Handelingen

Kootwijk, De Brink 1 - Dorpskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde Kerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Kootwijk-Kootwijkerbroek
Provincie: Gelderland
Gemeente: Barneveld
Plaats: Kootwijk
Adres: De Brink 1
Postcode: 3775KP
Inventarisatienummer: 11753
Jaar ingebruikname: 16e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 8624

Geschiedenis

Kleine historische dorpskerk met toren. Begin 16e eeuw was deze kerk gewijd aan de Heilige Gangulphus.

Beschrijving Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Hervormde Kerk. Bakstenen, eenvoudig dorpskerkje met driezijdig gesloten koor, daterend uit het begin der 16de eeuw. De vormgeving van de traceringloze spitsboogvensters alsmede de steunberen van het schip uit de restauratie van 1930-'31. De uiterst zware, bakstenen toren, dateert, evenals de kerk uit het begin der 16de eeuw en vertoont tegen de zuid- en westvleugels een versiering van eenvoudige, korfbogige nissen. De noordgevel is vrijwel onversierd, doch bezit een zeshoekig uitgebouwde traptoren met spitse, stenen afdekking. Alleen de oost en westgevels hebben galmgaten. Klokkenstoel met klok van een anonieme gieter, 1869, diam. 47,5 cm. Mechanisch torenuurwerk, later voorzien van elektrische opwinding.

In de media

Uit Het Vaderland, 19 October 1920.

Te Kootwijk onder Barneveld, is het Herv. kerkje met den antieken preekstoel, de oude banken en het nieuwe orgel uitgebrand.

Uit Reformatorisch Dagblad, 13 maart 2007.

De cijferplaat, de wijzers, het torenkruis, de haan en de bol van de toren van de hervormde kerk aan de Brink in Kootwijk zijn donderdag na restauratie teruggeplaatst. De operatie is uitgevoerd door het team gebouwen van de gemeente Barneveld, in samenwerking met de Koninklijke Eijsbouts uit Asten.

Barneveld had Eijsbouts opdracht gegeven de cijferplaat, de wijzers, het torenkruis, de haan en de bol van de uit het begin van de zestiende eeuw daterende kerktoren van het dorp Kootwijk te conserveren. De conserveringswerkzaamheden bestonden onder andere uit het herstellen van de wijzerplaat, het opnieuw uitbalanceren van de wijzers, het verstevigen van het torenkruis en het opnieuw vergulden van gedeelten van de haan en de bol.

De kosten van de restauratie, die in totaal ongeveer 9000 euro bedroegen, worden gedragen door de gemeente Barneveld

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur