Handelingen

Kootwijkerbroek, Kosterijweg 27 - Gereformeerde Gemeente

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Gemeente
Genootschap: Geref. Gemeenten
Provincie: Gelderland
Gemeente: Barneveld
Plaats: Kootwijkerbroek
Adres: Kosterijweg 27
Postcode: 3774BG
Sonneveld-index: 11758 11759
Jaar ingebruikname: 1974 Uitbreiding in 1997
Architect: Kraayeveld, S.P. Jr, Beekbergen
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

De kerkelijke gemeente is rond 1954 ontstaan door toenmalig leden die kerkten in de Gereformeerde Gemeente te Barneveld. De eerste kerkdiensten in Kootwijkerbroek werden gehouden in lokalen van de School met de Bijbel. Op 25 november 1954 wordt het kerkgebouw in gebruik genomen. Het aantal zitplaatsen bedroeg toen 300. In 1973 wordt besloten om achter het bestaande kerkgebouw tot nieuwbouw over te gaan. Het voormalige kerkgebouw wordt verbouwd tot vergaderzaal. Op 31 juli 1974 wordt het nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen met 485 zitplaatsen. Het kerkgebouw wordt in 1988 weer vervangen omdat het te klein is geworden. Op 9 maart 1989 wordt een nieuw kerkgebouw op dezelfde plaats in gebruik genomen met 900 zitplaatsen. De kerkelijke gemeente blijft echter groeien zodat het kerkgebouw in 1997 weer wordt uitgebreid het aantal zitplaatsen komt dan op 1350. Nogmaals wordt het kerkgebouw in 2007 uitgebreid het aantal zitplaatsen komt dan op 1850.


  • 2022 - Het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente aan de Kosterijweg wordt uitgebreid, de vergunning is door de gemeente afgegeven. De kerk die nu 1800 zitplaatsen telt kreeg er 300 plaatsen bij zodat het aantal op 2100 komt. Dit wordt wel de laatste uitbreiding en er wordt nu gelijk groot onderhoud verricht. Dit is hard nodig voor het oudste gedeelte (uit 1974), asbest wordt verwijderd, er komt een goede ventilatie en enkele duurzaamheidsmaatregelen zoals een warmtepomp, isolatie en zonnepanelen. De GG begon in 1954 als afdeling van de GG in Barneveld en is in 1960 geïnstitueerd. Het aantal leden bedraagt nu 2400.

Orgel

In 1905 bouwde de firma Van Dam een nieuw orgel voor de Gereformeerde Kerk aan de Zilverstraat in Franeker. In 1951 breidde de firma Reil het orgel uit met enkele stemmen. Bij een renovering van het interieur van de kerk is het orgel door Reil verplaatst en voorzien van een nieuwe orgelkas met een nieuw front. Reil werkte verder nog aan het orgel in 1968, 1984 en 1999. De oorspronkelijke dispositie is ingrijpend gewijzigd. De kerk die voor de nieuwe gereformeerde gemeente in Nederland wordt gebouwd, krijgt een ander orgel. Het van Dam orgel dat is aangekocht is uit 1905 (23 stemmen) en komt uit de Zilverstraatweg uit Franeker. In deze kerk werd in 2015 de laatste dienst gehouden. Het binnenwerk wordt geplaatst in een andere historische kas van een van Damorgel dat stamt uit 1872 uit Heerenveen.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad d.d 28 april 1997.

Een nieuw kerkgebouw verandert niet de naam van de gemeente. Op aarde blijft het altijd een strijdende kerk. Dat zei ds. P. Blok zaterdagmiddag bij de officiële ingebruikname van het vergrote kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Kootwijkerbroek. De kerk is uitgebreid met 450 zitplaatsen en een drietal zalen. In totaal kan het gebouw nu 1350 mensen bevatten. Hij memoreerde het overlijden van architect S.P. Kraaijeveld, die het ontwerp voor de uitbreiding maakte, en van diaken Schouten, die de financiële kant van het project behartigde. S. P. Kraaijeveld jr. nam na het overlijden van zijn vader diens taken over. De uitbreiding is gerealiseerd door aannemer Van den Brink uit Stroe.

Namens de burgerlijke gemeente voerde wethouder L.M. Verhoeks het woord. Ds. G. Mouw sprak namens de classis en ds. J. Flikweert, predikant van de plaatselijke hervormde gemeente, wenste ds. Blok „een broederlijke zegen in de bediening” toe. S.P. Kraaijeveld jr. overhandigde, mede namens hoofdaannemer en onderaannemers, een drietal klokken en een aquarel van de uitbreiding aan ds. Blok.

  • Uit Reformatorisch Dagblad d.d. 5 september 2006.

De gereformeerde gemeente van Kootwijkerbroek gaat haar kerkgebouw uitbreiden. De planning is dat er in de eerste helft van volgend jaar wordt begonnen met de bouw aan de zijde van het parkeerterrein, zegt voorzitter H. Brons van de bouwcommissie. In de eerste fase wordt het kerkgebouw uitgebreid tot zo’n 1850 zitplaatsen. In de tweede fase komen er aan de achterzijde nog eens 350 plaatsen bij. Maar dat zal waarschijnlijk pas over enkele jaren gebeuren. In totaal moeten er 500 plaatsen bij komen. De uitbreiding is nodig vanwege de groei van de gemeente. „We zijn verbouwingen wel gewend, dat is vaker gebeurd.” In 1954 kwamen de leden van de gereformeerde gemeente voor het eerst samen in Kootwijkerbroek. De gemeente werd echter pas in 1960 geïnstitueerd. In 1974 werd er achter de bestaande kerk een nieuwe kerk geopend. In 1989 werd dit gebouw vervangen en verrees op dezelfde plaats de huidige kerk. In 1997 werd dit pand uitgebreid, ten koste van de kerk uit 1954, die toen werd gesloopt. Tijdens de verbouwing volgend jaar kunnen de kerkdiensten gewoon doorgaan. De gemeente, die ongeveer 2100 leden en doopleden telt, wordt sinds 2004 gediend door ds. G. Beens.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 15 april 2008.

