaltijd voor een nieuwe kerk

Tijdens een storm in januari 2012 waaide een deel van het dak van de Molukse kerk. Recente gebeurtenissen hebben ervoor gezorgd dat er nu eindelijk gerenoveerd kan worden.

Al bijna vijf jaar zijn de drie Molukse kerkgenootschappen voor hun kerkdiensten welkom bij andere kerken in de gemeente. Daar is men dankbaar voor, maar een eigen kerk verdient toch de voorkeur.

Economisch eigendom Molukse kerk

Door financiële omstandigheden binnen de landelijke Molukse Kerkvoogdijraad werd onderhoud verwaarloosd en renovatie is hard noodzakelijk. Sinds de wijk is gerenoveerd steekt de kerk wel erg af. Tijdens een bijeenkomst bleek er een breed draagvlak om daar iets aan te doen. Marcel Ririassa hoefde niet lang na te denken toen hij werd gevraagd als projectleider. Ririassa: “Een ding was duidelijk: als we zelf geld inbrengen voor de renovatie, willen we ook zeggenschap”. Hiertoe werden de drie lokale Molukse kerken in Krimpen verenigd in de Stichting Jajasan Geredja Maluku. In juni kregen zij het economische eigendomsrecht. Met een aantal adviseurs van buiten werd een plan opgesteld om de nodige fondsen te verwerven.

Doe mee aan de tafeltjesavond

Direct nadat de Molukse kerk moest worden gesloten werd Stichting Tjari Dana opgericht. Door middel van de verkoop van Molukse maaltijden hebben zij al € 20.000,00 binnengebracht. Deze activiteit wordt geïntensiveerd. De Stichting verzorgt de catering tijdens feestjes en bedrijfsbijeenkomsten voor € 32,50 p.p., waarvan de helft voor de kerk is. Op zaterdag 26 november 2016 was iedereen welkom om aan te schuiven tijdens een gezellige tafeltjesavond in het gebouw van stichting UMAM. De kosten voor een maaltijd, inclusief een drankje en een ‘surprise Moluks nagerecht’ bedragen € 18,50. p.p.Kijk op FB wanneer er weer een gelegenheid is.

Stichting Tjari Dana biedt u een leuke avond, waarvan de opbrengst ten goede komt van de kerk. Overweeg eens om een Moluks/Indische Rijsttafel te bestellen of huur Tjari Dana in voor een feestje thuis. Zij doen het graag!

Nog niet genoeg

Met de inkomsten van Tjari Dana, € 25.000,00 van de leden van de lokale Molukse kerken, de toezegging van de gemeente om het asbest te saneren en de € 50.000,00 van een gulle gever, kan de kerk wind- en waterdicht gemaakt en de gevels vervangen worden. Met fondsenwerving en een drietal evenementen in de komende maanden hoopt de projectleider voldoende budget te hebben om er ook een mooie kerk van te maken.

Afbeeldingen