Handelingen

Koudum, Verlengde Hoofdstraat 15 - Gereformeerde Kerk (1874 - 2006)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Kerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Friesland
Gemeente: Súdwest Fryslân
Plaats: Koudum
Adres: Verlengde Hoofdstraat 15
Postcode: 8723AS
Inventarisatienummer: 09787
Jaar ingebruikname: 1874
Architect:
Huidige bestemming: winkel
Monument status: geen

Geschiedenis

Zaalkerk zonder toren. Verving een kerk uit 1842. Verbouwd in 1925. Buiten gebruik in 2006. In gebruik als winkelwoning sinds 2007.

Besloten is dat de historische Ned. Herv. Martinuskerk de Protestantse Kerk in Koudum wordt. De Geref. Kerk is afgestoten. In een advertentie in de Leeuwarder Courant van 10.09.2005 werd de kerk te koop aangeboden. De kerk is nu een woonwinkel en de eigenaars wonen er boven.(52-04/55-06/61-09). Het orgel dat hier sinds 1951 stond, bevindt zich sinds 2006 in opslag.

Gebouwomschrijving SKKN

De Gereformeerde kerk te Koudum is ontstaan als gevolg van de Afscheiding van 1834. Het kerkgebouw dateert van 1874. De kerk staat aan de rand van het dorp. Vlak er naast staan de pastorie en het gemeentelokaal. De Doleantie van 1886 heeft in Koudum niet tot grote verschuivingen geleid. Het gebouw dat oorspronkelijk een torentje boven de ingang aan de Bovenweg had is in 1929 ingrijpend verbouwd. Het gebouw is toen 2.30 m. langer gemaakt en de inrichting werd omgedraaid; de ingang werd nu gemaakt aan de kant van de Verlengde Hoofdstraat en de preekstoel met daarboven het orgel kwamen aan de kant van de Bovenweg. Door het vergroten van het balkon kreeg men meer zitplaatsen. Met de verbouwing is het torentje weggehaald en is midden op de kerk een koepeltje gekomen en aan beide zijden van het dak twee dakkapellen. Deze toevoegingen zijn later weer verwijderd. Thans heeft het kerkgebouw een eenvoudig vlak zadeldak.

In de Media

18 januari 2017: De voormalige gereformeerde kerk van Koudum (Verlengde Hoofdstraat 15) staat te koop.

Afbeeldingen