De gereformeerde gemeente te Kootwijkerbroek heeft donderdag tijdens de Bijbellezing haar uitgebreide kerkgebouw in gebruik genomen. Tijdens de bijeenkomst ging de plaatselijke predikant, ds. G. Beens voor. In verband met de gestage groei van de gemeente moest het kerkgebouw opnieuw uitgebreid worden. Tien jaar geleden werd er aan de rechterkant van de preekstoel een uitbouw met galerij gerealiseerd. Dat leverde toen 450 extra zitplaatsen op. Nu is aan de linkerzijde van de preekstoel een uitbouw met galerij gekomen. Ook deze verbouwing levert 450 extra zitplaatsen op. Het totaalaantal zitplaatsen komt nu op ongeveer 1750, zo vertelt ouderling H. Brons, voorzitter van de bouwcommissie, desgevraagd. Behalve de uitbreiding van het aantal zitplaatsen is ook de consistorie grondig verbouwd en uitgebreid. Verder is de ontvangsthal vergroot. De totale bouwkosten bedragen 1,3 miljoen euro. Op dit moment is er bij de kerk nog een flink tekort aan parkeerplaatsen. In overleg met de burgerlijke gemeente is afgesproken dat de kerkgangers vanaf juli op zondag gebruik mogen maken van het parkeerterrein bij het Kulturhus, dat op dit moment in aanbouw is. Het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Kootwijkerbroek dateert uit 1989. Al sinds begin jaren tachtig kent de gemeente een sterke groei. Zo kwamen er vorig jaar 170 leden bij. Het totaalaantal leden bedraagt nu ongeveer 2280.

  • Uit Reformatorisch Dagbladd.d.d 30 november 2010.

De gereformeerde gemeente van Kootwijkerbroek bestaat vijftig jaar. Op 7 december zal er een herdenkingsdienst worden gehouden, waarin de plaatselijke predikant ds. G. Beens zal voorgaan. Tijdens de dienst vindt de presentatie van een herdenkingsboek plaats. De gemeente, die begonnen is in 1954 als afdeling van de gemeente Barneveld, werd geïnstitueerd op 7 december 1960 in een dienst waarin ds. P. van de Bijl voorging. De gemeente werd gediend door de predikanten A. Kok (1969-1971), C. Wisse (1972-1985), P. Blok (1986-2003) en Beens (2004-heden). In 1974 werd een nieuwe kerk gebouwd. De oude kerk bleef dienstdoen als verenigingslokaal. Tijdens latere verbouwingen is de oude kerk afgebroken. De laatste uitbreiding dateert van 2008. Het ledental groeide van 254 in 1960 tot 2332 nu. Daarmee is de gemeente Kootwijkerbroek een van de grootste gemeenten van het kerkverband.

  • Uit: Reformatorisch Dagblad d.d 12-10 -2022

Het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente (gg) aan de Kosterijweg in Kootwijkerbroek wordt uitgebreid. De gemeente Barneveld heeft de vergunning voor de verbouw afgegeven.

Dat heeft Goos Mulder, voorzitter van de bouwcommissie, meegedeeld.

De kerk, die nu 1800 zitplaatsen telt, krijgt er ruim 300 zitplaatsen bij, zodat het totale aantal op ruim 2100 uitkomt. Er komen zowel zitplaatsen op de begane grond als op de galerij. De opvallende puntkap met vier schuine kanten zal plaatsmaken voor een rechte kap. De kerkenraad heeft bepaald dat dit de laatste uitbreiding wordt.

Tegelijkertijd wordt er groot onderhoud verricht. Dat is met name voor het oudste gedeelte van de kerk, dat uit 1974 dateert, hard nodig. Verder wordt het asbest op het dak verwijderd, komt er goede ventilatie en komen er duurzaamheidsmaatregelen, zoals het plaatsen van een warmtepomp, zonnepanelen en isolatie. „We hopen dat het gebouw er voor de komende dertig jaar tegen kan.”

Om de nieuwe installaties goed te laten functioneren, is er besloten om de verbouwing niet gefaseerd uit te voeren. Hierdoor wordt de oorspronkelijke raming overschreden. De gemeente gaat sparen. Een van de manieren om geld binnen te krijgen is de verkoop van het boek “Petrus een volgeling van zijn Meester” van de plaatselijke predikant ds. G. Beens, verkrijgbaar bij De Boekenhoeve in Kootwijkerbroek (info@deboekenhoeve.nl). In december beslist de gemeente wanneer de bouw start. De bouwcommissie rekent op een maximale inzet van vrijwilligers en bedrijven.

De gg in Kootwijkerbroek begon in 1954 als afdeling van de gemeente Barneveld en werd in 1960 geïnstitueerd. Het aantal leden steeg van 254 in 1960 naar 2400 nu. De gemeente werd gediend door de predikanten A. Kok (1969-1971), C. Wisse (1972-1985), P. Blok (1986-2003) en G. Beens (2004-heden).

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur